Hovedforeningen

Hovedforeningen står for de landsdækkende initiativer i FADL.
Hovedforeningen styres af en Hovedbestyrelse og en række udvalg med særskilte interesseområder. De udgør tilsammen den politiske rygrad i FADL.

Hovedbestyrelsen (HB)

Formandsskabet (FS)

Læs Hovedforeningens beretning for 2017-2018 her.

Udvalg

Læs mere om de forskellige udvalg:

Overenskomstudvalget (OU)

Lægevikargruppen (LVG)

Universitetsansattes Udvalg (UAU)

Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU)

Medlemsfordelsudvalget (MFU)

Kontakt

FADL Hovedforeningen
Blegdamsvej 26
2200 København N
Tlf: 8818 4900
E-mail: hf@fadl.dk

Erik Harr
Direktør
Dir.tlf: 8818 4901
Mobil: 2677 7004
E-mail: eha@fadl.dk

Lene Kristensen
Sekretær
Dir.tlf: 8818 4903
E-mail: lsk@fadl.dk

Klaus Pedersen
Forhandlingsleder og juridisk konsulent
Dir.tlf: 8818 4904
E-mail: kpe@fadl.dk
Mobil: 5045 7376

Bettina Kallehauge
Sekretariatsleder Odense
Ansvarlig for FADL Forsikring
E-mail: bek@fadl.dk
Mobil: 4190 9601

Mathias Kanne Jensen
Sekretariatsleder Aarhus
E-mail: mkj@fadl.dk
Mobil: 4060 5090

Malene Landt
Bogholderi
E-mail: mla@fadl.dk

Udbetalinger og rykkere:
E-mail: regnskab@fadl.dk

Andreas Nienstædt Halling Larsen
Studentermedhjælper IT
E-mail: anhl@fadl.dk

Andreas Hartmann Jessen
Studentermedhjælper i forsikring via FADL
E-mail: ahj@fadl.dk

Maria Pedersen
Studentermedhjælper i Jura
E-mail: mp@fadl.dk