OK18-resultaterne

FADL har nu godkendt overenskomsterne for Sygeplejevikarer og ventilatører, lægevikarer, universitetsansatte og ansatte til simulations- og færdighedstræning. Godkendelsen er sket gennem afstemning bl.a. medlemmerne, som bakkede op om resultatet og ved at FADLs Hovedbestyrelse tog medlemmernes holdning til efterretning.

Nedenfor gennemgår vi hovedresultaterne på de 4 overenskomster.

Det er fælles for de 4 overenskomster, at vi over de kommende tre over år (2018-2021) får trinvise lønstigninger på i alt mindst 6,81 pct. Procenten ligger ikke helt fast fordi den er koblet til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

SPV-/VT: Vaccine, kurser, øget holdtillæg, mulighed for bedre transportdækning og generelle lønstigninger

 • Nyuddannede SPV-ere kan få gratis hepatitis A+B vaccine efter 1. april 2019.
 • FADL kan bruge ekstra 11.000 kr. til fagrelevante kurser for medlemmerne
 • Holdtillæget stiger ca. 45 kr. pr. døgn fra 1. april 2019
 • Bedre muligheder for at FADL kan forhandle ekstra transportdækning ved SPV-arbejde uden for universitetsbyerne
 • Generel lønstigning på mindst 6,81 pct. frem til 2021.

Kursusmidler, øget pension, styrkede forhandlingskompetencer og generelle lønstigninger for lægevikarer

 • Midler til lægevikarkursus for FADL medlemmer
 • Øget pension fra 5,39 pct. til 5,63 pct. fra 1. april 2019
 • Midler til uddannelse af FADL-aktive lægestuderende til arbejdet med overenskomstforhandling og løsning af faglige sager.
 • Generel lønstigning på mindst 6,81 pct. frem til 20121

Højere løn til universitetsansatte

Ud over den generelle lønstigning på 6,83 pct. frem til 2021 forhøjes lønningerne med 0,53 pct. af den generelle lønsum. Forhøjelsen på 0,53 omfatter ikke studenterundervisere. Deres løn følger timelønscirkulæret, som vil blive forhandlet i overenskomstperioden (2018-21).

Ny overenskomst for ansatte til simulation og færdighedstræning

Efter mere end 10 års arbejde opnåede FADL at få overenskomstdækket simulationsområdet, som tidligere var dækket af lokale aftaler på meget forskellige og usikre vilkår. Overenskomsten rummer følgende grundvilkår:

 • 3 lønniveauer: figurant-niveau (151,76 kr./time, okt. 2018), simulations-niveau (201,76 kr./time, okt. 2018) og undervisningsniveau (229,14 kr./time, okt. 2018)
 • Tillæg på 8,5 pct. af figurant-lønnen, når de ansatte selv tilrettelægger vagtplanen
 • Pensionsbidrag på 5,39 pct. af timelønnen
 • Løn under sygdom for aftalte vagter op til 14 dage frem
 • Vagter der aflyses senere end 24 timer forud for vagten skal honoreres med fuld løn
 • Opsigelse: tidligst efter aftalte vagter, dog højst op til en måned

Du kan læse de komplette aftaler via links i højrespalten.