Støtteansøgninger foregår elektronisk ved at udfylde nedenstående formular. I det elektroniske skema kan du også uploade et fyldestgørende budget med jeres forventede udgifter og mulige finansieringskilder.

Vi lægger især vægt på projekter, der kommer en bred skare af lægestuderende til gavn. I visse tilfælde støtter vi også enkeltpersoners deltagelse i konferencer, seminarer m.v. så længe det efterfølgende vil komme andre studerende til gode.

Vi støtter både i form af materialer og arrangementer.

Skulle dit projekt få støtte fra FADL København, skal du gør opmærksom på vores støtte. Du kan eksempelvis anvende vores logo, som er tilgængeligt her.

Ansøgningsfrist

Husk at sende ansøgningen i god tid, inden arrangementet afholdes.

Din ansøgning vil blive behandlet på førstkommende repræsentantskabsmøde, og skal afleveres senest 8 dage før dette afholdes.

Du kan se repræsentantskabets mødeplan her.

Ansøgningsformular

Navn på gruppe*

Kontaktperson*

Kontaktpersons telefonnummer*

Kontaktpersons e-mail*

Beløb der søges støtte til*

Hvad søges der støtte til*
ArrangementMaterialer

Beskriv formål og indhold

Dato for gennemførelse*

Målgruppe*

Forventet antal deltagere/brugere*

Vedhæft fyldestgørende budget*

Andre der er søgt støtte hos

Når du trykker "send" sendes din tilmelding direkte til Københavns Kredsforening. Din tilmelding vil kun være registreret hos os, hvis du modtager en kvittering på den email-adresse, som du har brugt til tilmeldingen.