I januar 2012 rapporterede Dagens Medicin om et ungt ægtepar, som har fundet en bedre metode til at tildele friske kandidater KBU-forløb end den nuværende lotterimodel, der med bind for øjnene spreder de lægestuderende ud over afdelinger i hele landet. Med ægteparrets nye optimeringsnøgle bliver langt flere nyudklækkede kandidater tildelt deres højeste KBU-ønske, og langt færre ender på afdelinger fjernt fra deres nuværende levevej.

Idéen kom fra ægteparret Skajaa, hvor ph.d.-stipendiat i matematik Anders hjalp sin lægestuderende hustru Gitte med at prioritere blandt de mange KBU-forløb, da Gitte stod for at trække sit nummer. Anders’ prioriteringsliste er siden blevet til en effektiv optimeringsalgoritme, som ægteparret har foreslået Sundhedsstyrelsen som et attraktivt alternativ til den nuværende lodtrækningsmodel.

Sundhedsstyrelsen modtog med glæde idéen fra Anders og Gitte men efterlyser en bredere interesse, førend styrelsen vil påbegynde indførelsen af den nye model. FADL støtter derfor den nye model massivt og henter yderligere opbakning hos Team Uddannelse i Yngre Læger, hvor der også er bred enighed om fordelene ved Skajaas nye forslag. Dette forslag skal nu viderebringes til Yngre Lægers bestyrelse.

Målet er at få Sundhedsstyrelsen til at indføre den nye model så hurtigt som muligt – og derfor informerer FADL nu om den politiske proces, så alle lægestuderende har kendskab til modellen og mulighed for at støtte dens implementering.

Har du spørgsmål om modellen eller forslag til det fremadrettede politiske arbejde, er du meget velkommen til at kontakte formand for FADLs Uddannelsespolitiske udvalg Jesper Brink Svendsen på jbs@fadl.dk eller på telefon 61 34 45 00.