VIL DU VÆRE MENTOR ELLER MENTEE?

Bliv mentor eller mentee i FADLs og Medicinerskabets fælles Mentorordning på Aarhus
Universitet eller en del af FADLs Mentorordning på Aalborg Universitet.

Aarhus

På Aarhus Universitet har du mulighed for at melde dig til Mentorordningen, som har
eksisteret som et studentertilbud siden 2014. Ordningen er fri for alle medicinstuderende på AU og dækker i omegn af 30-40 aktive mentorer og over 80 mentees. Ønsker du at blive en del af Mentorordningen på AU, kan du skrive dig op via mentormedicin@gmail.com

For mentorer tilknyttet ordningen ved Aarhus Universitet

At blive mentor kræver et gennemført mentoruddannelseskursus, som vi udbyder en gang pr. semester. Uddannelsen er obligatorisk og todelt.

 • Første del af uddannelsen består af en undervisningsaften på fire timer ved
  Studievejledningen ved Health på AU og FADLs direktør, Erik Harr. Her introduceres
  mentoring som begreb og tilgang, der laves nogle øvelser og er plads til spørgsmål og diskussion.
 • Anden del af uddannelsen er en obligatorisk midtvejsworkshop for de nye mentorer,
  hvor opfriskning, øvelser og sparring står i centrum.
 • Derudover afholdes der frivillige sparringscaféer for mentorerne samt et frivilligt,
  afsluttende socialt arrangement for både mentorer og mentees.

Som mentor får du efter undervisningen adgang til et Google-drev med masser af
dagsordener, øvelser, værktøjer mv., du kan bruge i forbindelse med mentee-møder samt adgang til en lukket facebookgruppe for aktive mentorer i ordningen.

OBS: Mentoring er ulønnet, men du modtager efter afslutning af et forløb et mentordiplom.

Aalborg

Til foråret 2020 planlægges opstarten af FADLs Mentorordning på AAU.
Her vil medlemmer af FADL i Aalborg have mulighed for at tilmelde sig ordningen ved at
skrive til mentoraal@fadl.dk.
På AAU er ordningen et medlemstilbud for FADLs medlemmer. Derfor skal både mentees og mentorer være medlemmer af FADL. Undtagelsesvis er de færdiguddannede læger, som kan blive mentorer for kandidatstuderende.

Om ordningen

Ordningen er en hjælp fra studerende til studerende administreret af studerende. Hvert
semester starter vi forløb op for vores mange mentorgrupper, hvor såvel faglig og social
sparring, tryghed og det gode samtalerum er i fokus.

Som mentee kan du altid melde dig til, uanset hvad du bakser med. Om du er ensom og har det svært, er socialt anlagt, eller blot vil noget gerne vil noget faglig sparring om KBU, klinik, studiejobs… Så er Mentorordningen noget for dig!

Som mentor kan man tilmelde sig ordningen ved at sende en motiveret ansøgning og få en todelt mentoruddannelse med undervisning af AU Health’s studievejledning såvel som FADLs direktør Erik Harr. Efter endt mentorgruppeforløb udstedes et diplom til aktive
mentorer.

Det praktiske

Vores mentorgruppeforløb følger semestrene, og både mentorer og mentees binder sig til et semester ad gangen. Grupperne bliver profilmatchet ud fra de motiverede ansøgninger, mentorer som mentees sender ved tilmelding.

 • Er du kandidatstuderende, kan du blive mentor for bachelorstuderende (1.-6.
  semester).
 • Er du i KBU eller yngre læge kan du blive mentor for kandidatstuderende (7.-12.
  semester).
 • Er du tidligere forskningsårsstuderende eller Ph.D. kan du få en
  forskningsårsgruppe (som regel 6.-12. semester).

Hver gruppe består af 1 mentor og 3-4 mentees. Forskningsårsgrupperne typisk 4-5
mentees pr. mentor. Møderne varer som regel 1½-2 timer, og der afholdes typisk mellem 3-5 møder i løbet af semestret. Man planlægger selv mødernes hyppighed, varighed og indhold internt i grupperne.

Kontakt

Vi håber, du har interesse i at blive enten mentor eller mentee. Hvis du vil ansøge eller
vide mere om ordningen, kan du kontakte os på mentormedicin@gmail.com for AU.

Vi glæder os til at høre fra jer!