Uddannelsespolitisk Udvalg diskuterer og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, KBU og den lægelige videreuddannelse. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i samfundsdebatten og overfor politikkerne.

Uddanelsespolitisk Udvalg arbejder for

  • en naturlig overgang fra studiets kliniske del til KBU.
  • optimal kvalitet af lægeuddannelsen på landsplan.
  • optimale KBU-vilkår for fremtidens læger.
  • forbedringer af lægers videreuddannelsesmuligheder og forhold.
  • at fungere som talerør for de lægestuderendes overordnede uddannelsespolitiske holdninger.

Uddannelsespolitisk Udvalg er sammensat af repræsentanter fra kredsforeningerne og medicinerrådene (MR i Århus/Odense og MSR i København) ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Udvalget repræsenterer FADL i:

  • Team Uddannelse/F&U i Yngre Læger
  • Gruppen af Yngste Læger (GYL) i Yngre Læger
  • Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) i Lægeforeningen
  • Udvalget for særlige hensyn i Sundhedsstyrelsen

Udvalget holder møde ca. 4 gange pr. semester, og møderne foregår på skift i de 3 byer. Hvis området har interesse, er man mere end velkommen til at kontakte udvalgets formand eller et af udvalgets andre medlemmer.

Læs Uddannelsespolitisk Udvalgs beretning for 2015-2016 her

Læs Uddannelsespolitisk Udvalgs kommissorium for 2016-2017 her

Medlemmer

Udvalget består af medlemmer fra hver kredsforening og en åben invitation til 2 medlemmer fra de tre universiteters medicinerråd.

For foreningsåret 2018/2019 består udvalget af følgende medlemmer fra FADL:

KøbenhavnOdenseAarhusAalborg
Clara Mellergaard JensenEmilia NejatbakhshAnne Sofie JakobsonPhillip Sperling
Peter SchaldemoseEmma O K E BengtssonLotte Bjerre LassenLiv Therese Holm-Nielsen
Emma Louise MøllerMalene Lynnerup KaagMette Vold
Sune Holm Hansen