FADL er opdelet i flere forskellige udvalg, dels på lokalt plan men også på nationalt plan. Udvalgene har specificerede arbejdsopgaver, og arbejder meget selvstændigt. Se de forskellige udvalg nedenfor.

Lokale udvalg

Nationale udvalg

I de lokale udvalg sidder mindst et repræsentantskabsmedlem, der sørger for kontakten til øvrige i repræsentantskabet.