Forskning med løn… når FADL kommer på sagen

Marie gik 2½ måned uden løn, så kontaktede hun FADL. En uge efter fik hun udbetalt hele sin løn.

Marie indvilgede i at arbejde i et gastroenterologisk forskningsprojekt i en periode på 6 måneder. Hun skulle bruge projektet i sit kandidatspeciale, og der blev derfor aftalt skolarstipendiatvilkår med vederlag på 10.000 kr. pr. måned.

Ved udgangen af første måned søgte Marie forgæves efter lønnen på sin konto. Dette gentog sig den efterfølgende måned. Projektlederen undskyldte sig med, at der højere oppe i systemet var problemer med at få etableret den nødvendige forskningskonto hvorfra skolarstipendiatet skulle betales.

Efter 2½ måned havde Marie fortsat ikke modtaget løn, og på dette tidspunkt forlængede projektlederen projektperioden, så Marie ikke længere bruge projektet til sit kandidatspeciale.  Marie var derfor nødt til at ophøre i projektet.

FADL kommer på sagen

I september måned havde Marie stadig ikke fået sine penge fra forskningsarbejdet.  Hun henvendte sig derfor til FADL som straks tog kontakt til den forskningsansvarlige overlæge. FADL gjorde forskningslederen opmærksom på, at det kan være strafbart, at indgå en arbejdsaftale vel vidende at man ikke vil være i stand til at betale den aftalte løn på det aftalte tidspunkt. Ansvaret kan gøres gældende overfor såvel institutionen som mod den ansvarlige leder.

Marie fik sine penge en uge efter at FADL havde truet med at forfølge sagen retligt.