Til landsrepræsentantskabsmødet 2015 blev der vedtaget 10 punkter for at rette op et vigende medlemstal:

  • Medlemstallet skal med udgangen af 2016 være tilbage på et niveau med en organisationsgrad på 65 % (ca. 5.800) betalende medlemmer. Organisationsgraden skal være over 40 % i den enkelte kreds. 100 af nyindmeldelserne skal være ældre end 1. semester
  • Antallet af medlemmer, der har en FADL-forsikring skal med udgangen af 2016 være øget med 10% i fht. nu – september 2015
  • 75 % af samtlige medlemmer skal i 2016 have været logget ind minimum en gang på mitFADL
  • Nyhedsbrevene skal i gennemsnit i 2016 åbnes af 80 % af medlemmerne og 20 % skal klikke sig videre på en eller flere historier i nyhedsbrevet
  • Vi vil i 2016 udvikle et mere systematisk og kvalitativ ”værktøj” til måling af medlemstilfredsheden med FADL. Samt give mulighed for at medlemmer mere direkte kan komme med ris/ros.
  • Vi vil i 2016 ugentligt bringe en ny historie på hjemmesiden under overskriften ”FADL på sagen”
  • Minimum 70 % af en nystartet årgang skal melde sig ind. Øges med 10 % ift. forrige rusintro (E2015)
  • Mere mediedækning af FADL både lokalt og landsdækkende, samt opsøgende arbejde med dette. FADL skal som minimum have en udtalelse omkring sundheds-/uddannelsesrelevante nyheder, når de er der, samt være i landsdækkende presse minimum en gang om måneden.
  • Alle kredse skal øge deres Facebook-likes med 10 %
  • Der skal være kampvalg til repræsentantskaberne i alle kredse i 2016

Læs mere om landsrepræsentantskabsmødet 2015 her.