Procentregulering . 134,0239
OK §§ Vagtbureau KVB
Vagttype SPV SPV SPV VT VT
Funktionstillæg A B C
LØN
Dagtimeløn (1.4.2009) 111,49 111,49 111,49 116,24 116,24
§3 & § 6 %-reg. dagtimeløn 149,42 149,42 149,42 155,79 155,79
§14 Pension (6,23% fra 1.4.2016) 9,31 9,31 9,31 9,71 9,71
Dagtimeløn inkl.eget pension 152,52 152,52 152,52 159,03 159,03
Nattimeløn (1.4.2009) 120,45 120,45 120,45 125,58 125,58
§3 & § 6 %-reg. nattimeløn 161,43 161,43 161,43 168,31 168,31
§14 Pension (6,23% fra 1.4.2016) 10,06 10,06 10,06 10,49 10,49
Nattimeløn inkl.eget pension 164,78 164,78 164,78 171,80 171,80
FUNKTIONSTILLÆG (31.3.2000) 4,65 10,15 5,51
§ 4 & § 7 A, B og C 6,23 13,60 7,38
A, B og C med pension 6,23% 6,62 14,45 7,84
BVT – tillæg til løse BVT’er 7,84
Dagtimeløn incl. pension 158,73 165,35 173,18 165,50 173,34
Nattimeløn incl. pension 171,49 178,11 185,94 178,79 186,64
§16 stk. 3 og 5 Søndags- og overtidstillæg 74,71 74,71 74,71 77,90 77,90
Overtimer inkl.eget p. bidrag dag 227,23 236,92
Overtimer inkl. eget p. bidrag nat 239,49 249,70
ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLÆG
§16 stk.1 17-06 tillæg (20,35 fra 1.4.2016) 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27
§ 16 stk.2 Lør-/man tillæg (24,17) (8-24) 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39
§16 stk.4A (lønaf.) Søgne/H-tillæg (100%) *1 149,42 149,42 149,42 155,79 155,79
Specielle tillæg
§23 stk.1(lønaf.) K/v & isolationstillæg, dag 37,36 37,36 37,36 38,95 38,95
§23 stk.1(lønaf.) K/v & isolationstillæg, nat 40,36 40,36 40,36 42,08 42,08
§23 stk.1(lønaf.) K/v & isolationstillæg, Sgn/H-dag 56,03 56,03 56,03 58,42 58,42
§15 stk.1 Psyk. Tillæg 1.4.2004 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86
§15 stk.1 Psyk. Tillæg 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83
§15 stk.2 Hjemmetillæg 1.4.2004 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77
§15 stk.2 Hjemmetillæg 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37
§19 Kitteltillæg 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78
§23 stk.2 Udrykningstillæg 1.4.2004 108,30 108,30 108,30 108,30 108,30
§23 stk.2 Udrykningstillæg pr. gang 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15
PRO nr.2 Holdled.tillæg/md 1.4.2004 1001,59 1001,59 1001,59 1001,59 1001,59
PRO nr.2 Holdled.tillæg/md 1342,37 1342,37 1342,37 1342,37 1342,37
§8 stk.3 Holdtillæg/døgn 1.4.2009 431,44 431,44 431,44 431,44 431,44
§ 8 stk.3 Holdtillæg/døgn 578,23 578,23 578,23 578,23 578,23
Holdtillæg/time 24,09 24,09 24,09 24,09 24,09
§16 stk.6 Rådighedstj. 1. 49,81 49,81 49,81 51,93 51,93
*1 Søgnehelligdags tillægget lægges til dagtime- eller nattimelønnen
Håndventilation, nedkølings-, varmebestrålingsbehandling og isolationsbeklædning = relevant timeløn x 1 1/4
§ 9 Løn under graviditetsorlov pr. 4. januar 2016 114,73
§ 25 Løn under sygdom pr. 4. januar 2016 114,73