Hovedforeningens sekretariat hjælper FADLs hovedbestyrelse og udvalgsformænd med den praktiske del af det politiske arbejde lige fra forhandling af overenskomst til udarbejdelse af dagsordner.

Det er også her, at du kan få hjælp af vores faglige sagsbehandler.

Ansatte

  • Erik Harr er direktør. Erik er administrativ leder af Hovedforeningens sekretariat med ansvar for økonomi og personale.  Politisk er han sparringspartner for formand og Hovedbestyrelse samt organisatorisk ansvarlig for udmøntningen af Hovedbestyrelsens beslutninger. Sammen med den politiske ledelse varetager han også en række eksterne repræsentative funktioner.
  • Klaus Pedersen er forhandlingsleder og juridisk konsulent og arbejder med faglig sagsbehandling for medlemmerne og med arbejdsmarked- og uddannelsespolitik. Som forhandlingsleder forhandler han overenskomster sammen med formanden for de overenskomstbærende udvalg.
  • Lene Kristensen er til daglig ansvarlig for sekretariatsbetjening politisk og administrativt herunder møde- og kursus tilrettelæggelse. Derudover laver Lene refundering af udlæg for politikere og medarbejder vedr. HF, KKF og MOK og betaling og udfærdigelse af fakturaer m.v. vedr. HF, KKF og MOK. Lene er også ansvarlig for indkøb af kontorartikler m.v og  E-Boks, NETS administrator, posthåndtering. Ad hoc deltagelse i arbejds- og projektgrupper. Lene er kontaktperson for B26, herunder kontakt til rengøring og håndværkere.
  • Bettina Kallehauge er sekretariatsleder i FADL Odense og ansvarlig for FADL Forsikring, medlemsfordelskonsulent, ansvarlig for designlinje, grafiske opgaver og hjemmeside.
  • Mathias Kanne Jensen er sekretariatsleder i FADL Aarhus og afdelingen i Aalborg og ansvarlig for medlemsdatabasen og medlemsundersøgelser
  • Malene Landt er bogholder og regnskabsmedarbejder for FADL Hovedforening og kredse samt Medicinerladen i Aarhus.
  • Tobias Torp er studentermedhjælper indenfor IT og arbejder primært med alle former for tekniske opgaver
Kontakt

FADL Hovedforeningen
Blegdamsvej 26
2200 København N
Tlf: 4060 5090
E-mail: hf@fadl.dk

Erik Harr
Direktør
Mobil: 2677 7004
E-mail: eha@fadl.dk

Lene Kristensen
Sekretær
Tlf: 4060 5090
E-mail: lsk@fadl.dk

Klaus Pedersen
Forhandlingsleder og juridisk konsulent
Tlf: 4060 5090
E-mail: kpe@fadl.dk
Mobil: 5045 7376

Bettina Kallehauge
Sekretariatsleder Odense
Ansvarlig for FADL Forsikring
E-mail: bek@fadl.dk
Mobil: 4060 5090

Mathias Kanne Jensen
Sekretariatsleder Aarhus
E-mail: mkj@fadl.dk
Mobil: 4060 5090

Malene Landt
Bogholderi
E-mail: mla@fadl.dk
Mobil: 4060 5090

Udbetalinger og rykkere:
E-mail: regnskab@fadl.dk

Studentermedhjælpere i København:
  • Maria Pedersen
  • Kamilla Sydney Sørensen
  • Tobias Torp

Udbetalinger og rykkere:
E-mail: regnskab@fadl.dk