De nationale udvalg

Aarhus Kredsforenings repræsentantskab har også medlemmer i FADLs forskellige nationale udvalg, som arbejder med emner som er relevante for FADL på landsplan.

Hovedbestyrelsen (HB)

 • Tore Victor Allerup
 • Emil Riahi
 • Lotte Eriksen
 • Nicola Strandgaard (1. suppleant)
 • Helena Bardenfleth (2. suppleant)
 • Lotte Bjerre Lassen (3. suppleant)

Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg (APU)

 • Emil Riahi
 • Anders Lehman Dahl Pedersen
 • Repræsentant fra Aalborg

Lægevikargruppen (LVG)

 • Katrine Bønnerup

Nationalt Medlemsfordelsudvalg (N-MFU)

 • Mikkel Meng Mortensen
 • Lotte Eriksen
 • Emma Faddy

Overenskomstsudvalg (OU)

 • Julie Demant Hessellund

Uddanelsespolitisk Udvalg (UPU)

 • Anne Sofie Friis Jakobsen
 • Jeppe Mainz
 • Mette Vold
 • Katrine Bønnerup

Udvalg for Ansatte ved Universitetet (UAU)

 • Nadia Thrane Hovgesen

De lokale udvalg

Følgende udvalg er blevet nedsat af repræsentantskabet i Aarhus Kredsforening.

Acuta

Acuta er et blad for lægestuderende i Aarhus, der skrives af en flok frivillige lægestuderende hver anden tirsdag. Bladet udgives af FADL med økonomisk støtte fra det sundhedsvidenskabelige fakultet. Bladet bruges som informationsorgan for de forskellige medicinskfaglige organisationer, fakultetet, vagtbureauet samt af de studerende til f.eks. at søge efter læsemakker og underholdning under forelæsningerne. Redaktionen har altid brug for nye kræfter.

 • Mikkel Meng Mortensen

Arrangementsudvalg

 • Jacob Rudjord Therkildsen
 • Julia Vonasek
 • Lasse Borg
 • Niels Fog Højris
 • Mikkel Meng Mortensen

Medicinerladens Bestyrelse

aakf-mb@fadl.dk

Medicinerladen er ejet af FADL, Aarhus Kredsforening og bliver drevet af en bestyrer. Medicinerladen ledes af sin egen bestyrelse, kaldet Medicinerladens Bestyrelse, i samarbejde med bestyreren. Udvalget er udpeget af repræsentantskabet og består af fire medlemmer. Formanden for udvalget skal være medlem af Repræsentantskabet og minimum to andre skal være medlemmer af Aarhus Kredsforening.

 • Søren Isidor
 • Julie Gabe Dissing
 • Jonathan Yde

Medlemfordelsudvalg

aakf-mfu@fadl.dk

FADL i Aarhus repræsenterer omkring 1800 studerende fordelt på alle semestre. Den store repræsentation kræver, at vi i FADL har mange medlemstilbud, så at alle vores medlemmer føler, at de får noget ekstra ud af deres medlemskab. Allerede nu er der en del tilbud, som du kan læse mere om under menupunktet medlemskab og tilbud. Vi er især stolte af vores bankaftale med Sparekassen Kronjylland, men er dog alle enige om, at der kunne og burde være mange flere aftaler! Har du en idé eller et forslag til nye medlemstilbud, er du meget velkommen til at kontakte os på ovenstående mail og fortælle om din idé.

 • Jonathan Yde
 • Lasse Borg
 • Mikkel Meng Mortensen

Kursusudvalg

aakf-ku@fadl.dk

FADL, Aarhus kredsforening har ansat en lægestuderende kursusmedarbejder, der står for oprettelse og afvikling af lægevikarkurser. Kursusansvarlig arbejder til stadighed med at videreudvikle og forny kurserne i samarbejde med denne medarbejder. I øjeblikket tilbydes der bl.a. kurser indenfor områder som ortopædkirurgi, EKG tydning, psykiatri og brug af PDA. Formålet med kurserne er at klæde vores medlemmer på til et fremtidigt lægevikariat, men studerende på alle semestre er selvfølgelig velkomne i det omfang der er plads.

 • Søren Niemi Helsø
 • Julie Demant Hessellund

§7-udvalg

administration@fadl.dk –  mærk din mail §7!

 • Julie Demant Hessellund
 • Nanna Kromann Kristiansen
 • Lasse Borg
 • Julia Vonasek
 • Niels Fog Højris