Den truende overenskomstkonflikt – hvad betyder den?

Du har muligvis fulgt pressens dækning af problemerne med at forhandle nye overenskomster med løn- og arbejdsvilkår for 750.000 offentlige ansatte de kommende 2-3 år.

Hvorfor problemer?

Problemerne består i, at de tre offentlige arbejdsgivere (Staten, kommunerne og regionerne) og fagforeningerne for de offentlige ansatte ikke kan blive enige om lønstigninger i de kommende tre år.

De er også uenige om, hvorvidt alle offentlige ansatte skal have ret til betalt frokost. Derudover er alle fagforeninger solidariske med skolelærerne om, at de ansattes arbejdstid skal aftales mellem fagforeninger og arbejdsgivere, og ikke styres gennem en lov vedtaget af Folketinget.

Fagforeningerne mener, at de offentlige ansatte bør have samme lønstigning som de privat ansatte fik ved deres overenskomstforhandlinger i 2017.

FADL er enig i dette krav.

 

Hvad sker der nu?

De nuværende overenskomstaftaler mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne ophører med udgangen af marts måned. For at undgå at overenskomsterne fortsætter automatisk efter 31. marts, uden at de offentlige ansatte får lønstigninger, så har fagforeningerne varslet strejker til start 4. april. Strejkerne vil omfatte 100.000 offentlige ansatte i Staten, kommunerne og regionerne, herunder også på sygehusene.

Der har været varslet strejke og lockout, men forligsmanden har den 28. marts udsat konflikten i første omgang 14 dage. Det betyder, at der tidligst kan udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april. Forligsmanden har mulighed for at udskyde varslerne med i alt to gange 14-dage, hvis hun mener at der er udsigt til at parterne kan finde en løsning.

Efter strejkevarslet fra fagforeningerne har arbejdsgiverne nu besluttet at udvide konflikten med en såkaldt lockout der vil sende 440.000 offentlige ansatte hjem uden løn. Lockout betyder at arbejdsgiverne sender de ansatte hjem uden løn.

De sygehusansatte vil også blive ramt af lockouten, men arbejde med akut behandling og pleje vil hverken blive ramt af strejke eller lockout.

Vi ved endnu ikke præcis hvilke sygehuse og specialer der bliver ramt af en lockout. Arbejdsgiverne melder snarest dette ud.

På det statslige område vil universiteterne blive ramt af lockouten.

 

Kan konflikten udgås?

Ja, konflikten kan godt undgås.

Arbejdsmarkedet har en såkaldt Forligsinstitution der hjælper når parterne – arbejdsgiverne og fagforeninger – ikke kan blive enige om nye overenskomster.

Forligsinstitutionen er ledet af en Forligsmand Mette Christensen. Hun har indkaldt parterne til møder, hvor hun undersøger mulighederne for at finde et kompromis. Der har allerede været afholdt flere møder. Det er hemmeligt hvad der foregår på møderne, men rygterne er desværre endnu ikke positive.

Hvis Forligsmanden mener, at der er positive udsigter til at parterne enes, så kan hun udsætte konfliktvarslerne i to gange 14, så en eventuel konflikt først kan starte i begyndelsen af maj måned.

Hvis fagforeninger og arbejdsgivere ikke kan finde en løsning sammen med Forligsmanden, så har et flertal i Folketinget mulighed for at standse den truende eller igangværende konflikt ved et lovindgreb, hvor Folketinget beslutter at de nuværende overenskomster forlænges; eventuelt med nogle lønforbedringer og andre af de ændringer, som parterne har drøftet.

Hvor står FADL?

FADL forhandler fire overenskomster for lægestuderende. Én for sygeplejersker/ventilatører, én for lægevikarer, én for universitetsansatte studerende og én for lægevikarer i Forsvaret.

FADL har ikke varslet strejke som hovedparten af andre fagforeninger har. Det betyder også, at FADLs overenskomster heller ikke er ramt af arbejdsgivernes lockoutvarsel.

Når FADL ikke er direkte omfattet af konflikten så hænger det sammen med at FADL har sin egen hovedaftale, og derfor forhandler helt selvstændigt.

På de andre links på FADL.dk – forsiden kan du se, hvordan du skal forholde dig som lægevikar, SPV/VT’er eller universitetsansat.

Hvad med dit studie?

Hvis konflikten bliver en realitet, så kan det betyde at din undervisning og eksamen bliver berørt. På dette område afhænger din situation af, hvordan dit universitet håndterer situationen. Herunder om dit institut evt. har mulighed for at indkalde eksterne undervisere, eksaminatorer og censorer.

