1. oktober 2017

Toggle Content goes here

Procentregulering . 134,4105
OK §§ Vagtbureau KVB
Vagttype SPV SPV SPV VT VT
Funktionstillæg A B C
LØN
Dagtimeløn (1.4.2009) 108,33 108,33 108,33 112,88 112,88
§3 & § 6 %-reg. dagtimeløn 145,61 145,61 145,61 151,72 151,72
§14 Pension (6,23% fra 1.4.2016) 9,07 9,07 9,07 9,45 9,45
Dagtimeløn inkl.eget pension 148,63 148,63 148,63 154,87 154,87
Nattimeløn (1.4.2009) 116,98 116,98 116,98 121,89 121,89
§3 & § 6 %-reg. nattimeløn 157,23 157,23 157,23 163,83 163,83
§14 Pension (6,23% fra 1.4.2016) 9,80 9,80 9,80 10,21 10,21
Nattimeløn inkl.eget pension 160,50 160,50 160,50 167,24 167,24
FUNKTIONSTILLÆG (31.3.2000) 4,65 10,15 5,51
§ 4 & § 7 A, B og C 6,25 13,64 7,41
A, B og C med pension 6,23% 6,64 14,49 7,87
BVT – tillæg til løse BVT’er 7,87
Dagtimeløn incl. pension 154,68 161,32 169,17 161,17 169,04
Nattimeløn incl. pension 167,03 173,66 181,52 174,04 181,91
§16 stk. 3 og 5 Søndags- og overtidstillæg 72,81 72,81 72,81 75,86 75,86
Overtimer inkl.eget p. bidrag dag 221,44 230,73
Overtimer inkl. eget p. bidrag nat 233,30 243,10
ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLÆG
§16 stk.1 17-06 tillæg (20,35 fra 1.4.2016) 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
§ 16 stk.2 Lør-/man tillæg (24,17) (8-24) 32,49 32,49 32,49 32,49 32,49
§16 stk.4A (lønaf.) Søgne/H-tillæg (100%) *1 145,61 145,61 145,61 151,72 151,72
Specielle tillæg
§23 stk.1(lønaf.) K/v & isolationstillæg, dag 36,40 36,40 36,40 37,93 37,93
§23 stk.1(lønaf.) K/v & isolationstillæg, nat 39,31 39,31 39,31 40,96 40,96
§23 stk.1(lønaf.) K/v & isolationstillæg, Sgn/H-dag 54,60 54,60 54,60 56,89 56,89
§15 stk.1 Psyk. Tillæg 1.4.2004 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86
§15 stk.1 Psyk. Tillæg 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84
§15 stk.2 Hjemmetillæg 1.4.2004 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77
§15 stk.2 Hjemmetillæg 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
§19 Kitteltillæg 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79
§23 stk.2 Udrykningstillæg 1.4.2004 108,30 108,30 108,30 108,30 108,30
§23 stk.2 Udrykningstillæg pr. gang 145,57 145,57 145,57 145,57 145,57
PRO nr.2 Holdled.tillæg/md 1.4.2004 1001,59 1001,59 1001,59 1001,59 1001,59
PRO nr.2 Holdled.tillæg/md 1346,24 1346,24 1346,24 1346,24 1346,24
§8 stk.3 Holdtillæg/døgn 1.4.2009 431,44 431,44 431,44 431,44 431,44
§ 8 stk.3 Holdtillæg/døgn 579,90 579,90 579,90 579,90 579,90
Holdtillæg/time 24,16 24,16 24,16 24,16 24,16
§16 stk.6 Rådighedstj. 1. 48,54 48,54 48,54 50,57 50,57
 Rådighedstj. 2. *  109,21 109,21 109,21 113,79 113,79
*1 Søgnehelligdags tillægget lægges til dagtime- eller nattimelønnen
Håndventilation, nedkølings-, varmebestrålingsbehandling og isolationsbeklædning = relevant timeløn x 1 1/4
§ 9 Løn under graviditetsorlov pr. 4. januar 2016 114,73
§ 25 Løn under sygdom pr. 4. januar 2016 114,73

