Når du har bestået 8. semester, kan du blive lægevikar. Det betyder, at du allerede i studietiden kan arbejde som læge.

Du deltager i det daglige arbejde på sygehuset på lige fod med de andre læger. Der er selvfølgelig visse begrænsninger. Da du endnu ikke er færdiguddannet, skal du arbejde under instruktion fra den ansvarlige læge.

FADLs kurser

For at klæde dig på til i et vikariat afholder FADL forberedende lægevikarkurser inden for en række specialer: For eksempel skadestuekirurgi, radiologi, akut medicin, psykiatri, kardiologi m.v. Læs mere om kurserne.

Lægevikarlønninger

Her kan du læse mere om de gældende og tidligere lønsatser for lægevikarer, der arbejder på de danske sygehuse. Du vil tit opleve, at den årlige grundløn er opgivet i 31/3-2000-niveau i dit ansættelsesbrev.  Pr. 1. april 2016 er den årlige grundløn i 31/3-2000-niveau 226.755 kr. og det særlige tillæg 16.600 kr. Alle beløb i tabellen er omregnet til det aktuelle niveau med en reguleringsfaktor på 131,5364.

1. oktober 2018

LÆGEVIKARLØNNINGER 1. OKTOBER 2018 Stud.med Grundløn

inkl.pct.reg.

Pens.bidrag

5,39%

Særligt tillæg inkl. pct.reg Pens.bidrag

5,39%

 I ALT
Årligt (Grundbeløb: 304.783)(22.312) pr 31.03.2018 310.951,00 16.750,00 22.764,00 1.227,00 351.702,00
Pr. mdr. 25.912,58 1.396,67 1.897,00 102,25 29.308,50
Pension (5,39 %) pr. måned 1.498,92
FAST MÅMEDSLØN EXCL PENSION 27.809,58
Timeløn incl. pension 161,62 8,71 11,83 0,64 182,80
Pension (3,59 %) pr. time – arbejdsgiver bidrag 6,23
Pension (1,80 %) pr. time – eget bidrag 3,12
TIMELØN EXCL PENSION 173,45
OVERARBEJDE – ikke pensionsgivende 260,18
VAGT UDENFOR TJENESTESTEDET 57,82
(§21 C – 1/3 timeløn)
UVARSLET EKSTRAORDINÆR TJENESTE (§23) 1008,81
PENSION (12% 1.4.2016) 121,06
EKSTRAORDINÆR TILKALD (§24) 1.905,18
PENSION (12% 1.4.2016) 228,62
HOLDDRIFTSTILLÆG LILLE (§25, stk. 1) 60,12
(hverdage ma.-to. 20-08)
(fredage 20-24)
(weekend og søgnehelligdage kl. 08-20)
HOLDDRIFTSTILLÆG STORT (§25, stk. 1) 100,72
(weekend og søgnehelligdage kl. 20-08)
(mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08)
2-SKIFTET TJENESTE 377,11
(§25, stk. 2)
MØBLERET ENKELTVÆRELSE MED ADGANG TIL BAD 583,15

1. april 2018

LÆGEVIKARLØNNINGER 1. OKTOBER 2017 Stud.med Grundløn

inkl.pct.reg.

