Indbo, ansvars og rejseforsikringen dækker det forsikrede FADL-medlem, samt ægtefælle/-sambo og hjemmeboende børn, der er tilmeldt på folkeregisteradressen. Hvis du bor i kollektiv dækker den dig samt evt. ægtefælle/sambo. Bofællesskab, der kun består af 2 personer sidestilles med sambo. Indboforsikringen dækker op til 4 personer i bofællesskab på den udvidet indboforsikring.

Indboforsikringen

Dækker skader på indbo ved brand, tyveri og vandskader med den højest anførte forsikringssum. Indbo er alle flytbare ting, som du har i dit hjem (møbler, tøj, køkkenudstyr, m.v.). Selve bygningen er typisk forsikret gennem din lejer/ejerforening medmindre du for eksempel bor i eget hus.

Indboforsikringen omfatter også en dækning af rejsegods ved rejser i udlandet i op til 3 måneder. Dækningssummen er 10 % af forsikringssummen for indbo, og dækningen omfatter de samme skader som indboforsikringen samt bortkomst eller beskadigelse af rejsegods, der for eksempel sendes med fly.

FADL Forsikring tilbyder ud over den normale indboforsikring, en udvidet indboforsikring. Den udvidede indboforsikring kan tilkøbes når du tegner FADL Forsikring, prisen er 375 kr. årligt. Nedenfor kan du se dækningssummerne i de to indboforsikringer.

Indboforsikring koster 1.218 kroner pr. år.

Dækning omfatterNormalUdvidet
Forsikringssum for indbo
500.000 kr.800.000 kr.
Særligt privat indbo dækkes med max.100.000 kr.159.800 kr.
Guld/sølv m.v. dækkes med max.50.000 kr.80.000 kr.
Penge, checks, frimærker o.l. dækkes med max.
10.000 kr.16.000 kr.
Valgfri cykeldækning med selvrisiko på950 kr.950 kr.

Hvor meget er mit indbo værd?

Når du køber en indboforsikring, skal du tage stilling til, hvor meget dit indbo er værd. Skriv derfor en liste over alt dit indbo og lav derefter et skøn over, hvad det vil koste dig at anskaffe nyt af samme standard, som det du har i dag. Tænk på, at du har bøger, cd’er, tøj, møbler, service og udstyr, som du måske har brugt mange år på at anskaffe, og som alt i alt koster mange penge at købe på én gang.

Ansvarsforsikringen

Dækker de sikredes erstatningsansvar for skade på personer og ting i Danmark og ved rejser i udlandet. Er du eller en anden i din husstand skyld i, at der uagtsomt sker skader på andre personer eller på andres ejendom, dækker ansvarsforsikringen.

Lægeløfte

Ansvarsforsikringen gennem FADL er en ”standard, privat ansvarsforsikring” udvidet til at dække lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning samt ”ikke erhvervsmæssig” lægehjælp. Det betyder, at ansvarsforsikringen kun dækker i din fritid og ikke under fx klinikophold eller frivilligt arbejde.

Udlejning (bl.a. AirBnB)

Ved udlejning er det på eget ansvar når man inviterer folk ind i sin bolig. Derfor vil eventuelle skader og tyveri forvoldt af lejeren ikke blive dækket. Skader som fx vandskader og brandskader lejeren ikke er skyld i, vil fortsat være dækket under udlejning.

Hvad dækker din private ansvarsforsikring under studie, frivilligt arbejde og klinikophold i udlandet?

Din ansvarsforsikring er en privat forsikring og dækker ikke i arbejdstiden, på en klinik eller et hospital. Det er derfor vigtigt, hvis du skal arbejde, at du sikrer dig, at du er omfattet af en forsikring i det land, du har taget ophold i. Studier regnes for arbejde, og der skal derfor tegnes specielle forsikringer ved studieophold i udlandet. Din arbejdsgiver eller dit værtsuniversitet må oplyse, om du er omfattet af deres forsikring, og hvis ikke du er det, må de fortælle dig, hvordan du tegner din egen.

Ansvarssummerne:

10 mio. kr. ved personskade

2 mio. kr. ved tingsskade