Valg til repræsentantskabet 2017

Du kan med din stemme være med til, at vælge hvem der skal repræsentere dig det kommende år i FADL Københavns repræsentantskab.

Se resultatet af valget.

Valget åbner d. 2. oktober 2017 kl. 8.00 og lukker d. 10. oktober 2017 under generalforsamlingen.

Læs mere om kandidaterne her.

Stem inde på mit.fadl.dk

Hvis du har spørgsmål til valget kontakt da bestyrelsen på kkf.bestyrelse@fadl.dk

Generalforsamling 2017

Velkommen til Generalforsamling 2017. Her vil der løbende komme indhold om Generalforsamlingen, bla. dagsorden, forslag til vedtægtsændringer og andet. I år vil der udover det officielle program og god mad, være et fagligt oplæg om Fremtidens Medicin ved Thomas Senderovitz, Direktør i Lægemiddelstyrelsen. Til aller sidst vil der være underholdning ved humorgruppen MAGT.

Hvor: Holst auditoriet i Mærsk-tårnet
Hvornår: 10. oktober 2016 kl. 16.00-21.30
Tilmelding: mit.fadl.dk (tilmeldingen vil åbne i slutningen af september 2017)

Sidder du inde med et vedtægtsændringsforlag eller et emne du ønsker generalforsamlingen skal vende, så send det til bestyrelsen på kkf.bestyrelse@fadl.dk. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 26. september 2017 kl. 16.00.

Foreløbigt program til generalforsamlingen:

Tid Program
16:00 – 16.15 Velkomst og valg af dirigent (Forslag; Søren Helsøe)
16.15 – 17.15 Officielt generalforsamlingsprogram, del 1

  • Valg af referent
  • Beretning fra Bestyrelsen
  • Beretning fra Kredsforeningens udvalg
  • Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg

(Haves ekstra tid, rykkes punkter fra GF del 2 op i del 1)

17:15 – 17.30 Pause
17.30 – 18.15 Oplæg om Fremtidens Medicin ved Thomas Senderovitz, Direktør, Lægemiddelstyrelsen
18.25 – 20.00 Officielt generalforsamlingsprogram, del 2

  • Beretning fra Forlaget
  • Beretning fra FADL Københavns Vagtbureau
  • Vedtægtsændringer
  • Valg af kritiske revisorer og revisor suppleant
  • Afslutning af valghandling
  • Eventuelt
20.15 – 21.00 Underholdning ved satiregruppen MAGT
21.30 Fejring af veloverstået generalforsamling i Studenterklubben (FADL byder på en sodavand eller øl).

HUSK AT TILMELD DIG PÅ mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig.

Dokumenter til GF

Samlede materialer til FADL Københavns Generalforsamling 2017