Reguleringsprocent ÅVB/OVB ÅVB/OVB ÅVB/OVB ÅVB/OVB
OK §§ Vagtbureau ÅVB/OVB SPV SPV VT VT
Vagttype SPV A B C
Funktionstillæg
LØN 108,33 108,33 112,88 112,88
§3 & § 6 Dagtimeløn 1.1.2012 108,33 145,19 145,19 151,29 151,29
%-reg. dagtimeløn 145,19 9,05 9,05 9,43 9,43
§14 Pension (6,23%) 9,05 148,21 148,21 154,43 154,43
Dagtimeløn inkl.eget pensionsbidrag 148,21 116,98 116,98 121,89 121,89
§3 & § 6 Nattimeløn 1.1.2012 116,98 156,78 156,78 163,36 163,36
%-reg. nattimeløn i alt 156,78 9,77 9,77 10,18 10,18
§14 Pension (6,23%) 9,77 160,04 160,04 166,75 166,75
Nattimeløn inkl. eget pensionsbidrag 160,04
4,65 10,15 5,51
FUNKTIONSTILLÆG (31.3.2000) 6,23 13,60 7,38
§ 4 A, B og C 6,62 14,45 7,84
A, B og C med pension (6,23 %) 7,84
BVT tillæg til løse BVT’ER 160,86 168,69 160,72 168,56
Dagtimeløn incl. pension 154,24 173,17 181,00 173,54 181,38
Nattimeløn incl. pension 166,55
72,60 72,60 75,65 75,65
§16 stk.3 og 5 Søndags- og overtidsstillæg 72,60 230,08
Overtimer inkl. eget p.bidrag dagtime 220,80 242,40
Overtimer inkl. eget p.bidrag nattime 232,63
TILLÆG 27,27 27,27 27,27 27,27
§16 stk. 1 17-06 tillæg (20,35 fra 1. 4.2016) 27,27 32,39 32,39 32,39 32,39
§16 stk. 2 Lør-/man tillæg (24,17) (8-24) 32,39 145,19 145,19 151,29 151,29
§16 stk.4A (lønaf.) Søgne/H-tillæg (100%) *1 145,19
SPECIELLE TILLÆG 36,30 36,30 37,82 37,82
§23 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, dag 36,30 39,20 39,20 40,84 40,84
§23 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, nat 39,20 54,45 54,45 56,73 56,73
§23 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, Sgn/H 54,45 2,86 2,86 2,86 2,86
§15 stk. 1 Psyk. Tillæg 1.4.2006 2,86 3,83 3,83 3,83 3,83
§15 stk. 1 Psyk. Tillæg 3,83 1,77 1,77 1,77 1,77
§15 stk. 2 Hjemmetillæg 1,77 2,37 2,37 2,37 2,37
§15 stk. 2 Hjemmetillæg 2,37 1,33 1,33 1,33 1,33
§19 Kitteltillæg 1,33 1,78 1,78 1,78 1,78
§19 Kitteltillæg 1,78 108,30 108,30 108,30 108,30
§23 stk. 2 Udrykningstillæg 108,30 145,15 145,15 145,15 145,15
§23 stk. 2 Udrykningstillæg 145,15 1.001,59 1.001,59 1.001,59 1.001,59
PRO nr. 2 Holdled.tillæg/md 1.4.2006 1.001,59 1.342,37 1.342,37 1.342,37 1.342,37
PRO nr. 2 Holdled.tillæg/md 1.342,37 431,44 431,44 431,44 431,44
§14 stk. 3 Holdtillæg/dgn 1.4.2009 431,44 578,23 578,23 578,23 578,23
§14 stk. 3 Holdtillæg/dgn 578,23 24,09 24,09 24,09 24,09
Holdtillæg/time 24,09 48,40 48,40 50,43 50,43
§16 stk. 6 Rådighedstj. 1. 48,40 108,89 108,89 113,47 113,47
Rådighedstj. 2. * 108,89
*1 Søgnehelligdags tillægget lægges til dagtime- eller nattimelønnen
Håndventilation, nedkølings-, varmebestrålingsbehandling og isolationsbeklædning = relevant timeløn x 1 1/4
§ 9 Løn under graviditetsorlov pr. 4. januar 2016 114,73
§ 25 Løn under sygdom pr. 4. januar 2016 114,73