Det første skridt frem mod overenskomstforhandlingerne i 2015 er nu taget. Igennem de sidste måneder har det været muligt for FADLs medlemmer at ytre krav og ønsker til den kommende overenskomstaftale, og kravene er nu samlet og klar til videre brug. Deltagelsen og engagementet har været utroligt højt blandt medlemmerne, som har indsendt flere hundrede krav og ønsker. ”Det er dejligt, at så mange medlemmer viser interesse for forhandlingerne og giver deres mening til kende.” Udtaler formanden, Kasper Gasbjerg.

Nogle af de krav, der går igen blandt medlemmernes ønsker, er:

  • Tiltag, der sikrer, at man som vagttager altid har adgang til det rigtige tøj i den rigtige størrelse.
  • Løntillæg ved observation/pleje af patienter i isolation.
  • Bedre information om patienternes tilstand inden vagten.
  • Fortsat sikring af løn under transport.
  • Højere løn.

Medlemmernes krav vil nu blive brugt i udvalgenes videre arbejde, hvor de skal bearbejdes og prioriteres, for til sidst at skabe en samlet strategi for forhandlingerne.

Følg kravenes videre vej til at blive en del af den samlede forhandlingsstrategi på FADLs overenskomsthjemmeside.