FADL København går sammen med Medicinerrådet om mindfulnesskurser

MR & FADL Mindfulnesskursus

FADL’s landsdækkende studieundersøgelse 2017 viste bl.a. at hele 55 % af de medicinstuderende har psykiske problemer i løbet af studietiden. Det er et alarmerende højt tal.

I FADL vægter vi trivsel på studiet højt, og vi er klar over at almen trivsel i høj grad afhænger af, at man psykisk har det godt. Mange studerende efterlyser nogle konkrete værktøjer, der kan hjælpe én med at bevare roen selv når hverdagen bliver travl. Værktøjer man kan benytte sig af både på studiet og senere når man er ude i klinik.

Ideen med netop et kursus i nogle konkrete mindfulness-teknikker er at stress og psykisk mistrivsel på den måde kan forebygges. Medicinerrådet ved Københavns Universitet afholdte allerede sidste år et pilotprojekt for bachelorstuderende, hvor mindfulness-teknikker var på skemaet. Pilotprojektet viste lovende resultater og havde glade kursusdeltagere.

FADL København og Medicinerrådet går sammen

I år er vi i FADL gået sammen med Medicinerrådet om at udbyde flere af disse kurser – nu både for bachelor- og kandidatstuderende. Underviser på kurset er Merete Lindholmer, som er uddannet stresscoach og mindfulnessinstruktør. Merete har tidligere afholdt kurser for læger og er derfor vant til at arbejde med de udfordringer, som lægelivet kan bringe med sig.

Synes du dette lyder interessant er der i dag åbent for tilmeldinger via event, som du finder på Facebook.

I FADL vil vi gerne være med til at sætte fokus på, at det gavner at prioritere en forebyggende indsat på dette område. Vi håber derfor at den erfaring og de resultater vi får gennem dette samarbejde med Medicinerrådet politisk kan bruges videre frem til fx at vise, hvilken gavn det kunne have at gøre dette tilbud tilgængeligt for alle interesserede studerende.

Det kommende år vil vi i FADL have øget fokus på trivsel undervejs på studiet. Hvis du synes det lyder spændende kan du løbende følge med på vores Facebookgruppe, og hvis du har input til noget vi kunne tage op eller ris/ros så er du som altid velkommen til at skrive til os.

Henvendelser om trivselstemaet og/eller ideer til noget vi kan tage op: Skriv til Urd på ush@fadl.dk

Læs mere på Facebook eventet her.