I sidste uge lancerede FADL Studieundersøgelsen 2019. Vi bruger den viden som vi indsamler gennem undersøgelsen, som et vigtig grundlag for vores politiske arbejde for landets medicinstuderende.

Undersøgelsen har til formål at afdække graden af (mis)trivsel i alle sine former blandt de medicinstuderende på de fire lægeskoler i Danmark.

Det er meget vigtigt, at du går ind og svarer på den, så vi i FADL kan få et repræsentativt billede af, hvordan vi som studerende trives på studiet. På denne måde kan vi i FADL samarbejde med universiteterne om at optimere studiet på de respektive universiteter.

Vi håber, du vil være med!

Du finder undersøgelsen her:

Spørgsmål til undersøgelsen

Har du spørgsmål til studieundersøgelsen kan du kontakte FADLs Hovedforening på telefon 8818 4900 eller på mail hf@fadl.dk

Du kan finde FADLs studieundersøgelse fra 2017 her