Hovedforeningen

Hovedforeningen står for de landsdækkende initiativer i FADL.

Hovedforeningens øverste myndighed er landsrepræsentantskabet. Hovedbestyrelsen og en række udvalg med særskilte interesseområder udøver det daglige, politiske arbejde. De udgør tilsammen den politiske rygrad i FADL.

Landsrepræsentantskabet beslutter fælles mål for hvert år. I år arbejder FADL bl.a. for:
SUNDHED ARBEJDSMARKED UDDANNELSE ORGANISATION
Sundhedspolitisk udspil (4,7) Fokus på arbejdsmarked for lægestuderende (4,2) Fokus på det gode kliniske ophold (4,8) Fokus på 1. semester (4,1)
Fokus på psykiatri (3,7) ”Brug de lægestuderende” (4,0) Trivsel på studiet (4,1) Medlemsrekruttering i hele landet (4,1)
Medlemmer som medejere af OK21 (3,8)
Medlems-inddragelse i OK21 (3,6)
Kom godt i gang på medicinstudiet (4,0) Den nye fortælling om FADL (4,1)
Branding af fagforening (4,0)
Promovere juridisk hjælp (3,8)
Et fælles FADL (3,7)
Gennemsigtighed (3,7)
Udbyde flere kurser – især på lavere semestertrin (3,7)

Hovedbestyrelsen (HB)

Formandsskabet (FS)

Læs Hovedforeningens beretning for 2017-2018 her.

Udvalg

Læs mere om de forskellige udvalg:

Overenskomstudvalget (OU)

Lægevikargruppen (LVG)

Universitetsansattes Udvalg (UAU)

Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU)

Medlemsfordelsudvalget (MFU)

Kontakt

FADL Hovedforeningen
Blegdamsvej 26
2200 København N
Tlf: 4060 5090
E-mail: hf@fadl.dk

Erik Harr
Direktør
Mobil: 2677 7004
E-mail: eha@fadl.dk

Lene Kristensen
Sekretær
Tlf: 4060 5090
E-mail: lsk@fadl.dk

Klaus Pedersen
Forhandlingsleder og juridisk konsulent
Tlf: 4060 5090
E-mail: kpe@fadl.dk
Mobil: 5045 7376

Bettina Kallehauge
Sekretariatsleder Odense
Ansvarlig for FADL Forsikring
E-mail: bek@fadl.dk
Mobil: 4060 5090

Mathias Kanne Jensen
Sekretariatsleder Aarhus
E-mail: mkj@fadl.dk
Mobil: 4060 5090

Malene Landt
Bogholderi
E-mail: mla@fadl.dk

Udbetalinger og rykkere:
E-mail: regnskab@fadl.dk

Studentermedhjælpere i København:
  • Maria Pedersen
  • Kamilla Sydney Sørensen
  • Tobias Torp 

Studentermedhjælpere i Odense: 
  • Martine Mejding

Studentermedhjælpere i Aarhus:
  • Signe Venning Hansen
  • Daniel Strand Petersen
  • Marie Tange Sørensen