Livredder i forkert tøj

Ledelsen i en kommunal svømmehal fyrede uden varsel en livredder, der havde uofficielt tøj på. Det viste sige at være i strid med flere love.
Maria var ansat som livredder i en kommunal svømmehal.
Ved flere lejligheder havde Maria frosset under sit arbejde, og hun havde derfor taget sin egen jakke på for at holde varmen.
Da ledelsen opdagede, at Maria havde iført sig uofficielt tøj, blev Maria afskediget uden en forudgående advarsel.

FADL på sagen

Maria henvendte sig til FADL, som gik ind i sagen med krav om, at Maria blev kompenseret for usaglig afskedigelse. FADLs jurister henviste til, at svømmehallens ledelse – som offentlig institution – havde brudt forvaltningslovens krav om høring af berørte borgere, ved afgørelser der påvirker dem negativt.
Svømmehallens ledelse afviste kravet, og FADL kontaktede derefter kommunens borgmester, som øverst ansvarlig for den kommunale drift og myndighedsudøvelse. Borgmesteren indså, at svømmehallen havde handlet i strid med såvel de forvaltningsretlige som de ansættelsesretlige regler og opfyldte herefter FADLs krav om kompensation til Maria.