De tre FADL-kredse følger situationen nøje gennem kontakt til de kollegiale organer (f.eks. Medicinerråd) og vil orientere dig – primært på Facebook.

 

Kontakt FADL med spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til disse information så er du velkommen til at kontakte os i FADL: Skriv til HF@FADL.dk eller ring til FADLs Hovedforening på 88184900

Meld dig ind i FADL:
København   –   Aarhus  –   Odense

Det betyder en arbejdskonflikt for sygeplejevikarer og ventilatører

Som sygeplejevikar og ventilatør har du krav på løn, hvis de varslede strejker og lockouten bliver en realitet i begyndelsen af april. FADL er nemlig hverken omfattet af strejkerne eller lockouten.

Hvis lederen på afdelingen sender dig hjem uden løn, så bør du orientere vedkommende om, at du hverken er omfattet af strejken eller lockouten og du derfor har ret til din løn.

Det er vigtigt at du møder frem til det aftalte arbejde. Som holdansat bør du fortsætte med at møde frem efter vagtplanen. Hvis du ikke møder kan arbejdsgiveren trække dig i løn.

Hvis din arbejdsgiver alligevel undlader at betale dig løn, så skal du kontakte FADL, så vi kan hjælpe dig.

 

Din arbejdsgiver kan godt sætte dig til andet arbejde inden for SPV/VT-overenskomstens område.

Din arbejdsgiver har ikke ret til at pålægge dig konfliktramt arbejde. Det vil sige arbejde der ellers ikke bliver udført, fordi andet personale strejker eller er blevet lockoutet.

Du bør kontakte FADL, hvis din arbejdsgiver sætter dig til at udføre konfliktramt arbejde.

 

Hvornår?

Der har været varslet strejke og lockout, men forligsmanden har den 28. marts udsat konflikten i første omgang 14 dage. Det betyder, at der tidligst kan udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april. Forligsmanden har mulighed for at udskyde varslerne med i alt to gange 14-dage, hvis hun mener at der er udsigt til at parterne kan finde en løsning. Forligsmanden kan dog i løbet af de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvor strejke og lockout kan blive en realitet på femtedagen efter erklæringen.

Folketinget kan beslutte at gribe ind i den truende konflikt eller under en påbegyndt konflikt. Det kan ske ved en lov der forlænger de gældende overenskomster og fastsætter lønstigningerne de kommende år.

 

FADL og OK18

FADL er fortsat i gang med at forhandle nye overenskomster for sygeplejevikarer og ventilatører med de regionale arbejdsgivere. Aktuelt er forhandlingerne udsat på ubestemt tid.

FADL har ikke varslet strejke og er derfor heller ikke omfattet af arbejdsgivernes lockout-varsler.

Færre vagter under konflikt

Det må forventes at hospitalernes bestilling af SPV-/VT-enkeltvagter vil falde eller helt ophøre under en konflikt. Det skyldes dels at sygeplejerskerne bliver ramt af konflikten og der derfor er færre til at bestille vagter.

I Vestdanmark kan de regionale vagtbureauer bliver lukket helt ned.

Du kan kontakte os her HF@fadl.dk og på telefon 88184900

Meld dig ind i FADL:
København  –  Aarhus  Odense

Det betyder en arbejdskonflikt for lægevikarer

Som lægevikar har du krav på løn, hvis de varslede strejker og lockouten bliver en realitet i begyndelsen af april. FADL er nemlig hverken omfattet af strejkerne eller lockouten.

Hvis lederen på afdelingen sender dig hjem uden løn, så bør du orientere vedkommende om, at du hverken er omfattet af strejken eller lockouten og du derfor har ret til din løn.

Det er vigtigt at du møder frem til det aftalte arbejde. Hvis du er ansat på lægevikarhold bør du fortsætte med at møde frem efter vagtplanen. Hvis du ikke møder kan din arbejdsgiver trække dig i løn.

Hvis din arbejdsgiver alligevel undlader at betale dig løn skal du kontakte FADL, så vi kan hjælpe dig.

 

Din arbejdsgiver kan godt sætte dig til andet arbejde inden for lægevikarområdet.

Din arbejdsgiver har ikke ret til at pålægge dig konfliktramt arbejde. Det vil sige arbejde der ellers ikke bliver udført, fordi andet personale strejker eller er blevet lockoutet.

Du bør kontakte FADL, hvis din arbejdsgiver sætter dig til at udføre konfliktramt arbejde.

 

Hvornår?

