Ved OK18 lykkedes det FADL at opnå overenskomst med Danske Regioner om løn- og arbejdsvilkår for lægestuderende der er regionalt ansatte til simulations- og færdighedstræningsfunktioner.

Overenskomsten blev til efter mere end 10 års pres fra FADLs side.

Med overenskomsten har de ansatte lægestuderende fået formaliseret retten til et opsigelsesvarsel, fleksibilitetstillæg, lønnet forberedelse, løn under sygdom, feriegodtgørelse, løn for aflyst arbejde og pension.

 

Grundlønnen er fastlagt på tre niveauer, afhængig af kompetencekrav og jobindhold:

  • Niveau 1: Figurant, operatørfunktioner, teknisk assistance og øvrige praktiske opgaven
  • Niveau 2: Simulationsassistent til teknisk færdighedstræning, anæstesioperatør, HPS-operatør, koordinator af kurser og eksamen
  • Niveau 3: Underviser i kliniske færdigheder og praktiske færdigheder, undervisning i full scale simulation, f.eks. AKUT-patient

Lønnen

Lønsatser

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med overenskomstforhandlingerne på området for simulation og færdighedstræning varetages af Lægevikargruppen i samarbejde med sekretariatet.