Når du har bestået 8. semester, kan du blive lægevikar. Det betyder, at du allerede i studietiden kan arbejde som uautoriseret læge. Som regel kommer du til at arbejde som forvagt eller med specialopgaver.

Du deltager i det daglige arbejde på sygehuset på lige fod med de andre læger. Der er selvfølgelig visse begrænsninger. Da du endnu ikke er færdiguddannet, skal du arbejde under instruktion fra den ansvarlige læge.

Lægevikarlønninger

Her kan du læse mere om de gældende lønsatser for lægevikarer, der arbejder på de danske sygehuse.

Lønsatser

Lille driftstillæg er arbejdstidstillæg for arbejde

  • Mellem kl. 20 og 08 på hverdage, mandag – torsdag.
  • Fredage kl. 20-24 og weekend og søn/helligdage kl. 08-20.

Stort driftstillæg er et arbejdstidstillæg for arbejde

  • I weekenden og på søgnehelligdage mellem kl. 20-08
  • Mandage og dage efter søgnehelligdage mellem kl. 00 og 08.

Tillæg ved toskiftet tjeneste angår situationer, hvor en afdeling pga. stor vagtbelastningen beslutter at hæve grænsen for effektiv tjeneste fra maksimalt 13 til 16 timer. Dog således at tjeneste i tidsrummet mellem kl. 20-08 maksimalt må belastes ¾ af tiden.

Holdtillæg og Holdledertillæg kan bruges når lægevikaren arbejder på såkaldt lægevikarhold sammen med andre lægestuderende. Holdtillæg forudsætter som regel at de lægestuderende forpligter sig til kollektivt at dække vagter ved sygdom m.v.  Retten til tillæggene fremgår ikke af lægevikaroverenskomsten. Derfor skal retten til tillæg fremgå af lægevikarens ansættelseskontrakt. Det kan f.eks. ske ved at kontrakten henviser til SPV-/VT-overenskomsten hvori holdtillæggene er fastlagt, eller ved en lokalaftale for hele holdet.

Ved sygdom under ansættelsen har du ret til sygeløn svarende til fuld løn inkl. arbejdstidsbestemte tillæg, men uden tillæg for særlige opgaver m.v. Sygedagpengesatsen er medtaget i tabellen fordi den i tilfælde enkeltvagttilknytning kan være relevant.

FADLs kurser og tillæg

For at klæde dig på til i et vikariat afholder FADL forberedende lægevikarkurser inden for en række specialer: For eksempel skadestuekirurgi, radiologi, akut medicin, psykiatri, kardiologi m.v. 

Læs mere om kurserne

Når du har taget et kursus som er relevant for det speciale hvor du får job som lægevikar, så kan du være berettiget til et særligt tillæg via FADLs lokalaftaler med sygehusene. Du kan se lokalaftalerne i højrespalten.

Det er også muligt at få tillæg for særlig erfaring og for at udføre særlige opgaver. Eksempler på sådanne opgaver og funktioner kan du også læse om i højrespalten (Overenskomsten side 11 og 12).

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med overenskomstforhandlinger for lægevikarer i Forsvaret varetages i Lægevikargruppen i samarbejde med sekretariatet.