Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kursustyper, som udbydes i AAKF.

I foråret 2019 foreligger der kun 1 tilmeldingsperiode, som er fra 11 februar til 25 februar, hvor du kan tilmelde dig kurserne.

Som noget nyt dette semester har vi indgået et samarbejde med Akademikernes A-kasse om at lave et CV-kursus, som vil give jer relevante værktøjer til udformning af ansøgninger til bl.a. vikariater, forsknings år men også mere generel jobsøgning.

Derudover arbejder vi på en række eksamensforberedende kurser for vores bachelor studerende, for at give jer en række redskaber til at optimere jeres tilgang og arbejde med læsningen.

Kurserne som udbyder dette semester er

 • Akutmedicin Basis
 • Akutmedicin udvidet
 • EKG Basis uge 18
 • Kliniske færdigheder
 • Ortopædkirurgi
 • Læge latin

Følg med her på hjemmesiden og på vores Facebookside for kursusnyheder.

Du kan læse mere om tilmeldingsproceduren ved at rykke på linket i boksen til højre.

Akut pædiatri

Formål

At forbedre den medicinstuderendes kompetencer inden for håndtering af akutte pædiatriske problemstillinger.

Målgruppe
For SPV’ere med interesse for pædiatri og/eller akut medicin, eller som påtænker at tage et vikariat på en akutafdeling eller medicinsk afdeling. Det forventes at kursusterne har et basalt kendskab til interne medicinske tilstande.

Kursusindhold
Det gennemgås, hvordan man identificerer et akut dårligt barn, herunder de mest akutte pædiatriske problemstillinger (fx meningitis, ketoacidose, hjertestop mv) og nogle af de mere almindelige pædiatriske problemstillinger (fx behandling af astmaanfald, falsk strubehoste, fremmedlegemer, dysreguleret diabetes, feberkramper).

Undervisningen vil være casebaseret og tager udgangspunkt i ABC-gennemgang hos børn herunder det respiratorisk påvirkede barn, det cirkulatorisk påvirkede barn og det bevidsthedspåvirkede barn.

Underviser
Læge Nina Hardgrib Madsen

Akutmedicin Basis

Formål

At forberede den medicinstuderende på de mest akutte situationer, man møder på en medicinsk afdeling.

Målgruppe

Det anbefales, at man har bestået 7. semester, inden man tager kurset, da det vurderes fra underviserens side, at man her vil få det optimale udbytte af kurset.

Kurset kan tages som SPV- og VT-videreuddannelse samt forberedelse til klinisk ophold, vikariat eller KBU.

Der er plads til 25 deltagere pr. hold.

Indhold

Kurset varer 8 timer. Ved en blanding af teoretisk og case-baseret undervisning vil følgende emner blive gennemgået:

 • Genoplivningsprocedurer, defibrillering og medicin til hjertestopsbehandling
 • Akut vurdering af EKG og a-gas
 • Vurdering af den akut påvirkede patientDen akutte hjertepatient
 • Den cerebralt påvirkede patient
 • Den akut lungesyge patient
 • Sepsis og andre infektionstilstande
 • Akut indre blødning
 • Forgiftninger
 • Diabetisk ketoacidose

Forberedelse

Det anbefales at tage et EKG-kursus inden kursusstart.

Underviser

Signe Holm Larsen, læge

Akutmedicin Udvidet

Akutmedicin Udvidet er en overbygning på kurset Akutmedicin Basis.

Formål

At forberede SPV-vagten og den medicinstuderende på de mest akutte situationer man møder på en medicinsk afdeling.

Målgruppe

Studerende der har bestået 9. semester og/eller dem der har gennemført Akutmedicin Basis.

Kurset kan tages som SPV- og VT-videreuddannelse samt forberedelse til klinisk ophold, vikariat eller KBU.

Der er plads til 25 deltagere pr. hold.

Indhold 

Kurset varer 8 timer. Undervisningen bygger videre på Akutmedicin Basis og er primært baseret på gennemgang af cases. Emnerne er blandt andet:

 • Genoplivning, medicin til hjertestopsbehandling, reversible årsager til hjertestop
 • Akut koronar syndrom / arytmier
 • KOL, astma og andre lungesygdomme
 • Sepsis og andre infektionstilstande
 • Akut indre blødning
 • Forgiftninger
 • Den cerebralt påvirkede patient
 • Diabetisk ketoacidose
 • Patienten med ondt i maven

Forberedelse

Det anbefales, at man har taget Akutmedicin Basis. Endvidere forventes det, at man kan analysere EKG og A-gas på basalt niveau.

Underviser

Signe Holm Larsen, læge

EKG Basis

Vil du gerne blive bedre til at tolke EKG’er? EKG Basis er en god mulighed for – gennem teoretisk og case-baseret undervisning – at få konkrete redskaber til at håndtere EKG’er i klinikken.

