Spændende, nye bøger på forlaget!

De første måneder af 2019 har allerede budt på mange spændende udgivelser fra FADL’s Forlag, både til det medicinske og det brede marked – og til det midt imellem. Vi ser frem til et spændende år, som byder på endnu flere titler om alt fra medicin, plantebaseret hverdagsmad og myter om allergi til eventyr, køn og kendte hunde.

Her er et lille udpluk af vores nyeste titler. Se flere på www.fadlforlag.dk, og følg med på de sociale medier, hvor du altid kan holde dig opdateret om de nyeste udgivelser og deltage i spændende konkurrencer.

Smerter, 4. udgave

Lærebogen “Smerter: Baggrund, evidens og behandling” udgives i en stærkt udvidet 4. udgave.

Kronisk smerte rammer mindst 16 % af den voksne danske befolkning og har særdeles store humanitære omkostninger for de ramte og deres pårørende. Kronisk svær smerte påvirker alle dimensioner af livet, inklusive personlige, familiære, arbejdsmæssige og sociale relationer. Smerte udgør desuden en betydelig samfundsøkonomiskfaktor: Udgifter relateret til kronisk smerte anslås at udgøre mere end en tredjedel af de samlede årlige udgifter til sundhedsvæsenet.

“Smerter: Baggrund, evidens og behandling” dækker de fysiologiske, diagnostiske og behandlingsmæssige aspekter af smerte. Denne 4. udgave er gennemgribende revideret og bl.a. udvidet med hele 17 nye kapitler. Bogen henvender sig bredt sundhedsfagligt og kan bruges af både studerende og færdiguddannede – læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, sygeplejersker og tandlæger. Den kan anvendes som både lærebog, opslagsbog og generel vidensressource.

Bogens forfattere er:
– Mads U. Werner, overlæge, ph.d., DMSc ved Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, og docent i smerteforskning ved Lunds Universitet, Sverige.
– Nanna Brix Finnerup, dr.med., professor i neuropatisk smerteforskning og leder af Dansk Smerteforskningscenter, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og neurologisk afd. Aarhus Universitetshospital.
– Lars Arendt-Nielsen, dr.med., ph.d. og professor i translatorisk smerteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Øre-næse-halssygdomme

“Øre-næse-halssygdomme” er en ny lærebog i faget otorhinolaryngologi. Bogen gennemgår alle fagets grundlæggende elementer, inklusive hoved- og halskirurgi, og den er tænkt som fagets nye standardværk.

Bogen er koncis, pædagogisk og rigt illustreret med masser af tegninger og kliniske fotos. “Øre-næse-hals-sygdomme” henvender sig især til grunduddannelsen på lægestudiet, men kan også bruges i begyndelsen af specialistuddannelsen inden for området.

“Øre-næse-hals-sygdomme” kan endvidere fungere som reference for læger i andre specialer og som fordybelse for sygeplejersker, studerende i logopædi og andet sundhedsvidenskabeligt personale.

HUMAN – På sporet af det menneskelige

Måske har du hørt udtrykket en gang eller to. Men hvad betyder det egentlig at være menneskelig? At være menneske?

“HUMAN – På sporet af det menneskelige” tegner et mangesidigt billede af mennesket i al dets forunderlighed og forvirrethed, galskab og genialitet. Hvad betyder vores hjernes måde at fortolke sin omverden på for vores menneskesyn? Og hvad kan en nuttet bil, en gavmild vampyr og en røgalarm fortælle os om, hvordan vi opfatter verden og hinanden?

Dette er fortællingen om, hvem vi er, hvorfor vi er, som vi er – og ikke mindst om, hvem vi kan drømme om at blive.

Forfatter Thomas Thaulov Raab har også skrevet bøgerne ”Den foranderlige hjerne og den forunderlige bevidsthed” (2015), ”Din geniale dyrehjerne” (2016) og ”En bog om hukommelsen” (2014).

God læselyst!

FADL’s Forlag

 Find os på Instagram: fadlsforlag