Ved OK18 lykkedes det FADL at opnå overenskomst med Danske Regioner om løn- og arbejdsvilkår for lægestuderende der er regionalt ansatte til simulations- og færdighedstræningsfunktioner.

Overenskomsten blev til efter mere end 10 års pres fra FADLs side.

Med overenskomsten har de ansatte lægestuderende fået formaliseret retten til et opsigelsesvarsel, fleksibilitetstillæg, lønnet forberedelse, løn under sygdom, feriegodtgørelse, løn for aflyst arbejde og pension.

Grundlønnen er fastlagt på tre niveauer, afhængig af kompetencekrav og jobindhold:

  • Niveau 1: Figurant, operatørfunktioner, teknisk assistance og øvrige praktiske opgaven
  • Niveau 2: Simulationsassistent til teknisk færdighedstræning, anæstesioperatør, HPS-operatør, koordinator af kurser og eksamen
  • Niveau 3: Underviser i kliniske færdigheder og praktiske færdigheder, undervisning i full scale simulation, f.eks. AKUT-patient

Lønnen

Lønsatser

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med overenskomstforhandlingerne på området for simulation og færdighedstræning varetages af Lægevikargruppen i samarbejde med sekretariatet.

Lægevikargruppens anbefalinger angående figurantarbejde

Lægevikargruppen er blevet opmærksomme på, at der udbydes en del figurantarbejde udenfor regionale institutioner (eller selvejende institutioner, som har driftsaftale med regionerne). Aflønningen af disse er uregelmæssig, og dét er grundlag for nærværende anbefalinger:

Arbejde for en regional institution (fx akutmodtagelsen på Amager Hospital), skal lønnes efter overenskomsten.

Arbejde for private virksomheder (fx Dansk Råd for Genoplivning), hvor andet personale lønnes svarende til deres respektive arbejdsopgaver, bør efter Lægevikargruppens mening lønnes. Løn kan forhandles med udgangspunkt i overenskomstens relevante sats.

Arbejde for frivillige organisationer (fx Foreningen af Yngre Anæstesiologer), hvor andet personale også arbejder frivilligt, behøves efter Lægevikargruppens mening ikke lønnes. Frivilligt arbejde i interesseorganisationer må man selv om.

Sæt dig i arbejdsgivers situation, og spørg dig selv:

  • Er en figurant nødvendig?
  • Skal figuranten være medicinstuderende?
  • Udbydes opgaven af en regional institution (eller en selvejende institution, som har driftsaftale med regionerne)?

Hvis du kan svare ja til alle ovenstående spørgsmål, så skal figuranten lønnes efter overenskomst.

Hvis du kan svare ja til de første to, anbefaler Lægevikargruppen at figuranten lønnes. Undtaget er arbejde i interesseorganisationer, hvor ingen andre involverede får løn.

Du er velkommen til at kontakte FADL, hvis du er i tvivl om dit figurantarbejde er dækket af
overenskomsten.