Som medicinstuderende kan du ikke komme uden om FADL Aarhus. Aalborg er en lokalenhed af Aarhus Kredsforening. Som medlem hos os får du:

 • Danmarks bedste studielønninger og overenskomster
 • Juridisk hjælp
 • Politisk indflydelse
 • Overenskomster
 • Gratis lægeansvarsforsikring
 • Gratis journalkoncepter
 • Gratis faglige kurser
 • Mulighed for Forsikring via FADL
 • Mulighed for FADL Klinik
 • 25% hos FADLs Forlag

For at blive medlem af FADL Aarhus skal du opfylde to kriterier:

 1. Du skal være immatrikuleret på medicin under hovedområdet Health ved Aarhus Universitet eller School of Medicine and Health ved Aalborg Universitet.
 2. Du skal have et dansk cpr.nr.

Som medlem af FADL Aarhus, er du indforstået med

 • at mit medlemskab af FADL bortfalder, hvis jeg ikke længere er immatrikuleret på medicinstudiet, og jeg i så fald ikke kan kræve tilbagebetaling af kontingent osv.
 • at det påhviler mig at meddele adresseændringer til FADL, som er uden ansvar for følgerne af manglende anmeldelse af adresseændring.
 • at udmeldelse af FADL kun kan ske semestervis inden henholdsvis 31.1. og 31.8. og at udmeldelse skal ske skriftligt til Aarhus Kredsforening
 • at jeg godkender FADLs vedtægter.

Det koster 670 kr. pr. semester at være medlem. Beløbet er fradragsberettiget, hvilket vil sige at det reelle beløb bliver mindre, da du vil få et skattefradrag for en del af kontingentet. Du har også mulighed for at tilmelde dig månedsbetaling, hvor du betaler et mindre beløb hver måned. Den endelig pris for medlemskab er den samme, uanset om du betaler pr. semester eller månedligt

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at ringe på 4060 5090 eller skrive mail til os på administration@fadl.dk