Hovedforeningens sekretariat hjælper FADLs hovedbestyrelse og udvalgsformænd med den praktiske del af det politiske arbejde lige fra forhandling af overenskomst til udarbejdelse af dagsordner.

Det er også her, at du kan få hjælp af vores faglige sagsbehandler.

Ansatte

  • Erik Harr er direktør. Erik er administrativ leder af Hovedforeningens sekretariat med ansvar for økonomi og personale.  Politisk er han sparringspartner for formand og Hovedbestyrelse samt organisatorisk ansvarlig for udmøntningen af Hovedbestyrelsens beslutninger. Sammen med den politiske ledelse varetager han også en række eksterne repræsentative funktioner.
  • Klaus Pedersen er forhandlingsleder og juridisk konsulent og arbejder med faglig sagsbehandling for medlemmerne og med arbejdsmarked- og uddannelsespolitik. Som forhandlingsleder forhandler han overenskomster sammen med formanden for de overenskomstbærende udvalg.
  • Lene Kristensen er sekretær og varetager den daglige administration. Derudover står Lene for udsendelse af dagsordener og referater til FADLs politiske nationale udvalg. Administration af mail- og databasesystemer. Kursustilrettelæggelse og administration. Ad hoc deltagelse i arbejds- og projektgrupper.
  • Torben Conrad er seniorkonsulent med opgaver indenfor faglig rådgivning af FADLs medlemmer.
  • Bettina Kallehauge er sekretariatsleder i FADL Odense og ansvarlig for FADL Forsikring, medlemsfordelskonsulent, ansvarlig for designlinje, grafiske opgaver og hjemmeside.
  • Mathias Kanne Jensen er sekretariatsleder i FADL Aarhus og afdelingen i Aalborg og ansvarlig for medlemsdatabasen og medlemsundersøgelser.
  • Jeanette Schwartz er bogholder og regnskabsmedarbejder for FADL Hovedforening og kredse samt Medicinerladen i Aarhus.
  • Jens K. Eriksen er studentermedarbejder indenfor FADLs faglige rådgivning af medlemmerne.
  • Emil Boe Sørensen er studentermedhjælper indenfor FADL Forsikring.
  • Ida Emilie Ingemann Nielsen er studentermedhjælper i FADLs Hovedforening og arbejder primært med komunikationsopgaver og kursusadministration.
Kontakt

FADL Hovedforeningen
Blegdamsvej 26
2200 København N
Tlf: 8818 4900
E-mail: hf@fadl.dk

Erik Harr
Direktør
Dir.tlf: 8818 4901
Mobil: 2677 7004
E-mail: eha@fadl.dk

Lene Kristensen
Sekretær
Dir.tlf: 8818 4903
E-mail: lsk@fadl.dk

Klaus Pedersen
Forhandlingsleder og juridisk konsulent
Dir.tlf: 8818 4904
E-mail: kpe@fadl.dk
Mobil: 5045 7376

Torben Conrad
Sagsbehandler
Dir.tlf: 8818 4902
Mobil: 2875 7479
E-mail: toc@fadl.dk

Bettina Kallehauge
Sekretariatsleder Odense
E-mail: bek@fadl.dk
Mobil: 4190 9601

Mathias Kanne Jensen
Sekretariatsleder Aarhus
E-mail: mkj@fadl.dk
Mobil: 4060 5090

Jeanette Schwartz
Bogholderi
E-mail: js@fadl.dk

Jens K. Eriksen
Studentermedhjælper i rådgivning
Dir.tlf: 8818 4905
E-mail: jke@fadl.dk

Emil Boe Sørensen
Studentermedhjælper i FADL Forsikring
E-mail: emil.boe@fadl.dk

Ida Emilie Ingemann Nielsen
Studentermedhjælper i FADL Hovedforening
E-mail: iein@fadl.dk