Pens.bidrag

5,39%

Særligt tillæg inkl. pct.reg Pens.bidrag

5,39%

 I ALT
Årligt (Grundbeløb: 226.755)(16.600) 308.135,00 16.608,00 22.558,00 1.216,00 348.517,00
Pr. mdr. 25.677,92 1.384,00 1.879,83 101,33 29.043,08
Pension (5,39 %) pr. måned 1.485,33
FAST MÅMEDSLØN EXCL PENSION 27.557,75
Timeløn incl. pension 160,15 8,63 11,72 0,63 181,14
Pension (3,59 %) pr. time – arbejdsgiver bidrag 6,17
Pension (1,80 %) pr. time – eget bidrag 3,09
TIMELØN EXCL PENSION 171,88
OVERARBEJDE – ikke pensionsgivende 257,82
VAGT UDENFOR TJENESTESTEDET 57,29
(§21 C – 1/3 timeløn)
UVARSLET EKSTRAORDINÆR TJENESTE (§23) 999,68
PENSION (12% 1.4.2016) 119,96
EKSTRAORDINÆR TILKALD (§24) 1.887,93
PENSION (12% 1.4.2016) 226,55
HOLDDRIFTSTILLÆG LILLE (§25, stk. 1) 59,57
(hverdage ma.-to. 20-08)
(fredage 20-24)
(weekend og søgnehelligdage kl. 08-20)
HOLDDRIFTSTILLÆG STORT (§25, stk. 1) 99,81
(weekend og søgnehelligdage kl. 20-08)
(mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08)
2-SKIFTET TJENESTE 373,69
(§25, stk. 2)
MØBLERET ENKELTVÆRELSE MED ADGANG TIL BAD 583,15

1. oktober 2017

LÆGEVIKARLØNNINGER 1. APRIL 2017 Stud.med Grundløn

inkl.pct.reg.

Pens.bidrag

5,39%

Særligt tillæg inkl. pct.reg Pens.bidrag

5,39%

 I ALT
Årligt (Grundbeløb: 226.755)(16.600) 304.783,00 16.428,00 22.312,00 1.203,00 344.726,00
Pr. mdr. 25.398,58 1.369,00 1.859,33 100,25 28.727,17
Pension (5,39 %) pr. måned 1.469,25
FAST MÅMEDSLØN EXCL PENSION 27.257,92
Timeløn incl. pension 158,41 8,54 11,60 0,63 179,17
Pension (3,59 %) pr. time – arbejdsgiver bidrag 6,11
Pension (1,80 %) pr. time – eget bidrag 3,06
TIMELØN EXCL PENSION 170,01
OVERARBEJDE – ikke pensionsgivende 255,01
VAGT UDENFOR TJENESTESTEDET 56,67
(§21 C – 1/3 timeløn)
UVARSLET EKSTRAORDINÆR TJENESTE (§23) 988,80
PENSION (12% 1.4.2016) 118,66
EKSTRAORDINÆR TILKALD (§24) 1.867,39
PENSION (12% 1.4.2016) 224,09
HOLDDRIFTSTILLÆG LILLE (§25, stk. 1) 58,93
(hverdage ma.-to. 20-08)
(fredage 20-24)
(weekend og søgnehelligdage kl. 08-20)
HOLDDRIFTSTILLÆG STORT (§25, stk. 1) 98,72
(weekend og søgnehelligdage kl. 20-08)
(mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08)
2-SKIFTET TJENESTE 369,63
(§25, stk. 2)
MØBLERET ENKELTVÆRELSE MED ADGANG TIL BAD 573,62

1. april 2017

LÆGEVIKARLØNNINGER 1. APRIL 2017 Stud.med Grundløn

inkl.pct.reg.

Pens.bidrag

5,39%

Særligt tillæg inkl. pct.reg Pens.bidrag

5,39%

 I ALT
Årligt (Grundbeløb: 226.755)(16.600) 303.906,00 16.381,00 22.248,00 1.199,00 343.734,00
Pr. mdr. 25.325,50 1.365,08 1.854,00 99,92 28.644,50
Pension (5,39 %) pr. måned 1.465,00
FAST MÅMEDSLØN EXCL PENSION 27.179,50
Timeløn incl. pension 157,96 8,51 11,56 0,62 178,66
Pension (3,59 %) pr. time – arbejdsgiver bidrag 6,09
Pension (1,80 %) pr. time – eget bidrag 3,05
TIMELØN EXCL PENSION 169,52
OVERARBEJDE – ikke pensionsgivende 254,28
VAGT UDENFOR TJENESTESTEDET 56,51
(§21 C – 1/3 timeløn)
UVARSLET EKSTRAORDINÆR TJENESTE (§23) 985,96
PENSION (12% 1.4.2016) 118,32
EKSTRAORDINÆR TILKALD (§24) 1.862,02
PENSION (12% 1.4.2016) 223,44
HOLDDRIFTSTILLÆG LILLE (§25, stk. 1) 58,76
(hverdage ma.-to. 20-08)
(fredage 20-24)
(weekend og søgnehelligdage kl. 08-20)
HOLDDRIFTSTILLÆG STORT (§25, stk. 1) 98,44
(weekend og søgnehelligdage kl. 20-08)
(mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08)
2-SKIFTET TJENESTE 368,57
(§25, stk. 2)
MØBLERET ENKELTVÆRELSE MED ADGANG TIL BAD 573,62

