Kurser i Aarhus og Aalborg

I AAKF er vi så heldige at have både medicinstuderende fra Aarhus og Aalborg, hvorfor der også er mulighed for at tage kurser i begge byer. Derfor skal du være opmærksom på ikke at tilmelde dig et kursus i den ”forkerte” by. Man har som medlem af Aarhus kredsforening mulighed for at tage kurserne i både Aalborg og Aarhus, men man skal selv sørge for transport.

Aalborg kurser E2020.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kurser, som udbyder i Aalborg det kommende semester 

I efteråret 2020 er der kun en tilmeldingsperiode, som er fra 11. september til 25. september, hvor du kan tilmelde dig kurserne. 

Du kan tilmelde dig op til 5 kurser, men i første omgang kan du højest blive tildelt 2 kurser. I tilfælde af, at kurserne ikke fyldes op, er der mulighed for at få tildelt flere kurser. Under fanen “Tilmeldingsprocedure” i venstre kolonne, kan du læse mere om tilmelding. Ved problemer eller spørgsmål kan du kontakte kursuskoordinator Magnus Winther Rasmussen på kursus@fadl.dk

Udbytte af kurserne:

Udover ekstra faglig viden fra en praktisk tilgang til fagområdet, så kan kurserne i nogle tilfælde sikre dig et tillæg i forbindelse med SPV-vagter i Region Nordjylland. 

Kurser som udbydes dette semester, omfatter bl.a. følgende: 

 • Ultralyd
 • Klinisk Lektiecafé: Respirationssystemet
 • Klinisk Lektiecafé: Hjerte-/karsystemet
 • Klinisk Lektiecafé: Neurologi
 • EKG for bachelorstuderende
 • Ultralyd
 • Objektiv undersøgelse
 • Akut neurologi
 • Klinisk farmalogi

EKG

Kurset består af en kort gennemgang af teori efterfulgt af gennemgang af forskellige EKG’er hvor kursus deltagerne bliver bedt om at gennemgå EKG’erne.
Det er ikke et klinisk kursus. Det er udelukkende EKG tolkning.

Formålet:
At kursisterne lærer nogle basale ”tricks” til EKG tolkning.

Målgruppe:
alle der synes EKG er svært at tolke men nok mest brugbar for dem der har haft undervisning om kardielle
arytmier.

Forberedelse:
Klinisk elektrokardiologi bogen men dette er ikke et krav

Underviser:
Læge Sam Raihi

Journalskrivning

Kursus i praktisk tilgang til journaloptag.

Formål:  At lære den studerende at lave det fyldestgørende journaloptag.

Målgruppe: Studerende der skal i vikariat eller er i slutningen af studiet.

Indhold: Gennemgang af journaloptag med praktiske øvelser og tips og tricks.

Forberedelse: Medbring gerne FADLs journalkoncept (ikke et krav).

Underviser:  Camilla Lundahl

Objektiv undersøgelse

Formål med kurset – hvad får den studerende ud af at deltage?

Formålet med kurset ”objektiv undersøgelse” er at give den studerende på bacheloren i medicin en systematisk tilgang til den fulde objektive undersøgelse. Undervisning på universitetet ifa KØ tager udgangspunkt i enkelte elementer af den objektive undersøgelse. Dette kursus vil også fokusere på elementer fra de enkelte undersøgelser, men også i høj grad fokuserer på skiftene mellem de enkelte undersøgelser, for på den måde skabe et naturligt flow i den fulde objektive undersøgelse. Kurset vil gøre den studerende rustet til, fra første dag på kandidatuddannelsen, at være i stand til at lave en fuld objektiv undersøgelse, samt at begynde at tænke i basale diagnostiske baner afhængende af de objektive fund.

Målgruppe – hvilket semester er det relevant fra.

Målgruppen for dette kursus vil være studerende på 6. semester. Kurset vil have stor relevans ift OSCE-eksamen på 6. semester. Studerende på tidligere semestre vil også kunne deltage, men der vil forventes en basal viden og forståelse af de forskellige objektive undersøgelser beskrevet på FADLs journalkoncept.

Indhold – hvad der gennemgås på kurset

Undervisningen tager udgangspunkt i de kliniske undersøgelser, som fremgår på FADLs journal koncept. Undervisning vil bestå af to sideløbende elementer:

 1. Alle de enkelte punkter i journalkonceptet vil gennemgås kort, og der vil fokuseres ekstra på centrale undersøgelser som fx undersøgelse af almen tilstand, lunger, hjerte og abdomen. Der vil være teoretisk gennemgang, og hands-on undersøgelser i grupper af 3 kursister.
 2. Basal diagnostisk tankegang afhængende af objektive fund.

Forberedelse fra deltagernes side

Det forventes at kursisten har et basal kendskab til udførslen af de enkelte undersøgelse som fremgår af FADLs journalkoncept. Desuden forventes det at den studerende medbringer stetoskop, reflekshammer, og pencillygte.

