Forsikringsskifte fra Codan til Tryg


Koster min FADL forsikring det samme efter 1. januar?

Ja, de priser, du betaler for din forsikringsdækning nu, er uændrede – også efter 1.januar.
Der kommer naturligvis den årlige indeksregulering, men det har intet med selskabsskiftet at gøre.

Dækker min forsikring lige så godt i Tryg, som den gør i Codan?

Ja, absolut – og på en lang række områder vil du endda blive dækket bedre, fx bliver Farlig Sport omfattet af Årsrejseforsikringen. Du finder en oversigt over de forbedringer, FADL har opnået ved at flytte til Tryg, her.

Hvor finder jeg de nye betingelser?

De nye betingelser kommer til at ligge på FADL’s hjemmeside fra 1.januar 2018.

Du kan også finde dem her:

Indboforsikring

Ulykkesforsikring

Rejseforsikring

Udvidet rejseforsikring

Elektronikforsikring

Cykelforsikring

Jeg har en ulykkesskade under behandling i Codan, hvor det først kan bedømmes til næste år, om jeg får et varigt mén. Er det så Tryg, jeg skal tale med om skaden fremover?

Nej, du skal fortsat tale med Codan om følgerne af din ulykke. Det er også Codan, du skal henvende dig til om udgifter til fx fysioterapi. Hvis der bliver et varigt mén, får du erstatning fra Codan ud fra den sum og de betingelser, der var gældende på ulykkestidspunktet.

Jeg er bortrejst i juleferien og henover nytår. Hvem skal jeg anmelde det til, hvis min cykel bliver stjålet fra mit kælderrum i ferien, og jeg først opdager tyveriet i januar?

Det er altid skadedatoen, der styrer hvilket selskab, du skal anmelde skaden til. Dvs. hvis din cykel er blevet stjålet inden den 1.januar, anmelder du skaden til Codan. Husk også at anmelde tyveriet til politiet, så snart du opdager det.

Jeg har en bilforsikring i Codan – hvad sker der så med dén?

Der sker ikke noget med din bilforsikring. Men hvis du flytter den til Tryg, kan du få den forsikret via lægeordningen, dvs. til samme fordelagtige pris, som lægerne har adgang til.

Min kæreste læser cand.polit. Han har bil- og ulykkesforsikring i Codan. Vores lille hund er også forsikret i Codan. Kan vi få rabat i Tryg på min kærestes forsikringer, selvom han ikke er lægestuderende?

Ja, når I bor på samme folkeregisteradresse, så har din sambo også adgang til de gode vilkår og priser, som lægerne – og nu også de lægestuderende – har i Tryg.

Oprettelse


Hvad skal jeg vælge?

Med FADL Forsikring kan du vælge grundpakken eller en enkeltstående ulykkesforsikring.

Du kan dele din indbo-, rejse- og ansvarsforsikring med din samlever, samt cykel- og elektronikforsikring, hvis disse er tilvalgt. Ulykkes- og livsforsikring er individuelle. Du kan også vælge at udvide din indbo-, ulykkes- og rejseforsikring.

Bofællesskaber; kan dække op til 4 personer (kun på udvidet indbo).

Ønsker du at tegne en enkeltstående ulykkesforsikring, kontakt da din kontakt da din lokale Kredsforening og forhør dig om mulighederne for enkeltstående ulykkesforsikring.

Hvis du ønsker en forsikring til din samlever eller ægtefælle (som ikke er medlem af FADL) med rabat, så kontakt Tryg for tilbud for samboende med FADL-medlemmer.

Oprettelse

Ved at logge ind på mitFADL kan du oprette din nye forsikring.

Min forsikring


Se min forsikring

Du kan finde din police samt få det fulde overblik over dine personlige forsikringer på mitFADL.

Hvem er dækket af min forsikring?

Dele af din FADL Forsikring dækker også din samlever, ægtefælle, samboende eller familie. Dette gælder for indbo-, ansvars- og rejseforsikringen (samt cykel-, elektronik- og udvidet rejseforsikring hvis disse skulle være tilvalgt). Livs- og ulykkesforsikring er individuelle.

Er du i tvivl om, hvad din forsikring dækker, kan du tjekke dine forsikringsbetingelser her.

Bor du sammen med tre personer eller flere, i kollektiv eller bofællesskab, kan du dele dine forsikringer med andre end din kæreste, ægtefælle eller familiemedlemmer på udvidet indboforsikring.

Betaling

Hvordan og hvornår skal jeg betale?