1. januar 2017

LÆGEVIKARLØNNINGER 1. JANUAR 2017  Stud.med Grundløn inkl.pct.reg. Pens.bidrag 5,39% Særligt tillæg inkl. pct.reg Pens.bidrag 5,39% I ALT
Årligt (Grundbeløb: 226.755)(16.600) 303.906,00 16.381,00 22.248,00 1.199,00 343.734,00
Pr. mdr. 25.325,50 1.365,08 1.854,00 99,92 28.644,50
Pension (5,39 %) pr. måned 1.465,00
FAST MÅMEDSLØN EXCL PENSION 27.179,50
Timeløn incl. pension 157,96 8,51 11,56 0,62 178,66
Pension (3,59 %) pr. time – arbejdsgiver bidrag 6,09
Pension (1,80 %) pr. time – eget bidrag 3,05
TIMELØN EXCL PENSION 169,52
OVERARBEJDE – ikke pensionsgivende 254,28
VAGT UDENFOR TJENESTESTEDET 56,51
(§21 C – 1/3 timeløn)
UVARSLET EKSTRAORDINÆR TJENESTE (§23) 985,96
PENSION (12% 1.4.2016) 118,32
EKSTRAORDINÆR TILKALD (§24) 1.862,02
PENSION (12% 1.4.2016) 223,44
HOLDDRIFTSTILLÆG LILLE (§25, stk. 1) 58,76
(hverdage ma.-to. 20-08)
(fredage 20-24)
(weekend og søgnehelligdage kl. 08-20)
HOLDDRIFTSTILLÆG STORT (§25, stk. 1) 98,44
(weekend og søgnehelligdage kl. 20-08)
(mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08)
2-SKIFTET TJENESTE 368,57
(§25, stk. 2)
MØBLERET ENKELTVÆRELSE MED ADGANG TIL BAD 561,30

1. oktober 2016

LÆGEVIKARLØNNINGER 1. OKTOBER 2016 Grundløn Pens.bidrag Særligt tillæg Pens.bidrag
Stud.med inkl.pct.reg. 5,39% inkl. pct.reg 5,39% I ALT
Årligt (Grundbeløb: 226.755)(16.600) 300.386,00 16.191,00 21.990,00 1.185,00 339.752,00
Pr. mdr. 25.032,17 1.349,25 1.832,50 98,75 28.312,67
Pension (5,39 %) pr. måned 1.448,00
FAST MÅMEDSLØN EXCL PENSION 26.864,67
Timeløn incl. pension 156,13 8,42 11,43 0,62 176,59
Pension (3,59 %) pr. time – arbejdsgiver bidrag 6,02
Pension (1,80 %) pr. time – eget bidrag 3,01
TIMELØN EXCL PENSION 167,56
OVERARBEJDE – ikke pensionsgivende 251,33
VAGT UDENFOR TJENESTESTEDET  (§21 C – 1/3 timeløn) 55,85
UVARSLET EKSTRAORDINÆR TJENESTE (§23) 974,54
PENSION (12% 1.4.2016) 116,94
EKSTRAORDINÆR TILKALD (§24) 1.840,45
PENSION (12% 1.4.2016) 220,85
HOLDDRIFTSTILLÆG LILLE (§25, stk. 1) (hverdage ma.-to. 20-08), (fredage 20-24), (weekend og søgnehelligdage kl. 08-20) 58,08
HOLDDRIFTSTILLÆG STORT (§25, stk. 1) (weekend og søgnehelligdage kl. 20-08), (mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08) 97,30
2-SKIFTET TJENESTE (§25, stk. 2) 364,30
MØBLERET ENKELTVÆRELSE MED ADGANG TIL BAD 561,30