Underviser

Læge Eskild Johansen

EKG for bachelorstuderende

Formål:

Vi mener, at alle studerende skal have en grundlæggende forståelse for EKG. Kurset fokuserer på en systematisk gennemgang af EKG samt de mest normale anormaliteter. Kurset er relevant for alle bachelorstuderende, om du har arbejde i Almen praksis, som SPV eller bare er interesseret i EKG

Målgruppe:

Kursets målgruppe er alle bachelorstuderende. Der forventes en basal viden og forståelse for hjertet. Særlig relevant er kurset for 6. semester, men både 2. og 4. kan have stort udbytte af semestret.

Indhold:

Undervisningen tager udgangspunkt i de FADLs EKG kort og undervisningen vil følge dette. På kurset vil I kort få opfrisket hvordan EKG virker, hvorefter der vil være undervisning i tolkningen. Undervisningen er bygget op med cases, til at lære både det raske og patologiske EKG.

Forberedelse fra deltagernes side:

Det forventes at kursisten har et basal kendskab til hjertets elektrofysiologi.

Underviser:

Camilla Lundahl

Varighed:

4 timer.

Akut Neurologi

På kurset gennemgås modtagelsen, udredningen og behandlingen af akutte neurologiske
patienter. Fokus ligger på den bevidsthedspåvirkede patient, patienten med anfaldsfænomener,
patienten med fokalt neurologisk udfald og den svimle patient. Der gennemgås neurologisk
undersøgelse af den bevidsthedspåvirkede patient, årsager til bevidsthedspåvirkning samt
diagnostik og differentialdiagnoser ved ovenstående problemstillinger.

Underviser
Søren Due Andersen

Klinisk Lektiecafe - Neurologi

Dette kursus er tiltænkt bachelorstuderende på 3. og 5. semester.
Nervesystemet kan være en kompleks størrelse, og det kan være svært at finde hoved og hale i det. Hvordan undersøger man en neurologisk patient? Er der en god måde at huske alle kranienerver på? og hvad i alverden betyder diadokokinese? Er du helt rundt på gulvet, eller har du bare brug for et hurtigt brush-up på de basale kliniske færdigheder som det forventes på bachelorniveau?
Så tilmeld dig Klinisk Lektiecafé, hvor vi på ca. 2 timer vil gennemgå anamnese, objektiv undersøgelse og journal på den neurologiske patient.
Der vil primært være fokus for de praktiske færdigheder, og underviserer vil være kandidatstuderende. Husk at medbringe stetoskop, reflekshammer og lygte (evt. skriveredskaber til noter).

Klinisk Lektiecafé - Hjerte/-karsystemet

Indhold
Har du lyst til at få et hurtigt brush-up på de kliniske færdigheder, som det forventes af dig på
bachelorniveau? Så tilmeld til Klinisk Lektiecafé – Hjerte-/karsystemet hvor vi på ca. 2 timer vil
gennemgå anamnese, objektiv undersøgelse og journal på hjertepatienten, som det forventes på
bachelorniveau!
Der vil være en blanding af teori og praksis, men der vil primært være fokus på de praktiske
færdigheder, så medbring stetoskop og journalkoncept. Underviserer vil være
kandidatstuderende.

Arrangementet er gratis, og er kun for medlemmer af FADL.

Målgruppe:
2. & 4. semester

Underviser
FADL Aalborg

Klinisk Lektiecafé - Respirationssystemet

Indhold:
Nåede du ikke med på Klinisk Lektiecafé – Respirationssystemet og har du lyst til at få et hurtigt
brush-up på de kliniske færdigheder, som det forventes af dig på bachelorniveau? Så tilmeld til
Klinisk Lektiecafé – Respirationssystemet, hvor vi på ca. 2 timer vil gennemgå anamnese, objektiv
undersøgelse og journal på respirationspatienten, som det forventes på bachelorniveau!
Der vil være en blanding af teori og praksis, men der vil primært være fokus på de praktiske
færdigheder, så medbring stetoskop og journalkoncept. Underviserer vil være
kandidatstuderende.
Arrangementet er gratis, og er kun for medlemmer af FADL.

Målgruppe:
2+4. semester

Underviser:
FADL Aalborg.

Klinisk Lektiecafé – Fordøjelsessystemet

Indhold:
Nu er det ved at være tid til det første klinisk ophold på 2. semester, men hvad er det nu lige man
spørger patienten med akut ondt i maven om? Hvad er det nu lige de præsenterer sig med klinisk?
Og kan det passe at man kan SKAL spørge ind til deres afføringsmønster? Svaret er ja! … Og er du
helt rundt på gulvet, eller har du bare brug for en hurtig brush-up på de kliniske færdigheder der
forventes af dig på bachelorniveau? Så tilmeld dig Klinisk Lektiecafé, hvor vi på ca. 2 timer vil
gennemgå anamnese, objektiv undersøgelse og journal på fordøjelsessystemet, som det forventes
på bachelorniveau.
Der vil, som sidste år være en blanding af teori og praksis, men der vil primært være fokus for de
praktiske færdigheder, så medbring stetoskop, lygte og journalkoncept. Underviserer vil være
kandidatstuderende. Arrangementet er gratis, og kun for medlemmer af FADL.

Tilmeld dig på mitFADL.

Målgruppe:
2. & 4. semester

Underviser:
FADL Aalborg