Ulykkesforsikringen er en heltidsulykkesforsikring, og dækker alene den medicinstuderende (dvs. ikke andre i husstanden) med følgende dækninger:

  • Faginvaliditet – Dækningen omfatter varig invaliditet (mén) som følge af ulykkestilfælde. FADL ulykkesforsikrings er inkluderet en forhøjet erstatning ved skade på blandt andet fingre, syn og hørelse.
  • Sportsskader
  • Sygdomsinvaliditet
  • Infektionsdækning. Varig invaliditet er dækket, når smittestoffet – i forbindelse med medicinstudiet – er kommet ind i legemet.
  • Tand- og tyggeskade. Tryg betaler uden sumbegrænsning dine udgifter til tandbehandling, hvis du får en tandskade som følge af et ulykkestilfælde, inkl. de såkaldte tandskader
  • Farlig sport, dækker varigt mén og behandlinger, hvis ulykken sker ved en “enkelt begivenhed”
  • Dækker tilskadekomst under forsøg på redning af menneskeliv.

Pris og dækningssum

  • Ulykkesforsikring med dækning op til 500.000 kr. til en pris á 669 kr. pr. år.
  • Stor ulykkesforsikring med dækning op til 1.000.000 kr. til en pris á 1.285 kr. pr. år.

Udover at vælge ulykkesforsikring i tillæg til din indboforsikring, kan du også tegne en enkeltstående ulykkesforsikring.

Ægtefælles/samlevers ulykkesforsikring

Hvis du har tegnet FADL Forsikring, og din ægtefælle/sambo også er lægestuderende og medlem af FADL, kan pågældende nøjes med at tegne ulykkesforsikringen/gruppelivsforsikringen direkte hos FADL.

Hvis din sambo ikke er FADL-medlem, kan vedkommende kontakte Tryg, og oplyse, at vedkommende er sambo med en FADL forsikret. Dermed vil din sambo kunne få en rabat på ulykkesforsikringen.