Hovedforeningen

Hovedforeningen står for de landsdækkende initiativer i FADL.
Hovedforeningen styres af en Hovedbestyrelse og en række udvalg med særskilte interesseområder. De udgør tilsammen den politiske rygrad i FADL.

Hovedbestyrelsen (HB)

Formandsskabet (FS)

Læs Hovedforeningens beretning for 2014-2015 her.

Læs formandens beretning for 2014-2015 her.

Udvalg

Læs mere om de forskellige udvalg:

Overenskomstudvalget (OU)

Lægevikargruppen (LVG)

Universitetsansattes Udvalg (UAU)

Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg (APU)

Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU)

Medlemsfordelsudvalget (MFU)

Kontakt

FADL Hovedforeningen
Blegdamsvej 26
2200 København N
Tlf: 8818 4900
E-mail: hf@fadl.dk

Gunnar Jørgensen
Direktør
Dir.tlf: 8818 4901
Mobil: 6178 4901
E-mail: guj@fadl.dk

Torben Conrad
Sagsbehandler
Dir.tlf: 8818 4902
Mobil: 2875 7479
E-mail: toc@fadl.dk

Lene Kristensen
Sekretær
Dir.tlf: 8818 4903
E-mail: lsk@fadl.dk

Klaus Pedersen
Forhandlingsleder og juridisk konsulent
Dir.tlf: 8818 4904
E-mail: kpe@fadl.dk
Mobil: 5045 7376

Steffen Hygum Nielsen
Digital projektleder
E-mail: shn@fadl.dk
Mobil: 2327 8266

Karoline Barkvoll Holstad
Sekretariatsleder Aarhus
Konsulent FADL Forsikring
E-mail: kabh@fadl.dk
Mobil: 4060 5092

Jeppe Aagard Jeppesen
Kommunikationskonsulent
E-mail: jaj@fadl.dk
Mobil: 2635 2486

Ellen Hedermann
Administrativ medarbejder
E-mail: elh@fadl.dk

Bettina Kallehauge
Sekretariatsleder Odense
E-mail: bek@fadl.dk

Jeanette Alfastsen
Bogholder
E-mail: ja@fadl.dk

Frederikke Schultz Iding
Studentermedhjælper i kommunikation
E-mail: fsi@fadl.dk
Mobil: 3136 5445

Jens K. Eriksen
Studentermedhjælper i rådgivning
E-mail: jke@fadl.dk