1. april 2016

LÆGEVIKARLØNNINGER 1. APRIL 2016 Grundløn Pens.bidrag Særligt tillæg Pens.bidrag
Stud.med inkl.pct.reg. 5,39% inkl. pct.reg 5,39% I ALT
Årligt (Grundbeløb: 226.755)(16.600) 298.265,00 16.076,00 21.835,00 1.177,00 337.353,00
Pr. mdr. 24.855,42 1.339,67 1.819,58 98,08 28.112,75
Pension (5,39 %) pr. måned 1.437,75
FAST MÅMEDSLØN EXCL PENSION 26.675,00
Timeløn incl. pension 155,02 8,36 11,35 0,61 175,34
Pension (3,59 %) pr. time – arbejdsgiver bidrag 5,98
Pension (1,80 %) pr. time – eget bidrag 2,99
TIMELØN EXCL PENSION 166,37
OVERARBEJDE – ikke pensionsgivende 249,56
VAGT UDENFOR TJENESTESTEDET (§21 C – 1/3 timeløn) 55,46
UVARSLET EKSTRAORDINÆR TJENESTE (§23) 967,66
PENSION (12% 1.4.2016) 116,12
EKSTRAORDINÆR TILKALD (§24) 1.827,46
PENSION (12% 1.4.2016) 219,30
HOLDDRIFTSTILLÆG LILLE (§25, stk. 1) (hverdage ma.-to. 20-08), (fredage 20-24), (weekend og søgnehelligdage kl. 08-20) 57,67
HOLDDRIFTSTILLÆG STORT (§25, stk. 1), (weekend og søgnehelligdage kl. 20-08), (mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08) 96,61
2-SKIFTET TJENESTE (§25, stk. 2) 361,73
MØBLERET ENKELTVÆRELSE MED ADGANG TIL BAD 561,30

1. oktober 2015

LÆGEVIKARLØNNINGER 1. OKTOBER 2015 Grundløn Pens.bidrag Særligt tillæg Pens.bidrag
Stud.med inkl.pct.reg. 5,39% inkl. pct.reg 5,39% I ALT
Årligt (Grundbeløb: 226.755)(16.600) 296.799,00 15.997,00 21.728,00 1.171,00 335.695,00
Pr. mdr. 24.733,25 1.333,08 1.810,67 97,58 27.974,58
Pension (5,39 %) pr. måned 1.430,67
FAST MÅMEDSLØN EXCL PENSION 26.543,92
Timeløn incl. pension 154,26 8,31 11,29 0,61 174,48
Pension (3,59 %) pr. time – arbejdsgiver bidrag 5,95
Pension (1,80 %) pr. time – eget bidrag 2,97
TIMELØN EXCL PENSION 165,55
OVERARBEJDE – ikke pensionsgivende 248,33
VAGT UDENFOR TJENESTESTEDET (§21 C – 1/3 timeløn) 55,18
UVARSLET EKSTRAORDINÆR TJENESTE (§23) 962,90
PENSION (10%) 96,29
EKSTRAORDINÆR TILKALD (§24) 1.818,48
PENSION (10%) 181,85
HOLDDRIFTSTILLÆG LILLE (§25), (hverdage ma.-to. 20-08), (fredage 20-24), (weekend og søgnehelligdage kl. 08-20) 57,38
HOLDDRIFTSTILLÆG STORT (§25), (weekend og søgnehelligdage kl. 20-08), (mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08) 96,14
MØBLERET ENKELTVÆRELSE MED ADGANG TIL BAD 549,28