I FADLs overenskomst med Forsvaret er der i øjeblikket ikke mulighed for at forhandle lokale løntillæg. Til gengæld har du mulighed for at forhandle et såkaldt ”engangsvederlag” med din arbejdsgiver på infirmeriet.

Det kan for eksempel være, når du har været ansat i en vis periode og dermed har opnået en del erfaring. Det kan også være i forbindelse med ekstraordinært godt udført arbejde eller engagement.

Inddrag FADL

Inden du kontakter din arbejdsgiver for at høre om muligheden for et engangsvederlag, er det en god idé at kontakte FADL, som kan rådgive dig om, hvordan du griber forhandlingen an.

Hvis du får forhandlet et engangsvederlag igennem, er det vigtigt, at du meddeler FADL dette, således at vi kan bruge dette som løftestang for engangsvederlag for andre lægestuderende i Forsvaret.

Muligheder i fremtiden

Normalt er det er muligt for lægevikarer at forhandle lokale lønaftaler og løntillæg i de enkelte regioner eller sygehuse. Som lægevikar i Forsvaret har du ikke den mulighed. FADL forsøger derfor i de centrale overenskomstforhandlinger at få indført tillæg, der gælder for alle lægevikarer i Forsvaret. Det kan for eksempel være tillæg for deltagelse i øvelser, ekstraordinært tilkald eller lignende.

Hvad er et engangsvederlag?

Engangsvederlaget er en sum penge, man får på én gang. Det er altså ikke en pengeydelse, som man får løbende, for eksempel en gang om måneden.