Repræsentantskabet i København nedsætter efter behov en række udvalg til at varetage specifikke opgaver.

Har du inputs, ideer m.m., er du velkommen til at kontakte det aktuelle udvalg.

Udvalgene kan du læse mere om neden for.

Medlemsfordelsudvalget

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer.

Du kan kontakte udvalget på denne mail: kkf-mfu@fadl.dk

I Medlemsfordelsudvalget sidder følgende personer:

 • Tobias Berg
 • Kaare Stolt
 • Mads Helsted
 • Nasra Ashur
 • Class-Frederik Johannsen
 • Niels Dalsgaard
 • Malthe Hviid
 • Mads Koch

Kursusudvalget

FADLs Kursusudvalg arbejder på at optimere kredsens arbejde med kurser. Der ud over arbejder udvalget med at udvikle flere kurser for lægestuderende og videreudvikle og forbedre de eksisterende kurser.

Du kan kontaktet udvalgene her – kkf-kursus@fadl.dk

I Kursusudvalget sidder følgende personer:

 • Moises Alberto Suarez Zdunek
 • Kathrine Thomsen
 • Kristian Jeppesen
 • Frederikke Anine Prætorius
 • Niels Emil Hillerup
 • Victoria Sigsgaard
 • Ossian Gundel

Arrangements- og foredragsudvalget

FADLs Arrangements- og Foredragsudvalg arbejder på at arrangere spændende foredrag og arrangementer, der har interesse for FADLs medlemmer. Det kan både være direkte anvendelige foredrag om specifikke emner eller oplæg af mere politisk karakter, hvor FADL inviterer interessante personer til Panum.

Du kan kontakte udvalget her – kkf-afu@fadl.dk

I Arrangements- og Foredragsudvalget sidder følgende personer:

 • Christian Benson
 • William Thomassen
 • Johanne De la Cour
 • Viktoria Sigsgaard
 • Anders Bang