FADL har desværre endnu ikke opnået overenskomst med de praktiserende lægers arbejdsgiverorganisation, PLA. I en del tilfælde vælger den praktiserende læge alligevel at anvende SPV-/VT- eller lægevikaroverenskomsten som grundlag for at aflønne lægestuderende.

De fleste lægeklinikker har overenskomst for deres lægesekretærer via HK. I mange tilfælde ønsker klinikkerne at aflønne lægestuderende efter denne overenskomst.  Som det fremgår af tabellerne nedenfor, er der flere løntrin på løntabellen. Hvis du helt overvejende arbejder med kontoropgaver (f.eks. telefonpasning, reception og patientsamtal), så kan du forvente en løn på løntrin 19. Hvis du udfører klinisk arbejde og behandlingsopgaver (praksisassistent) og evt. har bestået 8. semester, så bør du som minimum – efter FADLs opfattelse – aflønnes på løntrin 24.  

Lægesekretærlønninger i privat lægepraksis

Lønsatser

NBB: Til lønnen gives feriegodtgørelsen på 12,95%.

Praksisassistent lønninger i lægepraksis

Videregående klinisk arbejde og behandlingsopgaver samt (bestået 8. semester)

Lønsatser

Bemærk at lønningerne er minimumssatser.

Det er tilladt at skaffe sig bedre forhold. Der kan f.eks. frit aftales personlige tillæg,i form af ekstra løntrin eller et fast månedligt tillæg. Du kan også aftale højere pensionsbidrag og / eller andre goder.

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med at opnå en overenskomst for lægestuderende ansat i almen praksis varetages af FADLs Arbejdsmarkedspolitiske udvalg i samarbejde med sekretariatet.