Husk dit rejsefradrag inden på søndag!

På søndag den 1. maj udløber fristen for dine rettelser af årsopgørelsen for 2015. Rejsereglerne er et af de områder, hvor en del lægestuderende overser fradragsmulighederne. For 2015 er rejsefradraget for logi 202 kr./døgn og ét yderligere fradrag for kost på 471 kr./døgn. Altså i alt et fradrag på 673 kr./døgn. Det samlede fradrag kan højst nå op til 25.900 kr. i 2015.

Du har ret til rejsefradraget, hvis din arbejdsgiver ikke fuldt ud har dækket din udgifter til kost og logi. Derudover er det et krav, at du har været på rejse i mindst 24 timer, og i den periode har været afskåret fra at opholde dig 11 timer i eget hjem. De 24 timer regnes fra at du forlader hjemmet og til indtil du på ny er hjemme. Nogle skatteregioner kræver at du reelt har overnattet ude for at kunne opnå logi-fradraget, men efter FADLs opfattelse giver loven ikke ret til at stille dette krav. Transporttiden indgår i rejsen, men den skal regnes ud fra det hurtigste transportmiddel (oftest bil), uanset at du tager toget.

Til FADL-medlemmerne sender vi gerne en EXCEL-fil, der hjælper med at beregne dit samlede rejsefradrag og et eventuelt befordringsfradrag. Befordringsfradrag er nemlig ofte relevant, når du tager vagter langt fra bopælen (EXCEL-filen fås via mail til HF@FADL.dk). Vi sender dig også gerne vores skattevejledning, som fokuserer på skatteforholdene for lægestuderende.

Hvis du ikke senest på søndag når at få rejsefradraget registreret på din 2015-årsopgørelse, så fortvivl ikke. Du har stadig mulighed for at efterregulere 3 indkomstår. Ifølge skattekalenderen åbner Skat for denne regulering fra den 11. maj.

God 1. maj!!