Repræsentantskabet i Aarhus Kredsforening diskuterer og beslutter de overordnede linier for foreningens aktiviteter og drift.

Alle lægestuderende, der er medlem af FADL, Aarhus Kredsforening, kan stille op til generalforsamlingen og på den måde få medindflydelse på foreningens aktiviteter.

Repræsentantskabet mødes ca. en gang om måneden i løbet af semestermånederne.

Alle FADL medlemmer er velkomne til repræsentantskabets møder.

Repræsentantskabet nedsætter en række lokale udvalg for eksempel medlemsfordelsudvalget samt Medicinerladens og Vagtbureauets bestyrelse.

Desuden stiller repræsentantskabet folk til Hovedforeningens udvalg.

Medlemmer

Følgende er medlemmer af Repræsentantskabet 2015/2016:

Repræsentanter
Formand Jacob Rudjord Therkilsen
Jonathan Yde
Julia Vonasek
Julie Demant Hessellund
Julie Gabe Dissing
Lasse Borg
Kasserer Line Bjerrehave Nielsen
Mikkel Meng Mortensen
Nanna Kromann Kristiansen
Nicolai Kjærgaard
Niels Fog Højris
Søren Isidor
Næstformand Søren Niemi Helsø