Som medlem af FADL, kan du få en FADL Forsikring som er skræddersyet efter dine behov som medicinstuderende, til en særlig fordelagtig pris. FADL har forsikret lægestuderende gennem 30 år, og i dag forsikrer FADL mere end 3700 lægestuderende. Ud fra de erfaringer ved vi, hvad der skal til for at skabe den bedste forsikring til lægestuderende – som samtidig skal være billig.

 • Grundpakke med ulykkesdækning på 1.000.000
 • 2.405 kroner pr. år / 200 kroner pr. mdr*
 • Ingen selvrisiko
 • Indeholder:
  – Indboforsikring
  – Ansvarsforsikring
  – Rejseforsikring
  – Ulykkesforsikring
 • Grundpakke med ulykkesdækning på 500.000
 • 1.813 kroner pr. år / 151 kroner pr. mdr*
 • Ingen selvrisiko
 • Indeholder:
  – Indboforsikring
  – Ansvarsforsikring
  – Rejseforsikring
  – Ulykkesforsikring
 • Enkeltstående ulykkesforsikring med dækning på 500.000
 • 643 kroner pr. år / 54 kroner pr. mdr*
 • Ingen selvrisiko
 • Indeholder blandt andet:
  – Erstatning ved varige mén
  – Særlig faginvaliditet
  – Infektionsdækning
  – Tandskade

* For at holde prisen på din forsikring lav, betaler du den én gang årligt.

ID-Tyveri

Vi hjælper dig, hvis din identitet bliver misbrugt på nettet. Både hvis du oplever økonomisk misbrug, eller hvis din digitale identitet bliver brugt uden din tilladelse på sociale medier.

Find betingelserne for ID-Tyveri her.

Indbo

Dækker skader på indbo ved brand, tyveri og vandskader med højest den anførte forsikringssum. Indbo er alle flytbare ting, som du har i dit hjem. Det gælder både for dig, din samlever og eventuelt hjemmeboende børn.

Find betingelserne for indboforsikringen her.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen er en kollektiv forsikring uden opsparing, en såkaldt risikoforsikring, hvor forsikringssummen på 330.000 kr. alene udbetales til ægtefælle/samlever, børn og andre arvinger ved gruppemedlemmets død. Derudover en kritisk sygdomsforsikring på kr. 45.000,- der kan udbetales som et engangsbeløb.

Find betingelser for gruppelivsforsikringe her.