Her på siden kan du finde materialer omhandlende generalforsamlingen i FADL Aarhus Kredsforening fredag d. 18. oktober 2013 i Stakladen.

Tak for en velafviklet generalforsamling 2013. De foreslåede vedtægtsændringer blev alle vedtaget, og repræsentantskabet er nu klar til at tage hul på endnu et foreningsår. De nye vedtægter gør det muligt for os at arbejde videre med det nye vagtbureau, som vi har stiftet i samarbejde med regionerne. Vi glæder os til en ligeså spændende og dejlig aften og fest til næste år.

Dagsorden for generalforsamlingen kan hentes her.

Referat fra generalforsamlingen kan hentes her.

Bilag:


Årsberetninger 2012/2013: