Fitness World-instruktør i klemme

Et FADL-medlem blev opsagt fra sit studiejob med dags varsel, og FADL måtte ind i sagen, før han fik den opsigelsesfrist, løn og de personalefordele, han havde krav på.

Rasmus havde arbejdet som fitnessinstruktør i Fitness World i 4 år. Ifølge ansættelseskontrakten skulle Rasmus arbejde 2-4 timer hver uge.

Rasmus havde ikke taget vagter i nogle måneder, og derfor blev han pludselig fyret med dags varsel. Samtidig blev han inddraget sit personalemedlemskab, som gav ham ret til gratis træning i centret.

FADL på sagen

FADL gik ind i sagen med krav til Fitness World om, at Rasmus havde krav på tre måneders opsigelse samt løn i opsigelsesperioden for mindst 2 timer pr. uge. FADL stillede samtidig krav om, at Fitness World skulle give Rasmus lov til at bruge sit gratis personalemedlemskab i hele opsigelsesperioden.

Centerledelsen var ikke indstillet på at imødekomme Rasmus, og FADL tog derfor kontakt til Fitness Worlds centrale HR-afdeling.

I HR-afdelingen erkendte man, at Rasmus havde krav på at få tilbudt vagter i sin opsigelsesperiode samt beholde sit personalemedlemskab i samme periode.