Formål

At forbedre den medicinstuderenes evner til at kunne gennemgå og beskrive EKG’er systematisk samt at konkludere på et EKG på et niveau svarende til, hvad man kan forvente af en lægevikar eller af læger i KBU.

Målgruppe

Det anbefales, at man er på kandidaten, da det vurderes fra undervisernes side, at man her får størst udbytte af kurset.

Kurset er rettet mod videreuddannelse af SPV- og VT-vagter samt studerende, der skal i klinik, have et medicinsk vikariat eller i KBU.

Der er plads til 25 deltagere pr. kursus.

Kursusindhold

Kurset forløber over to dage á hver fire timer.

Første kursusdag undervises i systematisk beskrivelse af EKG’er samt tolkning af EKG’er med fokus på iskæmisk hjertesygdom. Formålet er at give et overblik over og en praktisk tilgang til EKG-tolkning.

Anden kursusdag har fokus på systematisk gennemgang af de mest gængse arytmier samt gennemgang af en række case-baserede EKG’er. Der undervises endvidere i “farlige EKG’er” med fokus på hjerterytmer, som ses i relation til arrest- og periarrest-situationer.

Forberedelse

Er teorien meget langt væk, vil du med fordel kunne læse op på fysiologien hjemmefra.

Undervisere

Jeong Shim, læge

Bo Løfgren, læge

EKG Udvidet

EKG Udvidet er en overbygning på kurset EKG Basis.

Formål

At forbedre den medicinstuderenes evne til struktureret at tolke EKG’er, diagnosticere samt at håndtere den akut påvirkede kardiologiske patient.

Målgruppe

Kurset er en overbygning på EKG Basis. Studerende, der er optaget på – eller har gennemført – EKG Basis, vil have en god basalviden inden kurset.

Kurset kan tages som SPV- og VT-videreuddannelse, forberedelse til klinisk ophold, KBU eller som forberedelse til eksamen.

Der er plads til 25 deltagere pr. kursus.

Kursusindhold

Kurset varer 5 timer. Undervisningen er udelukkende case baseret. Der gennemgås en række virkelighedsnære og realistiske EKG-cases med fokus på operativ tilgang til tolkning af EKG’er samt teori om klinisk konsekvens og forslag til behandlingstiltag. Sideløbende gennemgås kliniske retningslinier vedrørende håndtering af:

 • Akut koronart syndrom
 • Akut hjertearytmi
 • Patienten med hjertesvigt

Forberedelse

Det forudsættes, at den studerende er velorienteret i grundlæggende EKG-tolkning på et niveau svarende til gennemført EKG Basis.

Underviser

Jeong Shim, læge

Infektionsmedicin

Formål

At forbedre den medicinstuderenes kompetencer inden for håndtering af infektionsmedicinske patienter med fokus på den akut syge og febrile patient.

Målgruppe

Det anbefales, at man er på kandidaten, da det vurderes fra undervisernes side, at man her får det største udbytte af kurset.

Kurset kan tages som SPV- og VT-videreuddannelse samt forberedelse til klinisk ophold, vikariat eller KBU.

Der er plads til 25 deltagere pr. hold.

Kursusindhold

Kurset varer 4,5 timer. Ved en blanding af cases, scenarier og teori fokuseres der på den akut syge og febrile patient. I undervisningen er der lagt vægt på følgende:

 • Sepsis
 • Pneumoni
 • Meningitis
 • Urinvejsinfektioner
 • Antibiotika

Deltagerne skal ved kursets afslutning have kendskab til emnerne beskrevet ovenfor og dermed være i besiddelse faglige redskaber til at kunne håndtere de kliniske situationer.

Undervisere

Anne Gedebjerg & Karen Rokkedahl

Klinisk Farmakologi

Formål

At give deltagerne faglige redskaber, inden for farmakologisk behandling, til bedre at kunne håndtere de kliniske situationer i vagterne – på et kompetenceniveau der svarer til en forvagt.

Målgruppe

Studerende, som skal i vikariat, klinik eller klinisk basisuddannelse.

Det anbefales at man er på kandidaten, da det vurderes fra undervisernes side, at man her får størst udbytte af kurset.

Der er plads til 25 deltagere pr. kursus.

Indhold 

Kurset varer 4 timer. Undervisningsformen vil være en blanding af teori ved underviseren, og studentergennemgang af cases.

Der gennemgås hvilke forventninger til, hvad en forvagt skal kunne, samt regler for hvilken medicin lægevikarer må administrere. Herudover undervises i følgende emner:

 • Præparater til brug i akutte situationer på skadestuer og på medicinske afdelinger
 • Indikationer og kontraindikationer i forskellige situationer
 • Antibiotika
 • Hjerte/lunge-medicin
 • Smertestillende og sovemedicin
 • Psykiatriske patienter

Underviser

Christoffer Krogager

Kliniske færdigheder

Vil du gerne brillere på dit første klinikophold eller trænger du bare til at genopfriske de basale kliniske færdigheder, så er dette kursus noget for dig.