1. januar 2017

Toggle Content goes here

Reguleringsprocent ÅVB/OVB ÅVB/OVB ÅVB/OVB ÅVB/OVB
OK §§ Vagtbureau ÅVB/OVB SPV SPV VT VT
Vagttype SPV A B C
Funktionstillæg
LØN 108,33 108,33 112,88 112,88
§3 & § 6 Dagtimeløn 1.1.2012 108,33 145,19 145,19 151,29 151,29
%-reg. dagtimeløn 145,19 9,05 9,05 9,43 9,43
§14 Pension (6,23%) 9,05 148,21 148,21 154,43 154,43
Dagtimeløn inkl.eget pensionsbidrag 148,21 116,98 116,98 121,89 121,89
§3 & § 6 Nattimeløn 1.1.2012 116,98 156,78 156,78 163,36 163,36
%-reg. nattimeløn i alt 156,78 9,77 9,77 10,18 10,18
§14 Pension (6,23%) 9,77 160,04 160,04 166,75 166,75
Nattimeløn inkl. eget pensionsbidrag 160,04
4,65 10,15 5,51
FUNKTIONSTILLÆG (31.3.2000) 6,23 13,60 7,38
§ 4 A, B og C 6,62 14,45 7,84
A, B og C med pension (6,23 %) 7,84
BVT tillæg til løse BVT’ER 160,86 168,69 160,72 168,56
Dagtimeløn incl. pension 154,24 173,17 181,00 173,54 181,38
Nattimeløn incl. pension 166,55
72,60 72,60 75,65 75,65
§16 stk.3 og 5 Søndags- og overtidsstillæg 72,60 230,08
Overtimer inkl. eget p.bidrag dagtime 220,80 242,40
Overtimer inkl. eget p.bidrag nattime 232,63
TILLÆG 27,27 27,27 27,27 27,27
§16 stk. 1 17-06 tillæg (20,35 fra 1. 4.2016) 27,27 32,39 32,39 32,39 32,39
§16 stk. 2 Lør-/man tillæg (24,17) (8-24) 32,39 145,19 145,19 151,29 151,29
§16 stk.4A (lønaf.) Søgne/H-tillæg (100%) *1 145,19
SPECIELLE TILLÆG 36,30 36,30 37,82 37,82
§23 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, dag 36,30 39,20 39,20 40,84 40,84
§23 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, nat 39,20 54,45 54,45 56,73 56,73
§23 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, Sgn/H 54,45 2,86 2,86 2,86 2,86
§15 stk. 1 Psyk. Tillæg 1.4.2006 2,86 3,83 3,83 3,83 3,83
§15 stk. 1 Psyk. Tillæg 3,83 1,77 1,77 1,77 1,77
§15 stk. 2 Hjemmetillæg 1,77 2,37 2,37 2,37 2,37
§15 stk. 2 Hjemmetillæg 2,37 1,33 1,33 1,33 1,33
§19 Kitteltillæg 1,33 1,78 1,78 1,78 1,78
§19 Kitteltillæg 1,78 108,30 108,30 108,30 108,30
§23 stk. 2 Udrykningstillæg 108,30 145,15 145,15 145,15 145,15
§23 stk. 2 Udrykningstillæg 145,15 1.001,59 1.001,59 1.001,59 1.001,59
PRO nr. 2 Holdled.tillæg/md 1.4.2006 1.001,59 1.342,37 1.342,37 1.342,37 1.342,37
PRO nr. 2 Holdled.tillæg/md 1.342,37 431,44 431,44 431,44 431,44
§14 stk. 3 Holdtillæg/dgn 1.4.2009 431,44 578,23 578,23 578,23 578,23
§14 stk. 3 Holdtillæg/dgn 578,23 24,09 24,09 24,09 24,09
Holdtillæg/time 24,09 48,40 48,40 50,43 50,43
§16 stk. 6 Rådighedstj. 1. 48,40 108,89 108,89 113,47 113,47
Rådighedstj. 2. * 108,89
*1 Søgnehelligdags tillægget lægges til dagtime- eller nattimelønnen
Håndventilation, nedkølings-, varmebestrålingsbehandling og isolationsbeklædning = relevant timeløn x 1 1/4
§ 9 Løn under graviditetsorlov pr. 4. januar 2016 114,73
§ 25 Løn under sygdom pr. 4. januar 2016 114,73