Som medicinstuderende kan du ikke komme uden om FADL Aarhus. Aalborg er en lokalenhed af Aarhus Kredsforening. Som medlem hos os får du:

 • Danmarks bedste studielønninger og overenskomster
 • Juridisk hjælp
 • Politisk indflydelse
 • Overenskomster
 • Gratis lægeansvarsforsikring
 • Gratis journalkoncepter
 • Gratis faglige kurser
 • Mulighed for FADL Forsikring
 • Mulighed for FADL Klinik
 • 25% hos FADLs Forlag

For at blive medlem af FADL Aarhus skal du opfylde to kriterier:

 1. Du skal være immatrikuleret på medicin under hovedområdet Health ved Aarhus Universitet eller School of Medicine and Health ved Aalborg Universitet.
 2. Du skal have et dansk cpr.nr.

Som medlem af FADL Aarhus, er du indforstået med

 • at mit medlemskab af FADL bortfalder, hvis jeg ikke længere er immatrikuleret på medicinstudiet, og jeg i så fald ikke kan kræve tilbagebetaling af kontingent osv.
 • at det påhviler mig at meddele adresseændringer til FADL, som er uden ansvar for følgerne af manglende anmeldelse af adresseændring.
 • at udmeldelse af FADL kun kan ske semestervis inden henholdsvis 31.1. og 31.8. og at udmeldelse skal ske skriftligt til Aarhus Kredsforening
 • at jeg godkender FADLs vedtægter.

Det koster 654 kr pr semester året at være medlem. Beløbet er fradragsberettiget, og fradraget får du, når FADL indberetter din kontingentbetaling til SKAT. Hvis du bor i Aarhus er fradraget ca. 28 pct., hvilket giver et fradrag på 183 kr. Dit semester-kontingent bliver da 471 kr. – det giver en månedspris på ca. 78 kr.

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at ringe på 4060 5090 eller skrive mail til os på kontingent@fadl.dk.