Hovedforeningens sekretariat hjælper FADLs hovedbestyrelse og udvalgsformænd med den praktiske del af det politiske arbejde lige fra forhandling af overenskomst til udarbejdelse af dagsordner.

Det er også her, at du kan få hjælp af vores faglige sagsbehandler.

Ansatte

 • Erik Harr er direktør. Erik er administrativ leder af Hovedforeningens sekretariat med ansvar for økonomi og personale.  Politisk er han sparringspartner for formand og Hovedbestyrelse samt organisatorisk ansvarlig for udmøntningen af Hovedbestyrelsens beslutninger. Sammen med den politiske ledelse varetager han også en række eksterne repræsentative funktioner.
 • Klaus Pedersen er forhandlingsleder og juridisk konsulent og arbejder med faglig sagsbehandling for medlemmerne og med arbejdsmarked- og uddannelsespolitik. Som forhandlingsleder forhandler han overenskomster sammen med formanden for de overenskomstbærende udvalg.
 • Lene Kristensen er sekretær og varetager den daglige administration. Derudover står Lene for udsendelse af dagsordener og referater til FADLs politiske nationale udvalg. Administration af mail- og databasesystemer. Kursustilrettelæggelse og administration. Ad hoc deltagelse i arbejds- og projektgrupper.
 • Torben Conrad er seniorkonsulent med opgaver indenfor faglig rådgivning af FADLs medlemmer.
 • Bettina Kallehauge er sekretariatsleder i FADL Odense og ansvarlig for FADL Forsikring, medlemsfordelskonsulent, ansvarlig for designlinje, grafiske opgaver og hjemmeside.
 • Mathias Kanne Jensen er sekretariatsleder i FADL Aarhus og afdelingen i Aalborg og ansvarlig for medlemsdatabasen og medlemsundersøgelser.
 • Malene Landt er bogholder og regnskabsmedarbejder for FADL Hovedforening og kredse samt Medicinerladen i Aarhus.
 • Emil Boe Sørensen er studentermedhjælper indenfor FADL Forsikring.
 • Ida Emilie Ingemann Nielsen er studentermedhjælper i FADLs Hovedforening og arbejder primært med kommunikationsopgaver og kursusadministration.
 • Andreas Nienstædt Halling Larsen er studentermedhjælper indenfor IT og arbejder primært med alle former for tekniske opgaver.
 • Sarah Ihler er studentermedarbejder indenfor FADLs faglige rådgivning af medlemmerne.
Kontakt

FADL Hovedforeningen
Blegdamsvej 26
2200 København N
Tlf: 8818 4900
E-mail: hf@fadl.dk

Erik Harr
Direktør
Dir.tlf: 8818 4901
Mobil: 2677 7004
E-mail: eha@fadl.dk

Lene Kristensen
Sekretær
Dir.tlf: 8818 4903
E-mail: lsk@fadl.dk

Klaus Pedersen
Forhandlingsleder og juridisk konsulent
Dir.tlf: 8818 4904
E-mail: kpe@fadl.dk
Mobil: 5045 7376

Bettina Kallehauge
Sekretariatsleder Odense
Ansvarlig for FADL Forsikring
E-mail: bek@fadl.dk
Mobil: 4190 9601

Mathias Kanne Jensen
Sekretariatsleder Aarhus
E-mail: mkj@fadl.dk
Mobil: 4060 5090

Malene Landt
Bogholderi
E-mail: mla@fadl.dk

Udbetalinger og rykkere:
E-mail: regnskab@fadl.dk

Ida Emilie Ingemann Nielsen
Studentermedhjælper i FADL Hovedforening
E-mail: iein@fadl.dk

Andreas Nienstædt Halling Larsen
Studentermedhjælper IT
Dir.tlf: 6070 2665
E-mail: anhl@fadl.dk

Sarah Ihler
Studentermedhjælper i rådgivning
Dir.tlf: 8818 4905
E-mail: sai@fadl.dk