FADL har gennem mange år fået flere og flere goder ind i de tre overenskomster vi forhandler.

FADL-vagt området

FADLs sygeplejevikar (SPV) og ventilatør (VT) landsoverenskomst fra 1967 er blevet udbygget, således:

 • at betaling til uddannelse i dag er næsten syvdoblet
 • at sygedagpenge fås efter bare én arbejdsdag (andre skal arbejde i 240 timer i 26 uger)
 • at der er fuld løn under sygdom når men er på hold og har opnået funktionærstatus
 • at der er en løn der matcher sygeplejerskernes
 • at lønnen følger lønudviklingen i KTO-forligene, – det vil sige FADL får den samme procentmæssige lønforhøjelse som de andre
 • at der for holddeltagere er løn på barns 1. og 2. sygedag
 • at der for holddeltagere er graviditetsorlov i ugerne 8 – 5 før fødslen med løn = dagpenge
 • at FADLs kurser på SPV/VT-området kontinuerligt er blevet opkvalificeret
 • at der er en pensionsordning i LPK

Lægevikaroverenskomsten

 • at der er fuld løn under sygdom
 • at der er pensionsordning i LPK
 • at man har ret til billig bolig/vagtværelse i lægevikariat udenfor Storkøbenhavn
 • at overenskomsten følger en række bestemmelser i yngre lægers overenskomst med høje tillæg

Universitetsoverenskomsten

 • at der er høje lønninger
 • at lærebøger og andet stilles til rådighed for underviseren – gratis
 • at der er udarbejdet e-læringskursus for undervisningsassistenter, instruktorer, og hjælpelærere.
 • at der er pensionsordning i LPK

FADL har prioriteret lønstigninger i sine forhandlinger og Danmarks højeste studenterlønninger.