Læring fremfor straf

Hverken Svendborgsagen eller Meningitissagen i Region Hovedstaden burde være sket. Men sagerne er ikke tegn på, at danske læger, er ukvalificerede. Sagerne er symptomer på et tiltagende, sygt system. Sundhedsvæsenet er presset økonomisk. Derfor er fokus rykket fra, at vi bliver bedre til at helbrede, lindre og trøste, til at få patienterne igennem hurtigt og billigt.

Det har fået en række højt kvalificerede og dybt engagerede klinikchefer til at sige fra. Sidste år sagde Rigshospitalets erfarne klinikchef fra fødeafdelingen op, fordi han ikke længere kunne tage ansvaret for afdelingens arbejdsvilkår. Andre steder har sundhedsfaglige indrettet sig efter denne virkelighed og gør deres bedste for at opnå produktionskrav og give den behandling og omsorg, som patienterne har brug for.

Tusindvis af vores medstuderende oplever presset på egen krop under deres mange timer som sygepleje- eller lægevagter i sundhedsvæsenet. Vi oplever det også, når lægerne ikke har tid til os studerende under de klinikophold, der under vores studie skal uddanne og kvalificere os til at blive fremtidens dygtige læger.

Sagerne vi har oplevet er tragedier, som ikke burde være sket. Men de er sket. Og vi må antage, at der i et sundhedsvæsen, administreret og drevet af mennesker, også vil ske fejl i fremtiden. Det gælder især når arbejdsvilkår forværres, og der spares på uddannelseskvalitet og feedback til netop de studerende, som engang skal bære sundhedsvæsenet. Ufejlbarlighed er en utopi.

Men hvad skal der ske med de læger og sygeplejersker, som begår fejl?

I Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) mener vi, at det ikke kan være rigtigt at straffe læger og sygeplejersker for, at rammerne er blevet så stramme, og hverdagen så presset, at de skal findes smutveje for at kunne løse alle opgaver. Politikerne skal anerkende, at sundhedsvæsenet og dets hårdtarbejdende medarbejdere er udsat for et arbejdspres, der risikerer at gå ud over patienterne. Det er politikernes ansvar at ændre på rammer og regler, så der kommer fokus på kerneopgaven igen. Fejl, så beklagelige de end er, skal føre til læring og ikke blind straf.

De fleste lægestuderende knokler ydmygt for, én skønne dag, at gøre en forskel for et andet menneske. Den samme motivation kender vi fra vores færdiguddannede lægekolleger, fra sygeplejersker, SOSUer, bioanalytikere og portører. Sundhedsvæsenet nedbryder sig selv, når straf og mistillid bliver motivationen og drivkraften bag vores arbejde. Sundhedsvæsenets medarbejdere skal ikke fokusere på altid at dække deres egen røv ind først. Vi skal ikke skulle være bange for at tage ansvar. Følgerne ville være dramatiske fald i effektivitet og lange ventetider. Læringsmiljøer for studerende og yngre læger vil i så fald risikere at blive amputeret. Nej, fokus skal være på behandling og pleje af medmennesker.

Derfor bakker Foreningen af Danske Lægestuderende op om kampagnen #detkuhaveværetmig, som tusindvis af læger og andre sundhedsprofessionelle har engageret sig i.

Med venlig hilsen

Claas-Frederik Johannsen
Formand for Foreningen af Danske Lægestuderende