Når du har oprettet din forsikring, vil du inden for 14 dage modtage en opkrævning til betaling på mail. Første gang skal den betales manuelt, hvorefter du kan vælge at tilmelde den betalingsservice. De nødvendige oplysninger vil være at finde på opkrævningen.

Vær dog opmærksom på, at betalingsservice-aftalen til betaling af medlemskontingent er den samme. Har du allerede en betalingsaftale om kontingent, vil din forsikring automatisk blive tilføjet til denne aftale. Det gælder dog ikke, hvis du er tilmeldt månedsbetaling af dit kontingent, da forsikringen ikke kan betales på månedsbasis.

Opkrævningen er årlig fra 1. januar medmindre du tegner din forsikring i løbet af året.

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler?

Skulle du glemme at betale, modtager du en rykker, som skal indbetales til FADL inden 8 dage.

Rejse


Dækning i udlandet

I din FADL Forsikring har du en rejsedækning, der dækker dig, hvis du på grund af sygdom får brug for behandling og hjemtransport på rejser op til 90 dage i hele verden. Er du afsted i længere tid, kan du forhøre dig hos Tryg om yderligere dækning.

Rejseforsikringen dækker dig og din(e) sambo/familiemedlem(mer), og omfatter blandt andet: Sygeledsagelse, rejseafbrydelse, erstatningsrejse og bagageforsinkelse.
Hvis du udvider din rejseforsikring, er du blandt andet også dækket ved afbestilling på grund af sygdom, dødsfald etc.

Ved rejser gælder din indbo- og ansvarsforsikring i hele verden i op til 3 måneder fra afrejsedagen og din ulykkesforsikring vil dække hele perioden. Så skulle det ske at din bagage bliver beskadiget eller stjålet under din rejse, dækker din forsikring. Du er dækket på samme måde som i Danmark i tilfælde af røveri, ulykkestilfælde, eller hvis du forårsager skade på en anden person.

Afbestilling

Ved at udvide din rejseforsikring, vil du også være forsikret ved afbestilling af din rejse.

Derudover dækker den udvidede rejseforsikring blandt andet også:

  • Afbestilling ved reeksamen
  • Akut tandhjælp
  • Krisehjælp til pårørende
  • Erstatning for afbestilt aktiv ferie

Hvis du ønsker at oprette en udvidet rejseforsikring, kan du gøre det på ved at sende en mail til forsikring@fadl.dk. Udvidet rejseforsikring kan købes indtil 14 dage før afrejse og derved evt. efter at rejsen er købt. Man skal være opmærksom på, at man stadig skal være rask 2 måneder før rejsen. Derfor er det altid bedst at købe rejseforsikring i god tid for at få mest værdi for pengene, hvis man bliver syg op til en rejse (har en længere dækningsperiode).

Farlig sport

Tryg giver dig mulighed for at være spontan på din ferie. Derfor dækker de dig for farlig sport på din rejse.

Klinikophold

Din rejseforsikring dækker dig også, hvis du skal på klinik, lave frivilligt arbejde eller studere udenlands. Dog skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af din ansvarsforsikring, når du er inde i klinikken. Det er derfor vigtigt at undersøge om klinikkens forsikring dækker dig, eller om du skal tegne en klinikforsikring gennem FADL.

Din lægeansvarsforsikring dækker dit erstatningsansvar for personskade, tingskade samt formuetab forvoldt under udøvelse af lægelig virksomhed i din fritid såvel som i en uddannelsessammenhæng eller under dit frivillige eller betalte arbejde i Danmark, på Færøerne og Grønland. Forsikringen dækker dog ikke ud over den forsikring, som du eventuelt dækkes af gennem din ansættelse.

Forsikringen dækker endvidere i hele verden, hvis du er på ferie eller midlertidig ophold, herunder ved deltagelse i kongresser. Ved frivilligt arbejde i udlandet, er det en betingelse, at udøvelsen af det frivillige arbejde ikke er rejsens formål. Er dette tilfældet kan du tegne FADL Klinikforsikring, som dækker dig inde i klinikken, laboratoriet og området hvor det frivillige arbejde foregår.

Dokumentation ved rejse

Hos FADL kan du få dokumentation for, at du har en rejseforsikring hos din lokale kredsforening.

Flytning


Skal I flytte sammen?

Hvis du skal flytte sammen med din ven/veninde, kæreste eller familiemedlem/familiemedlemmer, så vær opmærksom på, at I kan dele nogle af jeres forsikringer.

