Kurser i Aarhus og Aalborg

I AAKF er vi så heldige at have både medicinstuderende fra Aarhus og Aalborg, hvorfor der også er mulighed for at tage kurser i begge byer. Derfor skal du være opmærksom på ikke at tilmelde dig et kursus i den ”forkerte” by. Man har som medlem af Aarhus kredsforening mulighed for at tage kurserne i både Aalborg og Aarhus, men man skal selv sørge for transport.

Kurser Aarhus E2020

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kurser, som udbydes i Aarhus.

I efteråret 2020 er der kun 1 tilmeldingsperiode, som er fra 11. september til 25. september, hvor du kan tilmelde dig kurserne. Kurserne afholdes løbende gennem semestret.

FADL Aarhus udbyder også en række eksamenskurser for vores bachelorstuderende, for at give jer en række redskaber til at optimere jeres pensumlæsning. Nærmere information om disse vil blive offentliggjort, når vi kommer tættere på eksamen. 

Kurserne som udbydes dette semester, er bl.a.:

  • Infektionsmedicin
  • EKG for bachelorstuderende
  • OP-kursus
  • EKG Basis
  • EKG Udvidet
  • EKG Cases
  • Akutmedicin
  • Ortopædkirurgi
  • Infektionsmedicin
  • Neurologi

EKG Basis

EKG Basis

Vil du gerne blive bedre til at tolke EKG’er? EKG Basis er en god mulighed for at få konkrete redskaber til at håndtere EKG’er i klinikken.

Formål

At forbedre den medicinstuderendes evner til at kunne gennemgå og beskrive EKG’er systematisk samt at konkludere på et EKG på et niveau svarende til, hvad man kan forvente af en lægevikar eller af læger i KBU.

Målgruppe

Det anbefales, at man er på kandidaten, da det vurderes fra undervisernes side, at man her får størst udbytte af kurset.

Kurset er rettet mod videreuddannelse af SPV- og VT-vagter samt studerende, der skal i klinik, have et medicinsk vikariat eller i KBU.

Der er plads til 25 deltagere pr. kursus.

Kursusindhold

Kurset forløber over to dele á hver fire timer. Kurset afholdes på to eftermiddage/aftener eller 1 dag.

Del 1: Systematisk beskrivelse af EKG’er inkl tolkning af EKG’er med fokus på iskæmisk hjertesygdom..

Del 2: Gennemgang af de mest almindelige hjerterytmeforstyrrelser. Der undervises endvidere i “farlige EKG’er” med fokus på hjerterytmer, som ses ved hjertestop og før- og efter hjertestop.

Forberedelse

Kendskab til hjertets anatomi og elektriske ledningssystem forudsættes.

Undervisere

Louise Bjerregaard, læge

Bo Løfgren, læge

EKG cases

EKG cases

Formål:
EKG cases: Gennemgang at kliniske EKG-cases omfattende eksempler på diagnostik af almindelige forekommende kliniske tilstande inklusiv akut
koronart syndrom og hjerterytmeforstyrrelser. Kendskab til basal EKG diagnostik er en forudsætning for at deltage på kurset.

Målgruppe:
Studerende, som allerede har gennemført EKG basis, da der er tale om en overbygning på dette kursus. Studerende som er på de sidste semestre af medicin, som har en bred basis viden om EKG.

Underviser:

Louise Bjerregaard, læge

Bo Løfgren, læge

Kliniske færdigheder

Vil du gerne brillere på dit første klinikophold eller trænger du bare til at genopfriske de basale kliniske færdigheder, så er dette kursus noget for dig.

Formål:

Målet er at uddanne de medicinstuderende, så de i deres første møde med patienter føler sig mere sikre i den almene kliniske praksis

Målgruppe:

Kurset er et tilbud til alle medicinstuderende, men er særligt rettet imod studerende på bacheloren. Kurset afholdes i samarbejde med en række andre studenterorganisationer fx SAKS, PSM, NSM, SATS mm.

Kursusindhold:

Færdighedskursus er opbygget i fem moduler, hvor to er ”obligatoriske” for alle deltager og tre moduler er valgfag. De ”obligatoriske” fag er sutur og venflon anlæggelse. De sidste tre moduler er en samling af valgfag, hvor vi tilbyder journaloptag, akut medicin, den psykiatriske patient, ultralyd, traume håndtering og neurologisk undersøgelsesteknik.