Formål:

Målet er at uddanne de medicinstuderende, så de i deres første møde med patienter føler sig mere sikre i den almene kliniske praksis

Målgruppe:

Kurset er et tilbud til alle medicinstuderende, men er særligt rettet imod studerende på bacheloren. Kurset afholdes i samarbejde med en række andre studenterorganisationer fx SAKS, PSM, NSM, SATS mm.

Kursusindhold:

Færdighedskursus er opbygget i fem moduler, hvor to er ”obligatoriske” for alle deltager og tre moduler er valgfag. De ”obligatoriske” fag er sutur og venflon anlæggelse. De sidste tre moduler er en samling af valgfag, hvor vi tilbyder journaloptag, akut medicin, den psykiatriske patient, ultralyd, traume håndtering og neurologisk undersøgelsesteknik.

Undervisere:

Undervisningen varetages af medicinstuderende/læger, der er ansat ved universitetet.

Klinisk Radiologi

Formål

At give deltagerne en enkel tilgang til og overblik over radiologisk diagnostik og anvendelse.

Målgruppe

Studerende som er på kandidaten, da det skønnes fra underviserens side, at man her får det optimale udbytte af kurset.

Studerende som skal i KBU eller have vikariat. Herudover studerende, der skal i klinik samt andre med interesse for radiologi.

Der er plads til 25 deltagere pr. kursus.

Kursusindhold

Kurset varer 4 timer. Kursisterne vil, ved hjælp af kliniske eksempler, lære at vurdere og beskrive røntgenbilleder. Hovedvægten er lagt på knogleundersøgelser og røntgen af thorax, men der vil også blive undervist i valg af radiologisk undersøgelse ved en række akutte medicinske og kirurgiske problemstillinger, herunder:

 • Konventionel røntgen
 • Ultralyd
 • CT- eller MR-scanning

Undervisningsformen er en blanding af oplæg ved underviseren og aktiv deltagelse fra kursisternes side.

Underviser

Rikke Jellesen Åberg

Life 101

Intro:

Har du svært ved at udfylde en årsopgørelse? Er forsikring og dig ikke ligefrem bedste venner? Eller vil du høre mere om dine rettigheder som lejer? Så kom til FADL’s overlevelseskursus – alt det du burde have lært i gymnasiet.

Formål:

At give nye studerende et indblik i væsentlige aspekter ved at være et selvstændigt menneske der har styr på sin økonomi og kender sine rettigheder.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle, men som udgangspunkt 1. Semesters studerende, der gerne vil vide mere om økonomiske og praktiske aspekter af det at være studerende.

Kursusindhold:

Kurset varer 2 timer og omhandler følgende områder.

 • Bolig
 • Lejers rettigheder
 • Forsikringer
 • Skat
 • Budgetplanlægning

Ortopædkirurgi

Formål

At introducere og forbedre den medicinstuderendes kompetencer til de kliniske ortopædkirurgiske problemstillinger man møder ved akutte patienter i f.eks. enskadestue. Kurset vil primært fokusere på de akutte ortopædkirurgiske tilstande som man kan forvente at møde i en skadestue.

Målgruppe

Studerende som er på kandidaten, da det skønnes fra underviserens side, at man her får det optimale udbytte af kurset. Studerende som skal have et lægevikariat eller skal starte KBU. I øvrigt studerende som skal i klinik eller studerende med generel interesse for ortopædkirurgi.

Der er plads til 25 deltagere pr. kursus.

Indhold

Kurset varer 12 timer fordelt på to dage. Kurset vil fokusere på casebaseret teoretisk gennemgang og praktiske øvelser vedrørende diagnostik af skader i bevægeapparatet. Der vil ligeledes gennemgås behandling af udvalgte skader, man som forvagt vil møde i den ortopædkirurgiske skadestue, herunder frakturer, sår, forbrændinger, samt gives kort introduktion til indikationer for og udførsel af traumekald.

Der vil desuden blive gennemgået juridiske forhold for lægevikarer samt en del af de formalia, der kræves i forbindelse med at skrive et korte skadenotater i modsætning til indlæggelsesjournaler.

Forberedelse

Deltagerne skal medbringe relevant påklædning som muliggør undersøgelse af skulder-, hofte- og knæregionen begge dage. Det anbefales at orientere sig om undersøgelsesteknikker i Ortopædisk Kirurgi (8. udgave, FADL’s forlag) eller tilsvarende faglitteratur.

