Repræsentantskabet i Aarhus Kredsforening diskuterer og beslutter de overordnede linier for foreningens aktiviteter og drift.

Alle lægestuderende, der er medlem af FADL, Aarhus Kredsforening, kan stille op til generalforsamlingen og på den måde få medindflydelse på foreningens aktiviteter.

Repræsentantskabet mødes ca. en gang om måneden i løbet af semestermånederne.

Alle FADL medlemmer er velkomne til repræsentantskabets møder.

Repræsentantskabet nedsætter en række lokale udvalg for eksempel medlemsfordelsudvalget samt Medicinerladens og Vagtbureauets bestyrelse.

Desuden stiller repræsentantskabet folk til Hovedforeningens udvalg.

Medlemmer

Følgende er medlemmer af Repræsentantskabet 2018/2019:

Repræsentanter
Formand Katrine Bønnerup
Phillip Sperling
Mikkel Mortensen
Lasse Rishøj
Tore Victor Allerup
Lotte Lindgren Eriksen
Emil Riahi
Jeppe Mainz
Nicholas Hovgaard
Lotte Bjerre Lassen
Anders L. D. Pedersen
Nicola Strandgaard
Julie D. Kessellund
Mette Freytag
Helena Bardenfleth
Astrid Just Nielsen
Mette Vold Hansen
Nadia Hovgesen
Emma Faddy
Anne Sofie Friis Jacobsen