Hovedbestyrelsen (HB) er Hovedforeningens øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen tager sig af FADLs overordnede politik og behandler sager af landsdækkende karakter.

Hovedbestyrelsen består af:

  • Formanden for Hovedforeningen
  • 4 medlemmer fra Københavns Kredsforening
  • 3 medlemmer fra Aarhus Kredsforening
  • 2 medlemmer fra Odense Kredsforening
  • 1 medlem fra Aalborg lokalenhed

Formanden for Hovedforeningen vælges på Landsrepræsentantskabsmødet. HB konstituerer sig med en næstformand. Derudover konstitueres HB’s Formandskab (FS), som består af formanden for Hovedforeningen og de 3 kredsforeningsformænd (én fra hver kredsforening). FS fungerer som forretningsudvalg for HB mellem HB-møderne. Desuden deltager Hovedforeningens direktør i Hovedbestyrelsens møder.

Læs formandens beretning for 2015-2016 her.

Medlemmer

FADLs Hovedbestyrelse (HB) 2018/2019 består af følgende medlemmer.

Møder i Hovedbestyrelsen 2018/2019

DatoSted
7. novemberKøbenhavn
10. – 11. november (Politikerseminar)Aalborg
19. december København
7. februar Odense
15. marts København
16. – 17. marts (LREP)
10. april Aalborg
24. maj (Gårdfest)Aarhus
4. september København
27. – 29. september (LREP)København
30. oktober København