De nationale udvalg

Aarhus Kredsforenings repræsentantskab har også medlemmer i FADLs forskellige nationale udvalg, som arbejder med emner som er relevante for FADL på landsplan.

Hovedbestyrelsen (HB)

 • Katrine Bønnerup
 • Lotte Lindgreen Eriksen
 • Liv-Therese Holm Nielsen
 • Jeppe Mainz (1. suppleant)
 • Henrik Sørensen (2. suppleant)
 • Emil M. Andersen (3. suppleant)

Lægevikargruppen (LVG)

 • Lise Lyngbak
 • Anne Kathrine Bak Poulsen

Nationalt Medlemsfordelsudvalg (N-MFU)

 • Alexander Møller-San Pedro
 • Jonas Oute Pedersen

Overenskomstsudvalg (OU)

 • Abdulahi Mohamed
 • Abdulkarim Harakow

Uddanelsespolitisk Udvalg (UPU)

 • Anne Sofie Friis Jakobsen
 • Mette Vold
 • Lotte Bjerre

Udvalg for Ansatte ved Universitetet (UAU)

 • Mohsen Redda

De lokale udvalg

Følgende udvalg er blevet nedsat af repræsentantskabet i Aarhus Kredsforening.

Acuta

Acuta er et blad for lægestuderende i Aarhus, der skrives af en flok frivillige lægestuderende hver anden tirsdag. Bladet udgives af FADL med økonomisk støtte fra det sundhedsvidenskabelige fakultet. Bladet bruges som informationsorgan for de forskellige medicinskfaglige organisationer, fakultetet, vagtbureauet samt af de studerende til f.eks. at søge efter læsemakker og underholdning under forelæsningerne. Redaktionen har altid brug for nye kræfter.

 • Julie Demant Hessellund

Arrangementsudvalg

 • Alexander Møller-San Pedro
 • Johanne Ravn
 • Lise Lyngbak
 • Anne Kathrine Bak Poulsen
 • Anne Sofie F. Jacobsen
 • Helene Calmar
 • Stine Lassen

Ejendomsudvalget

aakf-mb@fadl.dk

Medicinerladen er ejet af FADL, Aarhus Kredsforening og bliver drevet af en bestyrer. Medicinerladen ledes af sin egen bestyrelse, kaldet Medicinerladens Bestyrelse, i samarbejde med bestyreren. Udvalget er udpeget af repræsentantskabet og består af fire medlemmer. Formanden for udvalget skal være medlem af Repræsentantskabet og minimum to andre skal være medlemmer af Aarhus Kredsforening.

 • Emil M. Andersen
 • Anne Sofie F. Jacobsen
 • Helene Calmar
 • Stine Lassen
 • Mohsen Redda
 • Jeppe Mainz
 • Mille Mejlby Hansen
 • Emil Riahi
 • Nadia Thrane Hovgesen

Medlemfordelsudvalg

aakf-mfu@fadl.dk

FADL i Aarhus repræsenterer omkring 1800 studerende fordelt på alle semestre. Den store repræsentation kræver, at vi i FADL har mange medlemstilbud, så at alle vores medlemmer føler, at de får noget ekstra ud af deres medlemskab. Allerede nu er der en del tilbud, som du kan læse mere om under menupunktet medlemskab og tilbud. Vi er især stolte af vores bankaftale med Sparekassen Kronjylland, men er dog alle enige om, at der kunne og burde være mange flere aftaler! Har du en idé eller et forslag til nye medlemstilbud, er du meget velkommen til at kontakte os på ovenstående mail og fortælle om din idé.

 • Helene Calmar
 • Stine Lassen
 • Jonas Oute Pedersen

Kursusudvalg

aakf-ku@fadl.dk

FADL, Aarhus kredsforening har ansat en lægestuderende kursusmedarbejder, der står for oprettelse og afvikling af lægevikarkurser. Kursusansvarlig arbejder til stadighed med at videreudvikle og forny kurserne i samarbejde med denne medarbejder. I øjeblikket tilbydes der bl.a. kurser indenfor områder som ortopædkirurgi, EKG tydning, psykiatri og brug af PDA. Formålet med kurserne er at klæde vores medlemmer på til et fremtidigt lægevikariat, men studerende på alle semestre er selvfølgelig velkomne i det omfang der er plads.

 • Helena Bardenfleth
 • Johanne Ravn
 • Henrik Sørensen
 • Anne Kathrine Bak Poulsen
 • Lise Lyngbak
 • Mille Mejlby Hansen
 • Mette Vold Hansen

FADL Fonden

administration@fadl.dk –  mærk din mail §7!

 • Alexander Møller-San Pedro
 • Abdulkarim Harakow
 • Johanne Ravn
 • Henrik Sørensen
 • Emil M. Andersen
 • Mohsen Redda
 • Mille Mejlby Hansen
 • Lotte Bjerre Lassen

Forretningsudvalget:

 • Katrine Bønnerup
 • Lotte Lindgreen Eriksen
 • Lotte Bjerre Lassen
 • Alexander Møller-San Pedro

PR-udvalget:

 • Liv-Therese Holm Nielsen
 • Helena Bardenfleth
 • Anne Kathrine Bak Poulsen
 • Katrine Bønnerup
 • Lotte Lindgreen Eriksen