Kurser foråret 2019

Kursusplanen for forårets kurser bliver fastlagt løbende, hvorefter den vil kunne ses her på hjemmesiden. Du vil modtage en mail med nærmere information når tilmeldingen nærmer sig, og herudover kan du følge med her på hjemmesiden og på Facebook.

Du kan tilmelde dig op til 5 kurser, men i første omgang kan du højest blive tildelt to kurser. I tilfælde af, at kurserne ikke fyldes op, er der mulighed for at få tildelt flere kurser. Under fanen “Tilmeldingsprocedure” i venstre kolonne, kan du læse mere om tilmelding. Ved problemer eller spørgsmål kan du kontakte kursuskoordinator Magnus Winther Rasmussen på kursus@fadl.dk

EKG

Kurset består af en kort gennemgang af teori efterfulgt af gennemgang af forskellige EKG’er hvor kursus deltagerne bliver bedt om at gennemgå EKG’erne.
Det er ikke et klinisk kursus. Det er udelukkende EKG tolkning.

Formålet:
At kursisterne lærer nogle basale ”tricks” til EKG tolkning.

Målgruppe:
alle der synes EKG er svært at tolke men nok mest brugbar for dem der har haft undervisning om kardielle
arytmier.

Forberedelse:
Klinisk elektrokardiologi bogen men dette er ikke et krav

Underviser:
Læge Sam Raihi

Neurologi

Formål

Kurset har til formål at give den studerende et indblik i de kliniske situationer, man møder på neurologisk afdeling.

Målgruppe

Kurset henvender sig hovedsageligt til studerende der har bestået 7. semester, da det vurderes fra underviserens side, at man her får størst udbytte af kurset.

Kurset kan tages som forberedelse til et klinisk ophold, et vikariat eller KBU samt ved generel interesse for faget.

Der er plads til 25 deltagere pr. kursus.

Indhold

Kurset varer 4 timer og indeholder følgende:

  • Vurdering af bevidstløse patienter
  • Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient
  • Lær mere om de akutte neurologiske tilfælde du vil møde i forvagtslaget
  • Gennemgang af cases
  • Neurologisk undersøgelse, hvad skal du have med.

Forberedelse

Det anbefales, at du læser op på neuroanatomi inden kurset.

MEDBRING REFLEXHAMMER OG LYGTE – I SKAL UNDERSØGE HINANDEN!

Underviser 

Lasse Berg Hansen, læge

Journalskrivning

Kursus i praktisk tilgang til journaloptag.

Formål:  At lære den studerende at lave det fyldestgørende journaloptag.

Målgruppe: Studerende der skal i vikariat eller er i slutningen af studiet.

Indhold: Gennemgang af journaloptag med praktiske øvelser og tips og tricks.

Forberedelse: Medbring gerne FADLs journalkoncept (ikke et krav).

Underviser:  Peter Thaysen

Objektiv undersøgelse

Formål med kurset – hvad får den studerende ud af at deltage?

Formålet med kurset ”objektiv undersøgelse” er at give den studerende på bacheloren i medicin en systematisk tilgang til den fulde objektive undersøgelse. Undervisning på universitetet ifa KØ tager udgangspunkt i enkelte elementer af den objektive undersøgelse. Dette kursus vil også fokusere på elementer fra de enkelte undersøgelser, men også i høj grad fokuserer på skiftene mellem de enkelte undersøgelser, for på den måde skabe et naturligt flow i den fulde objektive undersøgelse. Kurset vil gøre den studerende rustet til, fra første dag på kandidatuddannelsen, at være i stand til at lave en fuld objektiv undersøgelse, samt at begynde at tænke i basale diagnostiske baner afhængende af de objektive fund.

Målgruppe – hvilket semester er det relevant fra.

Målgruppen for dette kursus vil være studerende på 6. semester. Kurset vil have stor relevans ift OSCE-eksamen på 6. semester. Studerende på tidligere semestre vil også kunne deltage, men der vil forventes en basal viden og forståelse af de forskellige objektive undersøgelser beskrevet på FADLs journalkoncept.

Indhold – hvad der gennemgås på kurset

Undervisningen tager udgangspunkt i de kliniske undersøgelser, som fremgår på FADLs journal koncept. Undervisning vil bestå af to sideløbende elementer:

  1. Alle de enkelte punkter i journalkonceptet vil gennemgås kort, og der vil fokuseres ekstra på centrale undersøgelser som fx undersøgelse af almen tilstand, lunger, hjerte og abdomen. Der vil være teoretisk gennemgang, og hands-on undersøgelser i grupper af 3 kursister.
  2. Basal diagnostisk tankegang afhængende af objektive fund.

Forberedelse fra deltagernes side

Det forventes at kursisten har et basal kendskab til udførslen af de enkelte undersøgelse som fremgår af FADLs journalkoncept. Desuden forventes det at den studerende medbringer stetoskop, reflekshammer, og pencillygte.

Underviser

Læge Eskild Johansen

EKG for bachelorstuderende

Formål:

Vi mener, at alle studerende skal have en grundlæggende forståelse for EKG. Kurset fokuserer på en systematisk gennemgang af EKG samt de mest normale anormaliteter. Kurset er relevant for alle bachelorstuderende, om du har arbejde i Almen praksis, som SPV eller bare er interesseret i EKG

Målgruppe:

Kursets målgruppe er alle bachelorstuderende. Der forventes en basal viden og forståelse for hjertet. Særlig relevant er kurset for 6. semester, men både 2. og 4. kan have stort udbytte af semestret.

Indhold:

Undervisningen tager udgangspunkt i de FADLs EKG kort og undervisningen vil følge dette. På kurset vil I kort få opfrisket hvordan EKG virker, hvorefter der vil være undervisning i tolkningen. Undervisningen er bygget op med cases, til at lære både det raske og patologiske EKG.

Forberedelse fra deltagernes side:

Det forventes at kursisten har et basal kendskab til hjertets elektrofysiologi.

Underviser:

Camilla Lundahl

Varighed:

4 timer.

Kurser

Kursusplan