FADL har nedsat fem udvalg til at tage sig af FADLs vigtigste fokusområder:

Overenskomstudvalget

Lægevikargruppen

Universitetsansattes Udvalg

Uddannelsespolitisk Udvalg

Medlemsfordelsudvalget

De tre første udvalg forhandler FADLs overenskomster for henholdsvis sygeplejevikarer & ventilatører, lægevikarer og studenterundervisere

– og de to sidste udvalg repræsenterer FADL i den uddannelsespolitiske samfundsdebat og sikrer FADL-medlemmerne de mest fordelagtige medlemsfordele.

Klik på linksene ovenfor og læs mere om udvalgenes arbejde.

Dækning af udlæg

Hvis du skal have dækket udlæg i forbindelse med deltagelse i de nationale udvalg, kan du udfylde det relevante udlægsbilag nedenfor. Udlæg for HF og København sendes til Lene Kristensen på lsk@fadl.dk.