Hovedbestyrelsen (HB) er Hovedforeningens øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen tager sig af FADLs overordnede politik og behandler sager af landsdækkende karakter.

Hovedbestyrelsen består af:

  • Formanden for Hovedforeningen
  • 4 medlemmer fra Københavns Kredsforening
  • 3 medlemmer fra Aarhus Kredsforening
  • 2 medlemmer fra Odense Kredsforening

Formanden for Hovedforeningen vælges på Landsrepræsentantskabsmødet. HB konstituerer sig med en næstformand. Derudover konstitueres HB’s Formandskab (FS), som består af formanden for Hovedforeningen og de 3 kredsforeningsformænd (én fra hver kredsforening). FS fungerer som forretningsudvalg for HB mellem HB-møderne. Desuden deltager Hovedforeningens direktør i Hovedbestyrelsens møder.

Læs formandens beretning for 2015-2016 her.

Medlemmer

FADLs Hovedbestyrelse (HB) 2017/2018 består af følgende medlemmer.

Møder i Hovedbestyrelsen

DatoSted
17. novemberKøbenhavn
15. decemberKøbenhavn
16. februarKøbenhavn
15. martsKøbenhavn
26. aprilKøbenhavn
Gårdfest i maj (dato ikke fastlagt)Aarhus
6. septemberKøbenhavn
3. oktoberKøbenhavn
16. novemberKøbenhavn
17. novemberKøbenhavn