Kære medlemmer af FADL Odense

Hermed indkaldes til Generalforsamling i FADL Odense.

Generalforsamlingen afholdes fredag den 4. oktober 2019 kl. 17.00 i JEE på WP21.

Årsrapporten 2018 findes her: Årsrapport 2018

Revisionsprotokollat vedr. skrift af revisor findes her: Revisionsprotokollat Beierholm

Dagsorden findes her: Dagsorden 2019

Repræsentantskabets beretning findes her: Beretning 2018-2019

Beretninger fra FADL Hovedforening findes her: Beretning 2018-2019

Indkomne forslag findes her:  der er ingen indkomne forslag

Referat generalforsamlingen findes her: Referat GF OKF 2019

Med venlig hilsen
FADL Odense – OKF