FADL forhandler sammen med Studenterunderviserens Landsforbund (SUL) overenskomst med Finansministeriet for studerende ansat med universitetet som arbejdsgiver.

Overenskomsten finder blandt andet anvendelse for studerende ansat som:

  • Instruktorer
  • Timelønnede hjælpelærere
  • Undervisningsassistenter
  • Studenterstudievejledere (faglige vejledere)
  • Demonstratorer
  • Præparatfremstillere
  • Studentermedhjælp (ny stillingsbetegnelse, tidligere tekniske assistenter)

Meget ofte anvender institutionerne andre stillingsbetegnelser for en eller flere af de ovenstående stillinger. Er du i tvivl om, hvordan du er ansat, hvad du er ansat som, eller vil du bare høre, om dit arbejde kan blive omfattet af overenskomsten, så kontakt FADL.