Repræsentantskabet i København nedsætter efter behov en række udvalg til at varetage specifikke opgaver.

Har du inputs, ideer m.m., er du velkommen til at kontakte det aktuelle udvalg.

Udvalgene kan du læse mere om neden for.

Medlemsfordelsudvalget

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer.

Du kan kontakte udvalget på denne mail: kkf-mfu@fadl.dk

I Medlemsfordelsudvalget sidder følgende personer:

 • Kaare Johan Peter Stolt
 • Maria Østberg Hansen
 • Claas-Frederik Johannsen
 • Niels Bjørn Dalsgaard
 • Tobias Berg
 • Ossian Nilaus Gundel

Kursusudvalget

FADLs Kursusudvalg arbejder på at optimere kredsens arbejde med kurser. Der ud over arbejder udvalget med at udvikle flere kurser for lægestuderende og videreudvikle og forbedre de eksisterende kurser.

Du kan kontaktet udvalgene her – kkf-kursus@fadl.dk

I Kursusudvalget sidder følgende personer:

 • Viktoria Sigsgaard
 • Frederikke Anine Prætorius
 • Malou Tholin
 • Amalie Kimmer Børresen

Arrangements- og foredragsudvalget

FADLs Arrangements- og Foredragsudvalg arbejder på at arrangere spændende foredrag og arrangementer, der har interesse for FADLs medlemmer. Det kan både være direkte anvendelige foredrag om specifikke emner eller oplæg af mere politisk karakter, hvor FADL inviterer interessante personer til Panum.

Du kan kontakte udvalget her – kkf-afu@fadl.dk

I Arrangements- og Foredragsudvalget sidder følgende personer:

 • Viktoria Sigsgaard
 • Anna Arendt Blak
 • Josefine Amalie Darket
 • William Wendler Thomassen
 • Marie Glad
 • Magnus Alexander Gibson
 • Mikkel Andreas Holm
 • Anders Bang
 • Peter Schaldemose
 • Emma Louise Møller
 • Johan Verner From-Pedersen
 • Christian Suppli Benson