Repræsentantskabet i Aarhus Kredsforening diskuterer og beslutter de overordnede linier for foreningens aktiviteter og drift.

Alle lægestuderende, der er medlem af FADL, Aarhus Kredsforening, kan stille op til generalforsamlingen og på den måde få medindflydelse på foreningens aktiviteter.

Repræsentantskabet mødes ca. en gang om måneden i løbet af semestermånederne.

Alle FADL medlemmer er velkomne til repræsentantskabets møder.

Repræsentantskabet nedsætter en række lokale udvalg for eksempel medlemsfordelsudvalget samt Medicinerladens og Vagtbureauets bestyrelse.

Desuden stiller repræsentantskabet folk til Hovedforeningens udvalg.

Medlemmer

Følgende er medlemmer af Repræsentantskabet 2017/2018:

Repræsentanter
Formand Søren Helsø
Phillip Sperling
Morten Kelder Skouboe
Tore Victor Allerup
Christine Aarenstrup Daugaard
Nicola Strandgaard
Johanne Emilie la Cour
Nanna Kromann Kristiansen
Mikkel Meng Mortensen
Niels Fog Højris
Simone Haastrup Bonde
Emil Riahi
Anders Brunsgaard Jacobsen
Mads Holbech Esmann
Ole Ancker
Sara Simonsen
Lotte Lindgreen Eriksen
Søren Isidor