VIL DU VÆRE MENTOR ELLER MENTEE?

Næste mentor-forløb starter i efterårssemesteret 2019. Hold øje med opdateringer på vores facebook-side og via din mail.

FADL i København igangsætter i februar 2019 en ny faglig mentorordning for både bachelorstuderende og næsten-kandidater (9.-12. semester). De bachelorstuderende vil blive mentoreret af kandidatstuderende og næsten-kandidaterne af færdiguddannede læger.

Det er et medlemstilbud for FADLs medlemmer. Derfor skal både mentees og mentorer være medlemmer af FADL. Bortset fra naturligvis de færdiguddannede læger, hvor vi bl.a. samarbejder med Lægeforeningen, Novo og LEO Pharma om rekrutteringen af disse mentorer.

Hvis du er interesseret i at blive mentor eller mentee, kan du maile på følgende mailadresse: mentorkbh@fadl.dk

Om ordningen

FADL har gode erfaringer med at drive mentorordning på Aarhus Universitet, hvor vi har en meget velfungerende ordning sammen med Medicinerskabet.

Ordningen ved Københavns Universitet indebærer:

  • Vi underviser mentorerne ved en obligatorisk undervisningsaften af tre timer. Herefter vil der være en obligatorisk midtvejs workshop for mentorerne samt et frivilligt, afsluttende socialt arrangement for både mentorer og mentees.
  • FADL sørger for at rekruttere såvel mentorer og mentees og matcher jer indledningsvist.
  • Som mentor får du efter undervisningen udleveret et toolkit med gode råd og øvelser, du kan bruge i forbindelse med mentee-møder.
  • Efter undervisningsaftenen går mentee-møderne i gang. De kører frem til sommer, hvorefter det vil være muligt at fortsætte både som mentor og mentee. I planlægger selv møderne, og hvor de skal foregå.
  • Vi kører ordningen som gruppementoring, og som mentee vil du derfor typisk blive sat sammen i grupper af 2-4 mentees. Der afholdes typisk 4-5 mentor-mentee møder i løbet af et semester. De varer generelt 1-1 1/2 time pr. gang.
  • Mentoring er ulønnet, men du modtager efter afslutning af et forløb et mentordiplom.

Kontakt

Vi håber, du har interesse i at blive enten mentor eller mentee. Hvis du vil ansøge eller vide mere om ordningen, kan du kontakte os på: mentorkbh@fadl.dk

Vi glæder os til at høre fra jer!
FADL København