Hovedbestyrelsen (HB) er Hovedforeningens øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen tager sig af FADLs overordnede politik og behandler sager af landsdækkende karakter.

Hovedbestyrelsen består af:

  • Formanden for Hovedforeningen
  • 4 medlemmer fra Københavns Kredsforening
  • 3 medlemmer fra Aarhus Kredsforening
  • 2 medlemmer fra Odense Kredsforening
  • 1 medlem fra Aalborg lokalenhed

Formanden for Hovedforeningen vælges på Landsrepræsentantskabsmødet. HB konstituerer sig med en næstformand. Derudover konstitueres HB’s Formandskab (FS), som består af formanden for Hovedforeningen og de 3 kredsforeningsformænd (én fra hver kredsforening). FS fungerer som forretningsudvalg for HB mellem HB-møderne. Desuden deltager Hovedforeningens direktør i Hovedbestyrelsens møder.

Læs formandens beretning for 2015-2016 her.

Medlemmer

FADLs Hovedbestyrelse (HB) 2019/2020 består af følgende medlemmer.

Møder i Hovedbestyrelsen 2019/2020

DatoSted
30. oktoberKøbenhavn
8. novemberKøbenhavn
18. december København
4. februar Odense
27. marts Aalborg
27. – 29. marts (LREP)Aalborg
22. april København
15. maj (Gårdfest)Aarhus
3. september København
25. september Aarhus
25. – 27. september (LREP)Aarhus