FADL har lokalaftaler med følgende sygehuse i Region Sjælland.

Odense Universitets Hospital

Aftalen er gældende fra den 1. februar 2004

Funktionstillæg

Ved ansættelse som vikar i underordnet lægestilling ved åbne skadestuder, hvor der modtages uvisiterede patienter. Tillægget er 15.000 kr./år. Tillægget er reguleret men ikke pensionsgivende og ydes pr. 1. februar 2004 ved følgende afdelinger:

  • OUH Kardiologisk afd. B
  • OUH Medicinsk afd. C
  • OUH Odense, ortopædkirurgisk afd. O
  • OUH Psykiatrisk afd. P

Ambulancetillæg

På 400 kr. ureguleret og uden pension, svarende til gældende forhåndsaftale med Yngre Læger (YL).

Hviletids- og fridøgnsbestemmelser

Dispensation i samme omfang, som gældende for YL ved OUH og OUH Middelfart Sygehus.

Sygehus Fyn

Aftalen er gældende fra den 1. april 2005 og er gældende til den 31. december 2007.

Funktionstillæg

  1. Medicinstuderende (lægestuderende) ydes ved ambulanceledsagelse et tillæg på 400 kr. pr. transport, svarende til den gældende forhåndsaftale for underordnede læger.
  2. Til medicinstuderende (lægestuderende), som ansættes som vikar i underordnet lægestilling ved åbne skadestuer, hvor der modtages uvisiterede patienter, ydes et funktionstillæg på 15.000 kr. i 2000 niveau pr. år. Det bemærkes, at tillægget ikke er pensionsgivende. Tillægget er aftalt på følgende afdelinger:
    • Medicinsk Afdeling, Sygehus Fyn Svendborg
    • Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Fyn Svendborg

Såfremt der er timelønnede, honoreres disse forholdsmæssigt – 1/1924 af tillægget pr. erlagte time.

Hviletidsbestemmelser

Dispensation i samme omfang, som gældende for YL ved de enkelte afdelinger på Sygehus Fyn.

Sygehuse i tidligere Ribe Amt

Aftalen omfatter Centralsygehuset i Esbjerg og Varde Sygehus. Aftalen har virkning fra 1. februar 2003.

Aftalen har virkning fra 1. februar 2003

Patientledsagelse udløser 500 kr. pr. transport.

Hviletidsbestemmelser

Lægevikarer er omfattet af samme hviletids- og fridøgnsbestemmelser,  som gælder for yngre læger.