Der har været varslet strejke og lockout, men forligsmanden har den 28. marts udsat konflikten i første omgang 14 dage. Det betyder, at der tidligst kan udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april. Forligsmanden har mulighed for at udskyde varslerne med i alt to gange 14-dage, hvis hun mener at der er udsigt til at parterne kan finde en løsning. Forligsmanden kan dog i løbet af de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvor strejke og lockout kan blive en realitet på femtedagen efter erklæringen.

Folketinget kan beslutte at gribe ind i den truende konflikt eller under en påbegyndt konflikt. Det kan ske ved en lov der forlænger de gældende overenskomster og fastsætter lønstigningerne de kommende år.

 

FADL og OK18

FADL er fortsat i gang med at forhandle nye overenskomster for lægevikarer med de regionale arbejdsgivere. Aktuelt er forhandlingerne udsat på ubestemt tid.

FADL har ikke varslet strejke og er derfor heller ikke omfattet af arbejdsgivernes lockout-varsler.

Du kan kontakte os her HF@fadl.dk og på telefon 88184900

Meld dig ind i FADL:
KøbenhavnAarhusOdense

Det betyder en arbejdskonflikt for Universitetsansatte

Som studenteransatte på universiteterne har du krav på løn, hvis de varslede strejker og lockout bliver en realitet i begyndelsen af april.

Hvis din arbejdsgiver på universitetet sender dig hjem uden løn, så bør du orientere arbejdsgiveren om, at du hverken er omfattet af strejken eller lockouten og du derfor har ret til din løn.

Det er vigtigt at du møder frem til det aftalte arbejde.

Hvis din arbejdsgiver alligevel undlader at betale dig løn, så skal du kontakte FADL, så vi kan hjælpe dig.

Arbejdsgiveren har ikke ret til at pålægge dig konfliktramt arbejde. Det vil sige arbejde der ellers ikke bliver udført, fordi andet personale strejker eller er blevet lockoutet.

Du bør også kontakte os i FADL, hvis din arbejdsgiver sætter dig til at udføre konfliktramt arbejde.

 

FADL og OK18

De centrale overenskomstforhandlinger om løn- og arbejdsvilkår efter 31. marts 2018 for offentlige ansatte er brudt sammen. FADL har derfor ikke fået mulighed for at forhandle ny overenskomst for lægestuderende der er ansat på universiteterne som:

 • Undervisningsassistenter,
 • Instruktorer,
 • Hjælpelærere,
 • Studentermedhjælpere og
 • Studenterstudievejledere.

Det er pt. uvist om FADL får mulighed for at forhandle de krav til en ny overenskomst som vi har fremsat overfor Moderniseringsstyrelsen

Du kan kontakte os her HF@fadl.dk og på telefon 88184900

Meld dig ind i FADL:
København –  Aarhus –  Odense

Det betyder en arbejdskonflikt for mit klinikophold, undervisning, eksamen

Hvis konflikten bliver en realitet, så kan det betyde at din undervisning og eksamen bliver berørt. På dette område afhænger din situation af, hvordan dit universitet håndterer situationen. Herunder om dit institut evt. har mulighed for at indkalde eksterne undervisere, eksaminatorer og censorer.

De tre FADL-kredse følger situationen nøje gennem kontakt til de kollegiale organer (f.eks. Medicinerråd) og vil orientere dig – primært på Facebook.

Aktuel information fra universiteterne:

Københavns UniversitetUddybende kommentar, FADL København

Aarhus Universitet Klinikophold i Region MidtUddybende kommentar, FADL Aarhus

SDUUddybende kommentar, FADL Odense

Aalborg UniversitetUddybende kommentar, FADL Aalborg

Kontakt FADL med spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til disse information så er du velkommen til at kontakte os i FADL: Skriv til HF@FADL.dk eller ring til FADLs Hovedforening på 88184900

Meld dig ind i FADL:
KøbenhavnAarhusOdense

Meld dig ind i FADL

Som medicinstuderende kan du ikke komme uden om FADL. Som medlem hos os får du:

 • Danmarks bedste studielønninger og overenskomster
 • Juridisk hjælp
 • Politisk indflydelse
 • Overenskomster
 • Gratis lægeansvarsforsikring
 • Gratis livsforsikring med kritisk sygdom
 • Gratis Kittelkort
 • Gratis journalkoncepter
 • Gratis faglige kurser
 • Gratis magasinet De 38 specialer
 • Mulighed for FADL Forsikring
 • Mulighed for FADL Klinik
 • 25% hos FADLs Forlag

Meld dig ind i FADL:
København –  AarhusOdense