Underviser

Læge Magnús P. Bjarnason

Psykiatri

Formål

Formålet med kurset er at forberede den studerende til en første ansættelse som nyuddannet læge i psykiatrien, et vikariat i psykiatrien eller et klinisk ophold, samt at vække en generel nysgerrighed for faget.

Kurset er et supplement til den teoretiske undervisning i psykiatri. Fokus er på praktisk og konkret håndtering af forskellige situationer, snarere end en gennemgang af psykiatrisk teori.

Målgruppe

Studerende som står overfor et lægevikariat, en ansættelse som ny læge eller som skal i klinik. Herudover alle andre studerende med interesse for psykiatri.

Det anbefales, at man er på kandidaten, da det vurderes af underviseren, at man her får størst udbytte af kurset.

Der er plads til 25 deltagere pr. kursus

Indhold af kurset

Kurset varer 6 timer og består af både teoretisk og case-baseret undervisning. Kurset indeholder følgende:

 • Gennemgang af arbejdet for den yngre læge/studerende i en psykiatrisk skadestue
 • Psykiatrisk journaloptagelse
 • Gennemgang af psykiatrilov og tvang med fokus på praktisk anvendelse
 • Vurdering af volds- og selvmordsrisiko samt stillingtagen til nødvendige foranstaltninger
 • Gennemgang af hyppige patientkategorier
 • Egen-forberedelse inden start i psykiatrien og praktiske råd

Forberedelse

Der kræves ingen specifik forberedelse, men hvis man endnu ikke har haft psykiatri på studiet, vil udbyttet af undervisningen øges, hvis man forinden orienterer sig i skizofreni, bipolær affektiv sygdom og emotionelt ustabil personlighedsstruktur, fx i en egnet lærebog, da fokus som nævnt ikke vil være på teoretisk gennemgang af de enkelte sygdomme.

Underviser

Jonas Juul Hansen, læge

CV-kursus i samarbejde med AKA

Formål:

Vil du gerne stille skarpt på cv og jobansøgningen og få konstruktive input? Selv om alle taler om netværk, er de klassiske jobsøgningsdokumenter, cv og ansøgning, bestemt ikke forældede. Cv’et er et af dine vigtigste kort i jobsøgningen – også når vi taler om jobsøgning igennem netværk. Du bliver trænet i at sætte virksomhedens/organisationens behov i centrum og formidle dig selv og dine kompetencer klart og forståeligt, når du skriver en ansøgning og cv. Du bliver klædt på til at give feedback til andre og får muligheden for at få konstruktive ændringsforslag med dig hjem.

Fokus:

 • Hvad indeholder et godt cv?
 • Hvordan opbygges den gode ansøgning?
 • Hvordan formidler du dine kompetencer?
 • Hvordan målretter du cv og ansøgning?

Mål:

Du får konkrete redskaber til at forbedre din ansøgning og cv og dermed forbedre dine muligheder for at få jobbet.

Medbring:

Kopi af et jobopslag, ansøgning og cv, som du enten har sendt eller vil sende (behøver ikke at være i udskrevet form, men kan fint være på computer).

Underviser:

Henrik Meyer

Chefkonsulent AKA

Breaking the Silence

Breaking the Silence ( I samarbejde med DDL)

I samarbejde med Danske Døves Landsforbund og Høreforeningen inviterer FADL til et kursus i non-
verbal kommunikation og tegnsprog for medicinstuderende i Danmark.

Målet for dagen er at klæde dig bedre på til mødet med døve og hørehæmmede – et område, vi mener,
ikke har haft nok fokus. På kurset sætter vi fokus på kommunikative udfordringer og problemstillinger i
mødet med døve og hørehæmmede patienter, samt giver dig en basal introduktion til brug af
tegnsprog.

Vi glæder os enormt meget til en spændende og lærerig dag!

Kirurgi Kursus

Kirurgi kursus (i Samarbejde med SAKS)

FADL og SAKS afholder i samarbejde et kursus for medicinstuderende, der har lyst til at lære de
mest basale nødvendigheder, der kræves for at deltage aktivt på en OP stue.

Formål:

Kurset afholdes med primært fokus på SPV-vagter der ønsker at tage vagter på ortopædkirurgisk
afdeling som OP-vagt (tidligere kaldet "sårhageholder"), men alle studerende er velkommen.

Indhold:

På kurset vil de studerende blive undervist i bl.a. hvordan man foretager kirurgisk håndvask,
iklæder sig steril kittel og handsker, basal instrumentlære samt tips og tricks til hvordan man får
størst muligt udbytte af at være med til en operation

Forudsætning for deltagelse:

Det er ikke et krav at have fuldført et SPV-kursus inden kurset. Man vil dog blive prioriteret til en
kursusplads, hvis man har bestået et SPV-kursus og eller har et forstående vikariat, da kurset er en
overbygning på SPV-kurset