Forretningsudvalget er den del af Repræsentantskabet, der varetager den daglige drift af Kredsforeningen mellem repræsentantskabsmøderne.

I forretningsudvalget sidder Formanden for FADL Aarhus Kredsforening samt tre andre medlemmer fra Repræsentantskabet.

Forretningsudvalgets arbejde

Udover formanden vælges en politisk kasserer, som har ansvaret for løbende budgetopfølgning og regnskab. Forretningsudvalget mødes et par gange om måneden, hvor relevante og aktuelle problemstillinger samt daglige drifts-opgaver drøftes, og hvor dagsordenen og bilag til repræsentantskabsmøder udarbejdes.

Medlemmer

Følgende repræsentanter er medlem af Forretningsudvalget 2018/2019:

Formand: Katrine Bønnerup
Næstformand: Lotte Eriksen
Politisk kasserer: Emil Riahi
Medlem: Phillip Sperling

Ønsker du at rejse et emne overfor repræsentantskabet, kan du sende en mail til formanden.