Ny vigtig afgørelse om dit jobansvar

Du skal have grundig, skriftlig instruktion ved studiejobs i sundhedssektoren

I en ny afgørelse har Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kritiseret, at en overlæge ikke har givet tilstrækkelig opgaveinstruktion til en lægestuderende.

Med afgørelsen slog Disciplinærnævnet samtidig fast, at nævnet ikke kan kritisere dine handlinger eller undladelser under dit studiearbejde i sundhedssektoren, når du ikke har selvstændig autorisation. Dette er vigtigt, fordi du herved beskyttes mod at få et ”hak” i karrieren inden den er startet.

De typiske relevante jobområder er: FADL-vagter, lægevikariater og jobs i private lægeklinikker.

I samme sag understregede Disciplinærnævnet, at instruksen til en lægestuderende skal være skriftligt og have et sådant omfang og indhold, at den studerende ikke er i tvivl om bemyndigelsens omfang.  Nævnet mente, at regions vejledning ikke levede op til dette krav, fordi instruksen hverken indeholdt oplysninger om hvilke opgaver studerende må udføre eller havde oplysninger om, hvornår studerende skal kontakte en læge i afdelingen.

Det er altså ikke tilstrækkeligt, at din arbejdsgiver blot giver dig generel mundtlig vejledning.

Husk at kontakte FADLs juridiske rådgivning, hvis du bliver inddraget i en klagesag på dit arbejde!