Når to FADL-medlemmer flytter sammen, er det kun nødvendigt at have én indbo-, ansvars- og rejseforsikring- samt cykel og elektronik. Det ene medlem er således dækket af det andet medlems forsikring og kan derfor opsige sin egen indbo- og ansvarsforsikring. Dog skal ulykkes- og livsforsikring beholdes. Ændringen skal ske skriftligt til FADL, når sammenflytningen sker.

Hvis din kommende sambo ikke er medlem af FADL, kan I stadig dele indbo-, ansvars-, rejse-, elektronik- og cykelforsikring. Den anden part, skal så have sin egen separate ulykkes- og livsforsikring. Der kan være penge at spare, hvis disse ønskes hos Tryg, så husk at oplyse om, at de er samboende med et FADL-medlem. Kontakt Tryg på mail gruppe@tryg.dk

Dette gælder dog ikke flere end medlemmet og én anden person, ej heller ved logerende, der har sin egen lejekontrakt. I disse tilfælde skal I hver have jeres egne forsikringer. Se ”Hvem er dækket af min forsikring”.

Skal du flytte i kollektiv eller bofællesskab, kan du ikke dele dine forsikringer med andre. I skal derfor alle have jeres egne forsikringer.

Flytning indenfor Danmark

Din forsikring gælder altid der, hvor du har din folkeregisteradresse. Ved overflytning fra f.eks. Aarhus til København sørger FADL for at flytte din forsikring, så den gælder på din nye adresse i København. Du vil dog være midlertidig forsikret på begge adresser, så længe flytningen står på.

Husk, at melde separat flytning til FADL.

To adresser

Skal du i praksis i en anden by, end den du bor i, kan du bevare din folkeregisteradresse på din nuværende bopæl. I dette tilfælde dækker din forsikring både i den by, hvor du bor, og der hvor du er i praksis. Hvis du midlertidigt har to adresser grundet flytningen, dækker forsikringen også.

Ændring og opsigelse

Ændringer

Ønsker du at udvide din forsikring eller tilvælge cykel- udvidet rejse- eller elektronikforsikring, kan du gøre dette via mit.fadl.dk

Ønsker du at fjerne tilvalgsdækninger udvidet rejse-, elektronik- eller cykelforsikring, kan det ske til udgangen af måneden og gøres også via mit.fadl.dk.

Hvis du ønsker andre forsikringer, som FADL ikke kan tilbyde via mit.fadl.dk eksempelvis bilforsikring , kan du kontakte Tryg på mail gruppe@tryg.dk Oplys du er medlem af FADL (medlemsnr.) og gerne vil benytte dig af Lægeforeningens rabatordning.

Kandidat

Du kan beholde din FADL Forsikring i det år du bliver kandidat, selvom du bliver udmeldt af FADL og ikke betaler medlemskontingent. Ønsker du som kandidat, ikke at beholde forsikringen, skal du afmelde den skriftligt til din lokale Kredsforening.

Husk at give besked til FADL om, at du bliver kandidat.

Opsigelse

Ønsker du at opsige din forsikring kan det lade sig gøre henholdsvis den 1. juli eller den 1. januar med én måneds varsel dvs. inden den 1. juni og 1. december. Opsigelsen skal ske skriftligt til forsikring@fadl.dk.

FADL giver ikke et andet forsikringsselskab besked om, at du har tegnet forsikring gennem FADL, du må derfor selv sørge for at opsige din forsikring hos det gamle selskab.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende forsikring

Hvis du har generelle spørgsmål til din forsikring, kan du kontakte din lokale kreds. Har du mere specifikke spørgsmål til din forsikring, skal du kontakte Forsikring via FADL i Odense. HUSK hvis skaden er sket, skal du kontakte Tryg, se kontaktoplysninger på side 3 i din police, som du finder på mit.FADL.dk

København
Tlf.: 4060 5090
Mail: forsikring@fadl.dk
Forsikring via FADL – Odense
Tlf.: 4060 5090
Mail: forsikring@fadl.dk
Aarhus & Aalborg
Tlf.: 4060 5090
Mail: forsikring@fadl.dk

Ved skade

Efter 01.01.2018

Skal du udfylde din skadesanmeldelse via mitFADL.dk

Før 01.01.2018

Skal du kontakte Codan på telefon: 33 55 55 88 eller på www.codan.dk. Dit policenummer ved brand-, vand-, tyveri- og ansvarsskader er 5815634952. Hvis det drejer sig om tand- eller personskader, er dit policenummer 6465401379.