Som medlem af FADL, kan du få en FADL Forsikring som er skræddersyet efter dine behov som medicinstuderende, til en særlig fordelagtig pris. FADL har forsikret lægestuderende gennem 30 år, og i dag forsikrer FADL mere end 3700 lægestuderende. Ud fra de erfaringer ved vi, hvad der skal til for at skabe den bedste forsikring til lægestuderende – som samtidig skal være billig.

 • Grundpakke med ulykkesdækning på 1.000.000
 • 2.455 kroner pr. år / 198 kroner pr. mdr*
 • Ingen selvrisiko
 • Indeholder:
  – Indboforsikring
  – Ansvarsforsikring
  – Rejsforsikring
  – Ulykkesforsikring
  – Gruppeliv
 • Grundpakke med ulykkesdækning på 500.000
 • 1.863 kroner pr. år / 151 kroner pr. mdr*
 • Ingen selvrisiko
 • Indeholder:
  – Indboforsikring
  – Ansvarsforsikring
  – Rejsforsikring
  – Ulykkesforsikring
  – Gruppeliv
 • Enkeltstående ulykkesforsikring med dækning på 500.000
 • 643 kroner pr. år / 54 kroner pr. mdr*
 • Ingen selvrisiko
 • Indeholder blandt andet:
  – Erstatning ved varige mén
  – Særlig faginvaliditet
  – Infektionsdækning
  – Tandskade
  – Gruppeliv

* For at holde prisen på din forsikring lav, betaler du den én gang årligt.

Indbo

Dækker skader på indbo ved brand, tyveri og vandskader med højest den anførte forsikringssum. Indbo er alle flytbare ting, som du har i dit hjem. Det gælder både for dig, din samlever og eventuelt hjemmeboende børn.

Find betingelserne for indboforsikringen her.

Gruppelivsforsikring

Ny aftale pr. 01.01.2018, nye betingelser under vejs.
Gruppelivsforsikringen er en kollektiv forsikring uden opsparing, en såkaldt risikoforsikring, hvor forsikringssummen på 330.000 kr. alene udbetales til ægtefælle/samlever, børn og andre arvinger ved gruppemedlemmets død. Derudover en kritisk sygdomsforsikring på kr. 45.000,- der kan udbetales som et engangsbeløb.

Find betingelser for gruppelivsforsikringe her.