Lægevikar får tillæg for fleksibelt overarbejde

Et FADL-medlem arbejder som lægevikar på Kolding Sygehus’ psykiatriske afdeling, men pga. hviletidsreglerne kan han ikke arbejde så meget, som han ønsker, før der bliver udarbejdet en rammeaftale.

Nils er glad for sit arbejde på Kolding Sygehus. Arbejdet giver ham dels erfaring til hans kommende arbejdsliv, og dels udgør lønnen et godt supplement til hans SU. For at kunne få studie, fritid og arbejdsliv til at hænge sammen, ønsker han imidlertid at kunne tage så lange vagter som muligt. Men da sygehuset ønsker at overholde hviletidsreglerne, som er fastsat i lægevikaroverenskomsten og arbejdsmiljøreglerne, forudsætter det en aftale med FADL som overenskomstpartner.

 

FADL på sagen

FADL går ind i sagen og sender sygehuset en rammeaftale for dispensation fra hviletidskravet. Samtidig anmoder FADL om, at medlemmet får et tillæg på 2.000 kr. for at udvise fleksibilitet i ansættelsen.

Sygehuset tiltræder rammeaftalen og accepterer FADLs udspil om tillægget på 2.000 kr. til medlemmet.