Læring fremfor straf

Hverken Svendborgsagen eller Meningitissagen i Region Hovedstaden burde være sket. Men sagerne er ikke tegn på, at danske læger, er ukvalificerede. Sagerne er symptomer på et tiltagende, sygt system. Sundhedsvæsenet er presset økonomisk. Derfor er fokus rykket fra, at vi bliver bedre til at helbrede, lindre og trøste, til at få patienterne igennem hurtigt og […]

Tvangsægteskaber i forskning

De sundhedsvidenskabelige uddannelser, især medicin, er højt prioriteret i uddannelsessystemet af flere årsager. Historisk set er lægefaget højt agtet, og det ligger desuden lige for at prioritere uddannelse af folk, der har direkte ansvar for andre mennesker liv, ve og vel. Ydermere er den sundhedsvidenskabelige forskning højt prioriteret, da flere af Danmarks største eksportvirksomheder bygger […]

Fremdriftsreformen gør os til robotter!

Politikerne skal spørge sig selv, om de i fremtiden vil lægge liv i hænderne på robotter eller mennesker. Man kan sagtens blive en god medicinstuderende på normeret tid – men ikke alle bliver læger, der arbejder med liv og død. Semestret går på hæld, og efter sommeren starter mit sidste semester på medicinstudiet. Det er […]

En positiv tendens

At Århus Universitet fra år 2016 vil fordoble optaget af kvote2-ansøgere på medicinstudiet er ikke bare til gavn for mangfoldigheden på uddannelsen, det er også et tegn på en stigende tendens til at anerkende praktisk erfaring. FADL har længe haft anerkendelsen af praktisk erfaring som en af sine kæpheste; at dannelsen af læger sker i […]

Fireårsreglens vanvid skal ud i de danske stuer

Reglen som alle medicinstuderende kender og alle elsker at hade. Som sundhedsminister slog Astrid Krag flere gange fast, at hun ikke var gift med reglen. På trods af dette består den stadig. Vi venter nu spændt på, om den nye sundhedsminister Nick Hækkerup er klar til en skilsmisse – uden at tabe ansigt. FADL tog […]

Både tavshedspligten og lægefagligheden består – også i 2014!

Kære medicinstuderende Det bragte sindene i kog fra forelæsningssale til lægepraksisser, da regeringen for nylig foreslog, at politiet under efterforskning fremover skal kunne bladre medicinske journaler igennem uden retskendelse. Medicinstuderende, sygeplejersker, læger og sundhedsfagligt personale rejste sig øjeblikkeligt i forenet protest mod denne krænkelse af den sundhedsfaglige tavshedspligt. Og dét med rette. Selvom tavshedspligten kan […]

Er der fremskridt at finde i Morten Østergaards sko?

Regeringsrokaden varsler ingen politiske forandringer. Ny uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) afviser blankt at sætte sit personlige præg på regeringens uddannelsespolitik; i stedet planlægger hun at finde sig til rette i Morten Østergaards ”meget store sko” og ”lytte til de studerende” selvom ”de ikke skal regne med, at jeg er enig”. Morten Østergaard havde mod til at se […]

Tikkende tidsplaner psyker studerende

Hver anden studerende på KU føler sig stressede, skriver Information 27. januar – og siden 2008 er antallet af medicinstuderende i psykologhjælp hos Studenterrådgivningen steget med 260 %, tilføjer Ugeskrift for Læger. ”Den kedelige tendens bekræftes af vores seneste 12. semesterundersøgelse: de opskruede krav på uddannelsen og uvisheden om den fremtidige karriere presser de medicinstuderende mere end nogensinde […]