Undervisere:

Undervisningen varetages af medicinstuderende/læger, der er ansat ved universitetet.

Kirurgi Kursus

Kirurgi kursus (i Samarbejde med SAKS)

FADL og SAKS afholder i samarbejde et kursus for medicinstuderende, der har lyst til at lære de
mest basale nødvendigheder, der kræves for at deltage aktivt på en OP stue.

Formål:

Kurset afholdes med primært fokus på SPV-vagter der ønsker at tage vagter på ortopædkirurgisk
afdeling som OP-vagt (tidligere kaldet “sårhageholder”), men alle studerende er velkommen.

Indhold:

På kurset vil de studerende blive undervist i bl.a. hvordan man foretager kirurgisk håndvask,
iklæder sig steril kittel og handsker, basal instrumentlære samt tips og tricks til hvordan man får
størst muligt udbytte af at være med til en operation

Forudsætning for deltagelse:

Det er ikke et krav at have fuldført et SPV-kursus inden kurset. Man vil dog blive prioriteret til en
kursusplads, hvis man har bestået et SPV-kursus og eller har et forstående vikariat, da kurset er en
overbygning på SPV-kurset

Neurologi i samarbejde med NSM

Neurologi i samarbejde med NSM:

Formål:
Kurset skal ses som en introduktion til klinisk neurologisk arbejde. Kurset er åbent for alle der har
bestået 2. semester, men henvender sig primært til studerende, der skal til at starte på 10.
semester eller har et vikariat på Neurologisk afdeling forestående.

Indhold:
Indledningsvis vil kursisterne få præsenteret grundlægende teoretiske principper i den
neurologiske undersøgelse og derefter vil der være 3 virkelige patienter med neurologiske
sygdomme, som kursisterne i grupper undersøger. Afslutningsvis diskuteres det i plenum hvilke
lidelser patienterne har og hvordan man kan skele sygdommene fra hinanden på baggrund af
symptomerne.

Deltagerantal:
Der er plads til 20 kursister pr. kursus.

Underviser
NSM

Ortopædkirurgi

Formål:
At introducere og forbedre den medicinstuderende til kliniske ortopædkirurgiske problemstillinger
som kan forekomme hos akutte patienter i f.eks. en skadestue. Kurset vil primært fokusere på de
hyppigste forekommende skader, som en forvagt forventes at kunne genkende og håndtere på
egen hånd i skadestuen, men vil dog også komme ind på mere udfordrende problemstillinger som
kræver hurtig håndtering ved en mere erfaren læge.

Målgruppe:
Studerende på kandidaten, da det skønnes fra underviserens side, at man her får det optimale
udbytte af kurset. Studerende som skal have et lægevikariat eller skal starte KBU. Andre
studerende som skal i klinik eller studerende med generel interesse for ortopædkirurgi.
NB: Fokus er på akutte tilstande og kurset er ikke tiltænkt som eksamensforberedelse til 12. sem.
Der er plads til 25 deltagere pr. kursus.

Indhold:
Kurset varer 12 timer fordelt på to dage. Kurset er baseret på case-baseret teoretisk gennemgang.
Alle deltagere vil have mulighed for at gennemgå min. 2 cases med støtte fra underviseren, hvor
der kan indgå praktiske øvelser vedrørende diagnostik af skader i bevægeapparatet.
For hver case, som inkluderer frakturer, luksationer, sår, forbrændinger, vil der blive gennemgået
initial diagnostik på baggrund af anamnese og objektive fund, behov for videre udredning samt
forskellige muligheder for behandling.
Der vil desuden blive gennemgået juridiske forhold for lægevikarer samt en del af de formalia, der
kræves i forbindelse med at skrive et korte skadenotater i modsætning til indlæggelsesjournaler.

Forberedelse:
Deltagerne skal medbringe relevant påklædning som muliggør undersøgelse af skulder-, hofte- og
knæregionen begge dage. Det anbefales at orientere sig om undersøgelsesteknikker i Ortopædisk
Kirurgi (8. udgave, FADL’s forlag) eller tilsvarende faglitteratur.

Underviser:
Læge Magnús P. Bjarnason Obinah